ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Izrael – velká cesta

A na skok do Jordánska
poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Na co se můžete těšit?

  • Nejposvátnější místa tří náboženství
  • Biblický Jeruzalém
  • Galilejské jezero, Rudé a Mrtvé moře
  • Petra - ojedinělý komplex skalních chrámů

Popis

Připravit opravdu ucelený zájezd po biblických památkách Blízkého východu je téměř nadlidský výkon, ale přesto jsme se o to pokusili. Většina starozákonních i novozákonních památek sice leží na území Izraele, ale některé i na obtížněji dostupných Palestinských autonomních územích, a další i v sousedním Jordánsku. Přičteme-li k tomu ne zcela přehlednou a hlavně neustále se měnící politickou a bezpečnostní situaci, není to snadný úkol. Přesto se s námi můžete vydat poznat místa, kudy kráčela historie, kde vznikala tři největší monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět s novým. Nahlédneme do mentality a zvyků židů, křesťanů i muslimů a kromě historických památek si vychutnáme i přírodní krásy navštívených zemí. Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními partnery a jeho program vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.

Program

1. – 2. den

Letecky Praha - Tel Aviv - návštěva historického přístavu Jaffa, kde sv. Petr zachránil Tabithu od smrti; Caesarea, prohlídka římského amfiteátru a akvaduktu; volné pozdní odpoledne na koupání ve Středozemním moři.

3. den

Akka  – přejezd přes Haifu do historického přístavu proslulého z dob křížových výprav; Nazaret, návštěva baziliky Zvěstování a kaple, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození Ježíše; Kána Galilejská, místo prvního Ježíšova zázraku, kdy na svatbě proměnil vodu ve víno; večerní přesun do Tiberias.

4. den

Galilejské jezero - projížďka lodí; dle časových možností: hora Blahoslavenství; Tabgha, místo zázraku rozmnožení chleba a ryb; kibuc Nof Ginosar a Kafarnaum, kde si Ježíš vybral své učedníky; přesun na Golanské výšiny až do míst s výhledem na syrskou hranici; památník Jomkipurské války; cesta zpět do Tiberias přes Yardenit, kde se Jordán vylévá z Galilejského jezera.

5. den

Jordánsko - přejezd do Jordánska přes most Sheikh Hussein; návštěva antického Džeraše, jednoho z největších římských měst na Blízkém východě; hora Nebo, odkud Mojžíš uviděl "Zemi zaslíbenou"; vádí Musa.

6. den

Petra - celodenní návštěva unikátního komplexu nabatejských monolitických chrámů vytesaných ve skalách: královské hrobky, pokladnice, divadlo, historické město Petra.

7. den

Vádí Rum - monumentální údolí magické pouště Lawrence z Arábie, kde se obří okrové věže tyčí až do výšky až 600 m z rovinatého dna údolí, toto údolí patří k nejúchvatnějším přírodním zajímavostem Blízkého východu; odpoledne koupání v Eilatu.

8. den

Kráter Ramon - vyhlídka; výstup na pevnost Masada ; návštěva oázy Ejn Gedi s damany a kozorožci; koupání v Mrtvém moři.

9. den

Kumrán - návštěva archeologické lokality, místa naleziště svitků od Mrtvého moře; Jericho - nejníže položené a nejdéle trvale osídlené město na světě.

10. den

Jeruzalém  – cesta na Olivetskou horu; návštěva kostela kostela Dominus Flevit; Getsemanská zahrada; židovský hřbitov; vstup do starého města Sionskou bránou; židovská čtvrť; procházka po Cardo; Zeď nářků; fakultativně Skalní dóm, kde měl Abrahám obětovat svého syna Izáka; Křížová cesta až k chrámu Božího hrobu.

11. den

Jad Vašem - návštěva památníku holokaustu; individuální procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea Šearim; alternativní výlet do Betléma dle aktuální bezpečnostní situace.

12. den

Přesun na letiště v Tel Avivu, letecky zpět do Prahy.

Podmínky