Grónsko - geografické informace

.

Název oficiální:  

 • Oficiální název země v grónštině „Kalaallit Nunaat“, 
 • Grønland“   -  dánsky

Rozloha:

 • 2,166.088 km2 , z toho nezaledněné území 410.449 km2

Počet obyvatel:

 • 56.462 obyvatel

Státoprávní uspořádání:

 • Grónsko -  autonomní oblast Dánského království,  hlavou státu je dánský monarcha
 • Grónsko získalo samosprávný statut v roce 1979, má své  zákonodárné sbory a vládu, které rozhodují o vnitřních záležitostech. V otázkách zahraniční, obranné a měnové politiky rozhoduje ústřední dánská vláda v Kodani, jež poskytuje samosprávným oblastem vysoké finanční dotace.
 • V zemi sídlí parlament, který volí premiéra a vládu.Ta řídí všechny  záležitosti týkající se grónské domácí politiky včetně zákonodárství
 • Grónsko se roku 1985 stalo zámořským územím, není členem EU, jeho obyvatelé zůstávají díky svému dánskému občanství občany EU.
 • Grónsko je administrativně rozděleno na čtyři kraje – grónsky Sermersooq, Qaasuitsup, Kujalleq a Qeqqata
 • Vedle krajů je v Grónsku ještě vojenská základna  Thule , ta spadá pod suverenitu USA
 • Grónský národní park také není začleněn do žádného z krajů

Hlavní město:

 • Nuuk  - 14 000 obyvatel, nejstarší osada založena roku 1721 jako Godthaab

Nejvýznamnější města:

 • Sisimiut (Holsteinsborg)
 • Qaqortoq (Julianehaab)
 • Paamiut (Frederikshaab)
 • Qaanaaq (Thule)
 • Ammassalik na východním pobřeží
 • Narsaq na jižním pobřeží
 • Mezi jednotlivými osadami je čilá letadlová, vrtulníková a lodní doprava, k dopravě se používají  i motorové saně anebo psí spřežení.

Jazyk:

 • grónština
 • běžně se používá i dánština

Národnostní složení:

 • 90 % Eskymáci a dánsko-eskymáčtí míšenci
 • počet obyvatelstva stagnuje či velmi mírně klesá

Náboženství:

 • luteráni

Přírodní poměry:

 • Grónsko je největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území - asi o velikosti Britských ostrovů  -  je trvale bez ledu. Zbytek pokrývá led dosahující místy síly až 3 000 m. Tento ledovec (pokrývající asi 1,8 milionu km2) je po Antarktickém ledovci druhý největší na světě. Jeho roztátím by se hladina světového oceánu zvedla o 7 m.
 • z větší části leží za Severním polárním kruhem, země hor, ledovců a fjordů
 • podnebí: polární, na jihu subpolární
 • nejvyšší ledový vrchol severní (větší) elevace je 3270 m n. m.
 • nejvyšší skalní bod Gunnbjörnskjöld dosahuje výšky 3734 m.
 • největší známá síla ledovce v centrální části je 3410 m.
 • stáří grónského zalednění sahá daleko do třetihor (miocén, zhruba 7 mil. let zpátky),  samotný led díky koloběhu tak starý není, nejstarší části jsou staré něco přes 100 000 let
 • nejznámější zástupce grónské fauny je lední medvěd - grónsky nanoq. Žije převážně na nejzazším severu a v Severogrónském národním parku, který je největším národním parkem na světě

Hospodářství:

 • V celém Grónsku se nachází bohaté zásoby minerálů. Bylo zde objeveno kolem 500 různých druhů minerálů, z čehož 50 druhů bylo objeveno poprvé  a popsáno právě v Grónsku. Několik zdejších minerálů  - např. naujakasit -  nebylo objeveno jinde než zde.
 • Grónské nerostné bohatství  je hospodářsky využíváno. Využívá se hlavně kryolit, galenit neboli leštěnec olověný, sfalerit neboli blejno zinkové, uran a uhlí.
 • V okolním moři se předpokládají zásoby ropy a zemního plynu, o něž probíhaly dlouhé spory mezi grónskou samosprávou a dánskou vládou. Zákonem  je ustanoveno, že o budoucím využívání těchto zdrojů má rozhodovat společný grónsko-dánský výbor. Základní ustanovení zákonů vychází z toho, že grónský lid má právo nakládat se svými přírodními zdroji.
 • Obyvatelstvo se živí především rybolovem, dále se loví i kožešinová zvěř, na pobřeží existuje i chov sobů

Geografické informace
Praktické informace
Turisticky zajímavé oblasti
Zájezdy do Grónska


Zvětšit mapu

Státní znak:

znak

Vlajka:

vlajka

Zpět na seznam zemí

 

Zájezdy do Grónska

Grónsko

17
Velmi náročný sportovní program

Zimní Grónsko

Překrásná panoramata nekonečných zasněžených hor  | Lyžování na panenských svazích  | Doprovod kvalifikovaného horského vůdce UIAGM  | Polopenze po celou dobu pobytu v Grónsku | Vydejte se s námi za skutečným polárním dobrodružstvím do překrásných a liduprázdných hor východního Grónska. Jen na málokterých místech planety je možné stoupat do hor přímo od ...

17. 4. - 3. 5. 2015
od 84 700 Kč   Více