Menu

Výsledky vyhledávání fráze "{{ query }}"

{{ group.group }}

Nic nebylo nalezeno :(

přejít na podrobnější hledání »

Speciální nabídka

Datum odjezdu nejdříve:
Datum příjezdu nejpozději:
Zájezdy s datem odjezdu ve vybraném měsíci nebo roce:

UbytováníUbytování

UbytováníStravování

UbytováníDoprava

UbytováníKategorie cestovního komfortu

UbytováníFyzická náročnost (aktivní dovolená)

CenaCena

Vybrané filtry:nic nebylo zvolenozrušit všechny filtry

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Ke stažení zde naleznete leták s pojistnými podmínkami platnými pro zájezdy CK Adventura v aktuálním roce.

2017_UNIQA_pojisteni_Adventura.pdf (200 kB)

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – cestování bez starostí

logo uniqa

 • Nezapomeňte – bez něj by se vám dovolená mohla hodně prodražit!
 • CK Adventura zajišťuje pro své klienty velmi výhodné cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA!
 • U převážné většiny evropských zájezdů je balíček cestovního pojištění zahrnutý v základní
  ceně zájezdu.
 • U exotických zájezdů stačí jen zaškrtnout příslušnou kolonku na smlouvě o zájezdu a vše
  ostatní zařídíme za vás.
 • Pojistíme i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do ČR nebo do země původu
  (Např. Rakušana cestujícího do Rakouska pojistit nelze).

A) BALÍČEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUTÝ V CENĚ ZÁJEZDU (sazba K5)

Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny evropských autobusových (leteckých) zájezdů, které pořádá CK Adventura. U zájezdů, kde pojištění do ceny zahrnuto není, neuvádíme slovo „pojištění“ v odstavci „Cena zahrnuje“. (U těchto zájezdů pak máte možnost objednat si pojištění jako doplňkovou službu.)
Balíček pojištění nejde z ceny zájezdu odstranit. Toto cestovní pojištění v hodnotě 33 Kč/den zahrnuje: pojištění léčebných výloh, asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby a pojištění stornopoplatků zájezdu. Toto pojištění kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění! Krytí najdete níže v tabulce.

B) NABÍDKA POJIŠTĚNÍ U LETECKÝCH ZÁJEZDŮ

(Doplňková služba pro zájezdy pořádané CK Adventura)

U leteckých zájezdů mimo Evropu i do vzdálených částí Evropy není v ceně zájezdu zahrnuto žádné cestovní pojištění. Připomínáme, že se ve smlouvě o zájezdu zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie.

PŘI VÝBĚRU NEZAPOMEŇTE NA TO, ŽE:

 • na trhu figuruje velké množství produktů, ale je mimořádně důležité, aby pojištění v praxi dobře fungovalo, odpovídalo cíli a typu vaší cesty a krylo všechny vaše aktivity v rámci zájezdu
 • dobré podmínky zajistí spolehlivá pojišťovna, dostatečný limit krytí a kvalitní asistenční služba. Pokrytí všech plánovaných aktivit je potřeba ověřit podrobným studiem smluvních podmínek, a to i u doprovodných pojištění k platebním kartám.
 • Nevymlouváme vám jiné možnosti pojištění, ale s pojišťovnou UNIQA, s níž spolupracujeme, máme velmi dobré zkušenosti. Všechny naše programy na zájezdech v našich katalozích jsou kryty v plném rozsahu. Tyto nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, nikoliv při nákupu v jiné pobočce pojišťovny.

1. SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH ( sazba L5)

Základní sazba na den – dospělí / děti:

SVĚT – 44 Kč / 22 Kč, EVROPA – 22 Kč / 11 Kč.

(Děti = věk 0–14 let; Evropa = území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka).

Toto pojištění kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Tím je toto pojištění uzavřené v Adventuře pro naše zákazníky výrazně výhodnější a levnější než běžná nabídka pojišťoven. Stejnou sazbou pojistíme i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana do Rakouska pojistit nelze).

2. POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU, POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A ODPOVĚDNOSTI (sazba K5S)

Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít toto připojištění, které snižuje riziko finančních nákladů v případě zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů.

 • Toto pojištění nákladů spojených se zrušením zájezdu (stornopoplatků) je možné objednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh v zahraničí.
 • Účinkuje sice jen v případě zdravotních a velmi vážných rodinných důvodů, ale to jsou právě ty případy, které nikdo nedokáže ovlivnit. Jste-­li trochu pověrčiví, můžete ho brát i jako pojistku, že se vám nic takového nepřihodí.
 • U leteckých zájezdů navíc toto pojištění zahrnuje i případné propadnutí letenek, protože podmínky leteckých společností se zpřísňují a "nevratné" letenky jsou stále častější.
 • Naši zákazníci navíc obdrží speciální bonus: Do pojištění stornopoplatků je zahrnuto i pojištění  úrazu a odpovědnosti při zachování původní ceny pojistky!
 • Součástí pojištění stornopoplatků je i pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání, ale pouze v případě jeho objednání při sepisování smlouvy o zájezdu a ne při dodatečném doobjednávání!

Pojistné činí 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu.

