ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Slevový systém CK Adventura

Slevový systém CK Adventura

SLEVOVÝ SYSTÉM CK ADVENTURA: Dvojnásobná sleva pro věrné klienty až do výše 8 % z ceny zájezdu. 

1. SLEVA LAST MINUTE 

Tuto slevu vypisujeme výjimečně na poslední volná místa na evropské autobusové zájezdy. Podrobnosti najdete na www.adventura.cz/zajezdy/?druh=last-minute.

2. VĚRNOSTNÍ SLEVA 2–8 %

Slevu 2 % z ceny zájezdu mohou uplatnit věrní klienti bez ohledu na datum přihlášení. 
Dvojnásobnou slevu za včasné přihlášení, tedy 4–8 % z ceny zájezdu (dle podmínek slevy za včasnost) může využít věrný klient, který se přihlásí dříve jak 4 měsíce před odjezdem.

Náš tip: Nejste-li si jistí, na jak vysokou slevu máte nárok, podívejte se na stránku Často kladené dotazy, kde uvádíme několik příkladů.

3. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ  1–4 %

Čím dřív se přihlásíte na zájezd, tím vyšší dostanete slevu!

  • Sleva 1 % za včasné přihlášení nejpozději 3 měsíce předem
  • Sleva 2 % za včasné přihlášení nejpozději 4 měsíce předem
  • Sleva 3 % za včasné přihlášení nejpozději 5 měsíců předem
  • Sleva 4 % za včasné přihlášení 6 a více měsíců předem

4. SKUPINOVÁ SLEVA – 2 %, 30 %, 100 %

  • Slevu 2 % může uplatnit skupina 10 a více osob přihlášená na jeden autobusový zájezd nebo skupina 5 a více osob přihlášená na jeden letecký zájezd.
  • Sleva 30 % z ceny zájezdu je určena pro vedoucího skupiny 18 a více osob u autobusových zájezdů. Tuto slevu nelze dále kumulovat.
  • Sleva 100 % = jedno místo na zájezdu zdarma pro skupinu 28 a více osob u autobusových zájezdů.

Skupinové slevy 30 % a 100 % lze čerpat pouze na zájezdy pořádaných CK Adventura.

Podmínkou pro přiznání všech skupinových slev je SPOLEČNÉ podání PODEPSANÉ SoZ pro celou skupinu najednou a zároveň SPOLEČNÉ zaplacení zálohy do termínu platné rezervace. Pokud tato podmínka nebude dodržena, na slevu nevzniká nárok.

5. MIMOŘÁDNÉ CENY A SLEVY

a) Dětská cena (D15/D6) je uváděna jako zvláštní cena přímo u jednotlivých zájezdů. Tuto cenu lze uplatnit pro děti mladší 15/6 let. Pro stanovení věkové hranice je rozhodující den návratu ze zájezdu. Dětskou cenu lze dále snížit standardním systémem slev ve shodě s pravidly pro dospělé.

b) Mimořádné slevy: V případě poskytnutí mimořádných slev (např. předodjezdových slev „Last Minute“ nebo při uplatnění slev poskytovaných zákazníkům našich smluvních partnerů) můžete uplatnit vždy pouze jednu takovou slevu. Pro uznání slevy našich partnerů je potřeba spolu s podepsanou SoZ dodat kopii zákaznické karty – sleva 5 % (na evropské zájezdy však max. 500 Kč, na mimoevropské zájezdy max. 1000 Kč). Na jednu kartu lze uplatnit slevu pro jednu osobu – majitele karty.

c) Firemní slevy: CK Adventura spolupracuje s firmami (např. Benefit Management s.r.o.; BENEFITY a.s.; Gallery Beta a další), které mají na starosti benefitní programy firem, jejichž zaměstnanci přes ně mohou čerpat své zaměstnanecké výhody.

d) Sleva na přepravu elektrokol: Zákazníci starší 65 let mohou získat 100% slevu z ceny objednané přepravy svého elektrokola. Kapacita elektrokol na zájezdu je omezená - službu je proto nutné objednat a slevu následně nárokovat v prodejní kanceláři. Pro stanovení věkové hranice je rozhodující den návratu ze zájezdu. Další informace zde.

Mimořádné slevy b), c) nelze dále kumulovat a nelze je uplatnit zpětně.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEV Č. 1–4:

a) Slevy se počítají ze základní ceny zájezdu (u dětí z případných dětských cen) bez dalších služeb zprostředkovaných za příplatek. Výsledná cena zájezdu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

b) Slevy je možné uplatnit POUZE PŘI PODPISU SMLOUVY, nikoliv zpětně. Podmínkou je podání podepsané smlouvy o zájezdu a zaplacení zálohy dle podmínek pořadatele zájezdu.

c) Lze kumulovat slevy 2.+4., 3.+4. do maximální výše 8 %. Nelze kumulovat slevu za včasnost 1 % a slevu za věrnost 2 %. Výjimečně je možné slevu č. 4 uznat nad tuto maximální výši (při dodržení VŠECH podmínek potřebných pro uznání této slevy). Ostatní slevy jsou navzájem nekumulovatelné.

d) Věrný klient je každý, kdo se zúčastnil v předcházejících dvou letech alespoň jednoho zájezdu pořádaného cestovními kancelářemi Adventura nebo China Tours.

e) Pro slevu za včasné přihlášení je rozhodným datem den připsání zálohy na účet naší cestovní kanceláře.

f) Slevy nelze uplatnit u zájezdů, u kterých je to výslovně uvedeno.

Tento slevový systém CK ADVENTURA platí od 18. 11. 2021.