ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sopky a pobřeží jižní Itálie

Vesuv, Stromboli, Etna a tyrkysové Tyrhénské moře
poznávací zájezdyturistické zájezdy1 nenáročný program★★★ chci cestovat pohodlně

Na co se můžete těšit?

  • Možnost výstupu na Etnu  a Vesuv, večerní pozorování erupcí na vulkánu Stromboli
  • Relaxace na plážích ostrova Capri, Kalábrie i Sicíle
  • Antické Pompeje , pitoreskní Costa Amalfi  a výhledy ze Stezky bohů
  • Historická městečka Tropea a Taormina na skalních útesech nad mořem 
  • Ubytování v hotelích a penzionech, cestování mikrobusem v malé skupině

Popis

Jižní Itálie je fascinujícím regionem, o němž by se dalo říci, že čím víc míříme na jih, tím je "italštější". Vydejte se s námi až na samou špici Apeninského poloostrova, která je turisty trochu opomíjena a kde život plyne klidněji než ve zbytku Itálie. Čekají nás procházky borovicovými lesy po vrcholcích Apenin, nádherné scenérie s výhledy na romantické zátoky se zlatavými plážemi i koupání v nejčistším moři Evropy. A je přirozené, že v závěru nahlédneme i na blízkou Sicílii.

K této oblasti patří také sopky, které od nepaměti děsily i fascinovaly místní obyvatele ohlušujícími výbuchy a výrony žhavé lávy. Nejprve společně krátce vystoupáme na proslulý Vesuv, jenž před téměř dvěma tisíci lety pohřbil město Pompeje. Nezapomenutelným zážitkem, který nám rozproudí krev v žilách, bude výlet na ostrovní vulkán Stromboli, jenž nepřetržitě chrlí lávu a popel. A v závěru se na Etně pokocháme výhledem z úctyhodné výšky více než 3000 metrů na pobřeží Sicílie. 

Bohatě si užijme i moře. Například na nejkrásnějším italském pobřeží Amalfi s kouzelnými vesničkami, plnými barevných domečků nalepených na skalách tyčících se prudce z moře. Výlet si uděláme také na slavný ostrůvek Capri, který si oblíbila italská smetánka. Milovníci architektury zase ocení návštěvu pitoreskních městeček Sorrento, Tropea a Taormina, zasazených v malebné krajině útesů a zlatavých pláží.

Můžete se těšit na putování v malé skupince s pohodlným ubytováním v hotelích a penzionech i na skvělou italskou kuchyni. Buon viaggio!

Program

1. den

Přílet do Neapole , transfer na ubytování; večerní prohlídka města (dle letového řádu).

2. den

Pompeje   a Vesuv: návštěva Pompejí, starořímského města, které bylo pohřbeno vrstvou popela a lávy po výbuchu sopky Vesuv v roce 79 n.l. – prohlídka labyrintu zachovalých paláců a panských domů s mozaikami je unikátním pohledem do života civilizace, jejíž existenci náhle ukončila přírodní katastrofa; fakultativně výjezd na aktivní sopku Vesuv (1281 m), dominantu města Neapole s úžasnými výhledy – vycházka kolem kráteru (5 km / 1,5 h).

3. den

Capri: ranní plavba na krásný skalnatý ostrov nedaleko Neapole, který si oblíbila italská smetánka – výjezd zubačkou do historického centra města Capri, zahrady Giardini di Augusto vybudované na útesu nad mořem, kartuziánský klášter Certosa di San Giacomo; lanovkou na nejvyšší bod ostrova Monte Solaro (589 m); fakultativně možnost výletu člunem do Modré jeskyně, údajného domova nymf a mořských panen; relaxace na plážích ostrova.

4. den

Costa Amalfi  – podle mnohých nejhezčí část pobřeží Itálie: začátek dne v Sorrentu – město na útesu obklopené citrusovými sady, proslavené produkcí kyselého likéru Limoncello, který tu lze ochutnat na každém rohu; návštěva Positana – malebné městečko ležící na srázné vápencové stěně, která se svažuje až k městským plážím, možnost koupání; krátká vycházka po panoramatické Stezce bohů s působivými výhledy na celé pobřeží (5,5 km / 2 h).

5. den

Mys Palinuro a pobřeží Kalábrie: nenáročný pěší výlet k majáku Faro di Capo Palinuro a po útesech kolem mysu Palinuro (3,5 km / 1,5 h), následný odpočinek a koupání na nedalekých plážích; výjezd na vyhlídku Monte San Biagio s 21metrovou sochou Krista Spasitele, tyčící se nad vesnicí Maratea; zastávka u obřího skalního oblouku Arco Magno, klenoucího se nad mořem.

6. den

Jeskyně a hory Kalábrie: návštěva vápencových jeskyní Grotta del Romito, kde se nachází skalní rytiny a pozůstatky pohřebišť z období mladého paleolitu; výstup na horu Monte Cocuzzo (1541 m), odkud lze za jasného dne dohlédnout na Liparské ostrovy a Etnu (6 km / 2,5 h); večer v historickém městečku Tropea, jednom z nejmalebnějších na pobřeží Tyrhénského moře, které si lidé vybudovali na útesech nad mořem s krásnou pláží dole.

7.–8. den

Bílé pláže Capo Vaticano a sopka Stromboli : dopolední koupání na plážích s bílým pískem u mysu Capo Vaticano; přejezd trajektem na Stromboli – ostrov se stejnojmenným vulkánem, který patří mezi nejaktivnější na světě; nezapomenutelným zážitkem bude večerní výstup na sopku a pozorování erupcí z bezpečné vzdálenosti (8 km/ 3,5 h).

9. den

Sicílie: přesun trajektem na Sicílii; v případě časové rezervy zastávka u vulkanického kaňonu řeky Alcantara s bizarně formovanými skalními stěnami – možnost průchodu soutěskou v ledové vodě s občasnými plaveckými pasážemi; prohlídka pitoreskní Taorminy – pobřežního města s antickým amfiteátrem, vynikající zmrzlinou a výhledy na Etnu.

10. den

Etna  – nejvyšší sopka evropského kontinentu (3323 m): výjezd mikrobusem ke spodní stanici lanovky u chaty Sapienza – možnost výjezdu lanovkou, nebo pěšího výstupu na Etnu, případně procházky okolo fumarol pod sopkou; alternativně odpočinkový den na plážích východního pobřeží Sicílie.

11. den

Letecký návrat z Katánie do Prahy.

Podmínky