Předmětem pojištění jsou skutečně vzniklé (vyúčtované) náklady, které vznikly pojištěnému zrušením zájezdu. Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu z důvodu úrazu, náhlého onemocnění pojištěné osoby (příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů pojištěné osoby) nebo spolucestující osoby, která je také současně pojištěna, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na majetku z důvodu živelní události. Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí o půlnoci v den odjezdu pojištěného na zájezd. Pojištění stornopoplatků lze objednat NEJPOZDĚJI se zaplacením doplatku zájezdu, což je 40 dní před odjezdem. 

3. PŘIPOJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL U LETECKÝCH ZÁJEZDŮ (sazba Z)

Připojištění zavazadel je možné nově doplnit k pojištění léčebných výloh, nebo celého balíčku
s pojištěním storna všude tam, kde je pojištění za příplatek. Cena je 6 Kč / osoba / den.
Pojistná částka je 15 000 Kč a limitem na jedno zavazadlo ve výši 5000 Kč. 

4. PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ Z DŮVODŮ TERORISMU (sazba ST)

Připojištění stornopoplatků z důvodu terorismu je možné doplnit k pojištění léčebných výloh, nebo celému balíčku s pojištěním stornopoplatků všude tam, kde je pojištění za příplatek. Pojistné činí 1,3 % z ceny zájezdu. Připojištění lze objednat NEJPOZDĚJI 40 dní před odjezdem (což je termín pro doplacení zájezdu, plnění je 80 %, max. však 200 000 Kč / osoba).

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:

Pojištění / Typ PojištěníBalíček pojištění
v ceně (K5)
Léčebné výlohy
za příplatek (L5)
Léčebné výlohy +
připojištění stornopoplatků
za příplatek (K5S)
Pojištění léčebných výloh – PČ5.000.000,-Kč5.000.000,-Kč5.000.000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb – PČ5.000.000,-Kč5.000.000,-Kč5.000.000,-Kč
Pojištění smrti následkem úrazu – PČ300.000,-KčNení obsaženo300.000,-Kč
Pojištění trvalých následků úrazu – PČ600.000,-KčNení obsaženo600.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby – PČKombinovaný limit
5.000.000,-Kč
Není obsaženoKombinovaný limit
5.000.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby – PČ
Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich, max. však – PČ)25.000,-KčNení obsaženo200.000,-Kč
Pojištění náhrady dovolené (80% z nich, max. však – PČ)Není obsaženoNení obsaženo200.000,-Kč
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)1.500.000,-Kč1.500.000,-Kč1.500.000,-Kč
Připojištění zavazadel (pouze za příplatek) - sazba Zmax. 15.000,­-Kč / 5000,-Kč na jedno zavazadlomax. 15.000,­-Kč / 5000,­-Kč na jedno zavazadloNení obsaženo
    

C) POJIŠTĚNÍ ZÁJEZDŮ PARTNERSKÝCH CK

Zájezdy našich partnerských cestovních kanceláří (CK China Tours, CK Trip, CK Mad Mat Sport, CK Poznání, CK Geos travel, CK Periscope Skandinávie a America Tours,...) mají nabídku vlastního pojištění (pro každou CK zvlášť): Jejich nabídku naleznete v podmínkách zájezdu a také na našich www­ stránkách (stránka "Spolupracující CK").

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK ADVENTURA 

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění léčebných výloh (případně i o pojištění stornopoplatků či zavazadel) na zájezdy pořádané Adventurou u UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím CK ADVENTURA, postupujte podle následujících bodů:
1. Pokud chcete uzavřít pojištění na zájezd, označte příslušné pojištění na smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž budete na zájezd pojištění. Pokud si objednáte i pojištění stornopoplatků, zasíláme vám k podpisu ještě speciální smlouvu na toto pojištění. Tuto smlouvu je nutné podepsat a obratem zaslat zpět do CK (scan mailem, faxem, poštou nebo osobně)
2. Pojistné uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu. Pokud vyplníte objednávku pojištění již na smlouvu o zájezdu při přihlášení, tak vám vypočteme pojistné na potvrzení o zařazení do zájezdu.
3. Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna a. s. pro pojištění léčebných výloh jsou k dispozici v letáku ke stažení, v naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce.
4. Pokud jste si pojištění objednali (či jej máte v ceně zájezdu), tak kartičku pojištěnce (s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu) obdržíte od průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.

V Praze dne 26. října 2017

Další informace o pojištění najdete v našem letáku s pojistnými podmínkami: 2017_UNIQA_pojisteni_Adventura.pdf (200 kB) nebo vám je poskytne UNIQA. 

Žádost o zaslání tištěných katalogů

KATALOG POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2018 / 2019

Pokud o katalog máte zájem, neváhejte poslat tuto objednávku. V případě, že jste s námi cestovali v posledních 2 letech, tak Vám katalog přijde automaticky. Katalog rozesíláme po 22. 11. 2017.

Katalogy posíláme pouze po ČR. Pro zájemce mimo ČR máme připraven katalog ke stažení ve formátu PDF na stránce katalogy v PDF (aktuálně ještě katalogy 2017/18).

Tištěné aktivní katalogy se změnily na internetové! Všechny zájezdy z katalogů DOVOLENÁ NA KOLE a TURISTIKA najdete nyní pouze on-line na našem webu.