ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sopky jižní Itálie

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
24. 5. – 2. 6. 202310 dní16150301

AKTUÁLNĚ PLNO!

Na co se můžete těšit?

  • Večerní erupce na vulkánu Stromboli
  • Možnost výstupu na Etnu  a Vesuv
  • Relaxace na plážích Costa Amalfi  a ostrova Capri 
  • Návštěva Pompejí  a historických měst Tropea a Taormina
  • Ubytování v hotelích a penzionech, cestování mikrobusem v malé skupině

Popis

Jižní Itálie je fascinujícím regionem, u nějž platí, čím víc míříme na jih, tím je „italštější“. Vydejte se tedy s námi na samou špičku Apeninského poloostrova, kterou opomíjejí davy turistů a kde život plyne klidněji než ve zbytku Itálie. Čekají nás procházky borovicovými lesy po vrcholcích Apenin, nádherné scenérie s výhledy na romantické zátoky se zlatavými plážemi a koupání v nejčistším moři Evropy. 

K této oblasti patří také sopky, které místní obyvatele od nepaměti děsily, ale i fascinovaly ohlušujícími výbuchy a výrony žhavé lávy. Společně vystoupáme na nejslavnější sopku světa Vesuv, jež před téměř dvěma tisíci lety pohřbila město Pompeje. Na Etně se budeme z úctyhodné výšky více než 3000 metrů kochat výhledem na sicilské pobřeží. Nezapomenutelným zážitkem, který nám rozproudí krev v žilách, bude výlet na ostrovní vulkán Stromboli, který nepřetržitě chrlí lávu a popel.

Den strávíme na nejkrásnějším italském pobřeží Amalfi s kouzelnými vesničkami plnými barevných domečků nalepených na skalách tyčících se prudce z moře. Výlet si uděláme také na slavný ostrůvek Capri, který si oblíbila italská smetánka, a milovníci architektury ocení návštěvu pitoreskních městeček Sorrento, Tropea a Taormina, zasazených v malebné krajině útesů a zlatavých pláží.

Můžete se samozřejmě těšit na skvělou italskou kuchyni a putování v malé skupince s komfortním ubytováním v hotelích a penzionech. Buon viaggio!

Program

1. den

Přílet do Neapole, transfer na ubytování; večerní prohlídka města (dle času letového řádu).

2. den

Pompeje  a Vesuv: návštěva Pompejí, starořímského města, které bylo pohřbeno vrstvou popela a lávy při výbuchu sopky Vesuv v r. 79 n.l. – prohlídka labyrintu zachovalých paláců a panských domů s mozaikami a unikátní vhled do života civilizace, jejíž existenci náhle ukončila přírodní katastrofa; výjezd na aktivní sopku Vesuv (1281 m) – dominantu města Neapole s úžasnými výhledy, procházka kolem kráteru (5 km / 1,5 h).

3. den

Capri: ranní plavba na tento krásný, skalnatý ostrov nedaleko Neapole, který si oblíbila italská smetánka – výjezd zubačkou do historického centra města Capri, zahrady Giardini di Augusto vybudované na útesu nad mořem, kartuziánský klášter Certosa di San Giacomo; lanovkou na nejvyšší bod ostrova Monte Solaro (589 m); fakultativně možnost výletu člunem do Modré jeskyně – údajného domova nymf a mořských panen; relaxace na plážích ostrova.

4. den

Costa Amalfi  – podle mnohých nejhezčí část pobřeží Itálie: Sorrento – město položené na útesu a obklopené citrusovými sady, proslavené produkcí kyselého likéru Limoncello, který je zde možné ochutnat na každém rohu; Positano – návštěva malebného městečka ležícího na vápencové stěně, která se prudce svažuje až k městským plážím, možnost koupání; Stezka bohů – procházka po panoramatické cestě s působivými výhledy na celé pobřeží (5,5 km / 2 h).

5. den

Mys Palinuro a pobřeží Kalábrie: nenáročný pěší výlet k majáku Faro di Capo Palinuro a po útesech kolem mysu Palinuro (3,5 km / 1,5 h), následně odpočinek a koupání na nedalekých plážích; výjezd na vyhlídku Monte San Biagio se sochou Krista Spasitele tyčící se nad vesnicí Maratea; zastávka u obřího skalního oblouku Arco Magno klenoucího se nad mořem.

6. den

Jeskyně a hory Kalábrie: návštěva vápencových jeskyní Grotta del Romito, kde se nacházejí skalní rytiny a pozůstatky pohřebišť z období mladšího paleolitu; výstup na horu Monte Cocuzzo (1541 m), z níž lze za jasného dne dohlédnout na Liparské ostrovy a Etnu (6 km / 2,5 h); večer ve vesnici Tropea – jedna z nejmalebnějších vesnic tyrhénského pobřeží vybudovaná na skále nad mořem.

7. den

Bílé pláže Capo Vaticano a sopka Stromboli : dopolední koupání na plážích s bílým pískem u mysu Capo Vaticano; přejezd trajektem na Stromboli – ostrov se stejnojmenným vulkánem, který patří mezi nejaktivnější na světě; nezapomenutelným zážitkem bude večerní výstup na sopku a pozorování erupcí z bezpečné vzdálenosti (8 km / 3,5 h).

8. den

Sicílie: přesun trajektem na Sicílii; v případě časové rezervy zastávka u vulkanického kaňonu řeky Alcantara s bizarně formovanými skalními stěnami – možnost průchodu soutěskou v ledové vodě s občasnými plaveckými pasážemi; Taormina – prohlídka pitoreskního pobřežního města s antickým amfiteátrem, vynikající zmrzlinou a výhledy na Etnu.

9. den

Etna  (3323 m): pro zájemce výstup na nejvyšší sopku evropského kontinentu – výjezd mikrobusem ke spodní stanici lanovky u chaty Sapienza, dále možnost výjezdu lanovkou, nebo pěší výstup na Etnu, případně procházky okolo fumarol pod sopkou; alternativně odpočinkový den na plážích východního pobřeží Sicílie.

10. den

Návrat do Prahy dle letového řádu.

Podmínky