ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řecko – toulky po Peloponésu

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
12. 9. – 20. 9. 20229 dní17300203

AKTUÁLNĚ PLNO

Na co se můžete těšit?

  • Pestrá kombinace starověkých i středověkých památek
  • Překrásná horská krajina i pobřežní scenérie
  • Výtečná kuchyně doprovázená znamenitými řeckými víny
  • Možnost každodenního koupání i relaxace na pláži

Popis

Řecko je vděčný cíl každé letní dovolené. Většina návštěvníků zamíří na krásné písečné pláže spousy malých i velkých ostrovů, jiní za antickými památkami metropole země, velkolepých Athén. Řecko však nabízí mnohem více a opravdovou pestrou mozaiku nabízí poloostrov Peloponés.

Naše cesta vám umožní poznat známá i méně známá místa Peloponésu, které všechny spojuje hluboká historie, nádherná horská příroda, tyrkysové moře a pláže. Bydlet budeme v příjemných hotelech se snídaní, vyrážíme v malé skupině mikrobusem a poznávací program si na vybraných místech můžete zaměnit za relaxaci na mořské pláži.

Program

1. den

Letecky Praha – Athény, transfer na Peloponéský poloostrov do městečka Náfplio,  ubytování a noclech.

2. den

Dopoledne výlet do světoznámých starověkých Mykén, někdejšího palácového komplexu z doby bronzové a sídla krále Agamemnona; odpoledne výlet do starověkého antického naleziště Epidaurosu, jemuž dominuje monumentální amfiteátr a Asklepiuv posvátný okrsek; Nafplio historické městečko, kterému dominuje benátská pevnost Palamidi, odpočinek, případně  koupání.

3. den

Cesta vnitrozemím poloostrova na jih až do Monemvasía, opevněného středověkého městečka ležícího na monumentální osamělé mořské skále a zvaného též „řecký Gibraltar“; prohlídka zachovalého dolního města s mnoha křivolakými uličkami a poté i neobydleného Horního města z období Byzance v čele s chrámem svaté. Sofie. 

4. den

Tento den věnujeme návštěvě divokého poloostrova Mani protkaného slavnými obytnými věžemi. Návštěva nejtypičtějšího zdejšího kamenného městečka Areópoli, plavba lodičkou nejkrásnější řeckou jeskyní Dirou, plné úchvatných jezer, jezírek a krápníků, prohlídka některé ze zdejších vesnic plné obytných věží, které působí dojmem velkolepých hradů, často čnějících nad rozeklaným pobřežím.

5. den

Dopoledne návštěva byzantské Mystry, trosky středověkého města v pohoří Taygetos ozdobené mnoha byzantskými kostely a kláštery a korunované velkolepým Palácem Despotů; odpoledne starověká Messénie, kde lze obdivovat kromě pěkné památky i 9 km dlouhé monumentální hradby antického města, dojezd na západní pobřeží Peloponésu.

6. den

Methoni, prohlídka rozlehlého vodního hradu s prvky benátské, turecké a i francouzské architektury, výlet podél úžasných písečných pláží a kolem legendární laguny Voidokoiliá proslulé  tyrkysovou vodou a pláží s možností koupání, případně i nenáročná vycházka k ruinám Nestorova hradu s vyhlídkou na lagunu Gialova.

7. den

Cesta po západním pobřeží poloostrova a návštěva slavné Olympie proslulé od starověku jako centrum náboženství a sportu, návštěva zdejšího muzea, ruiny stadionu a zdejších chrámů zasvěcených Diovi a Héře. Později odpoledne odpočinek a relaxace na pláži.

8. den

Jízda unikátní ozubnicovou dráhou úchvatným kaňonem řeky Vouraikos, vláček překonává strmou trasu dlouhou 22 km s mnoha tunely a mosty až do horského městečka Kalávryta; návštěva unikátní Jeskyně jezer s podzemními jezery pod horou Chelmós (2 355 m), zastávka u kláštera Moní Megálou Spilaiou, považovaném za nejstarší klášter v Řecku. Návrat na pobřeží s možností koupání a relaxace.

9. den

Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Podmínky