ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Malta a Gozo

poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Na co se můžete těšit?

  • Mohutně opevněná Valletta
  • Megalitické chrámy z doby kamenné
  • Historické klenoty Mdina, Rabat a Mosta
  • Malá skupina cestovatelů
  • Výtečná gastronomie

Popis

Ostrovy Malta a Gozo i přes svou malou rozlohu patří bezesporu k nejatraktivnějším ostrovům celého Středomoří. Skalnatá Malta nás přivítá nekonečnou paletou teplých barev, od žluté přes okrovou až po sytě červenou. Je domovem tajemných prehistorických chrámů, skvělého souboru barokních staveb a jedinečného systému opevnění hlavního města Valletty. Menší Gozo vyniká kopcovitou krajinou s mnoha kostely a neskutečnými zátokami a útesy. Malta také náleží ke světové špičce v oblasti gastronomie, ovlivněné mnoha okolními kulturami. Zájezd je koncipován pro malou skupinu klientů s dostatkem volnosti pro případný odpočinek a relaxaci. 

Program

1. den

Přelet na ostrov Malta, ubytování a odpočinek dle příletu.

2. den

Výlet po ostrově Malta; zastávka v Moste (velkolepý Mostský dóm s překrásnou kupolí),  návštěva klenotu Malty, bývalého hlavního města Mdina, vystavěného Araby ze zlatavého kamene a obehnaného masivní hradbou, návštěva katedrály sv. Pavla, okouzlující sousední městečko Rabat plné úzkých uliček s typickými dřevěnými "galerijas" (balkonky) a katakomby sv. Pavla a sv. Agáty, výhledy na monumentální Dingliho útesy.

3. den

Prohlídka hlavního města Valletta  s dokonalým systémem barokního opevnění, vybudovaného rytířským řádem johanitů, (zdobná katedrála sv. JanaKřtitele s obrazy  Caravaggia, Velmistrův palác, dnes sloužící pro státní účely, zahrady Baracca s výhledem na přístav, honosné barokní paláce...) a fakultativně mystický podzemní labyrint Hypogeum  jedinečně zachovalé starověké podzemní pohřební komory.

4. den

Vittoriosa, někdejší starobylá Birga s upravenými uličkami, s Inkvizitorským palácem, pevností St. Angelo s výhledy na Vallettu. Návštěva megalitických chrámů Hagar Qim a Mnajdra umístěných na okraji vysokých pobřežních útesů,  procházka po areálu s vyhlídkou na neobydlený ostrov Filfla, odpoledne návštěva rybářského městečka Marsaxlokk, vyhlášeného restauracemi podávajícími pokrmy z mořských plodů.

5. den

Odpočinkový den s možností relaxace a koupání, nebo s možností dalších fakultativních výletů, například na ostrov Comino s až neskutečně průzračnou Modrou lagunou.

6. den

Odjezd trajektem na ostrov Gozo. Po přistání "výjezd" do městečka Nadur, zvaného v maltštině rozhledna, prohlídka zdejšího kostela svatého Petra a Pavla, možná ochutnávka vyhlášeného místního pečiva, návštěva největšího megalitického chrámu na Maltě Ggantija a zachovalého větrného mlýnu Ta Kola v obci Xaghra, zastávka ve známém vinařství Ta´Mena, možnost koupání na Gozu.

7. -8. den

Prohlídka města Victoria (Rabat) v čele s impozantní citadelou Il Kastell, a s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a několika muzei. Bazilika Ta´Pinu, mohutný, osamělý kostel Panny Marie a nejvýznamnější poutní místo Malty, malebné vesnice San Lawrenz a Ta´Dbiegi,  úchvatná přímořská sceneérie Dwejra, dvě mořské prolákliny s azurově modro vodou obklopené útesy, fakultativní projížďka lodí, možnost koupání, strážní věž s výhledy, návrat trajektem na ostrov Malta, letecky zpět do Prahy dle zajištěného spojení.

Podmínky