ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

V krátkém průvodci najdete nejdůležitější informace o přihlašování na zájezdy a uzavírání smlouvy o zájezdu. Nechybí ani údaje o platbách a informace o pojištění jak klientů, tak cestovní kanceláře.

1. REZERVACE (OPCE)

Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 7 kalendářních dní (u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

POŘADATEL ZÁJEZDU:
Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama Adventura; pouze menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy uvedeny v podmínkách zájezdu. Na smlouvě o zájezdu uveďte jejich obchodní jméno:

 • CK ADVENTURA (Adventura s. r. o., IČO: 44264704) – záloha činí 40 %
 • CK GEOS TRAVEL (RNDr. Pavel Kumpán, IČO: 10148116) – záloha činí 40 %
 • CK MAD MAT SPORT (MAD MAT SPORT s. r. o., IČO: 27887324) – záloha činí 50 %
 • AMERICA TOURS (AMERICA TOURS v. o. s., IČO: 18385028) – záloha činí 40 %
 • AGM TRAVEL (AGM TRAVEL spol. s r.o., IČO:44793740) – záloha činí 50 %
 • CK TRIP (CK TRIP s.r.o., IČO: 28445759) – záloha činí 50 %
 • PERISCOPE Skandinávie (Periscope Skandinávie, s.r.o., IČO: 25263196) – záloha činí 50 %
 • VIVA TRAVEL  (Ing. Karel Topič, IČO: 06518770) – záloha činí 50 %
 • CK INSPIRA (INSPIRA, s.r.o., IČO: 61458821) – záloha činí 60 %

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (dále jen SoZ): 

Smlouvu o zájezdu (SoZ) můžete uzavřít vyplněním formuláře Adventury, do kterého je nutné vyplnit pořadatele zájezdu. Je k dispozici na stránce smlouva-o-zajezdu  nebo vám ho na požádání rádi zašleme. Podepsanou smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem či faxem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné zasílat originál smlouvy), nebo lze předat osobně v prodejní kanceláři Adventury, případně u některého z našich smluvních prodejců.

 • Jestliže přihlašujete a zastupujete další zákazníky a SoZ uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým smlouvu podepisuje jejich zákonný zástupce.
 • PODEPSANOU SoZ MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY!
 • Adventura přistupuje k SoZ vaším zařazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme SoZ společně s Potvrzením zájezdu – vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz.
 • Nedílnou součástí SoZ jsou všeobecné obchodní podmínky, kde najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských CK platí odlišné všeobecné podmínky, které naleznete na stránce spolupracujici-ck a které vám budou zaslány při rezervaci nebo spolu s potvrzenou SoZ.

3. ZÁLOHA A DOPLATEK

Zároveň s podáním SoZ je třeba zaplatit I. zálohu ve výši nejméně 40 % (platí pro CK Adventura, výše záloh pro jednotlivé CK je uvedena v odstavci 2.) z celkové ceny vaší objednávky, tj. ze součtu základní ceny zájezdu (která je uvedena u každého termínu jako základní cena) a dalších objednaných doplňkových služeb. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření SoZ.

Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb za příplatek je třeba uhradit tak, aby Adventura obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

V závislosti na požadavcích dodavatele vás můžeme požádat o navýšení zálohy o plnou výši ceny letenky i dříve. Toto opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení můžete očekávat i několik měsíců před odletem.

4. ZPŮSOB PLATBY

Platit můžete:

 • v hotovosti (v prodejní kanceláři Adventury, nebo u našich prodejců)
 • bankovním převodem (na náš korunový účet u ČSOB):
  • Adresát: Adventura s. r. o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
  • Účet: 274 421 152 / 0300 u ČSOB
  • (pro občany mimo ČR: swift kód CEKOCZPP, poplatky OUR, IBAN CZ3703000000000274421152)
  • Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace)
 • Zájezd je možné hradit také fakturou od Vašeho zaměstnavatele (FKSP a pod.) nebo prostřednictvím benefitní společnosti (Benefit Management - Benefit Plus, Benefity a.s., Gallery Beta - UP, Edenred a další).
 • Na vyžádání Vám umožníme i platbu v Eurech na eurový účet u ČSOB - v tomto případě nás prosím kontaktujte.

Pokud se rozhodnete podat smlouvu o zájezdu a složit zálohu, event. doplatek u některého z provizních prodejců, VŽDY SI OVĚŘTE, ŽE VÁMI VYBRANÝ PRODEJCE MÁ S ADVENTUROU UZAVŘENOU PLATNOU PLNOU MOC.

Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše platby budou připsány na účet Adventury.

5. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA

Informace, jak o balíčku cestovního pojištění zahrnutém v ceně většiny autobusových zájezdů, tak o pojištění léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti, úrazu a stornopoplatků za příplatek u leteckých exotických zájezdů, naleznete na stránce cestovni-pojisteni.

6. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK

Adventura je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNIQA – podrobnosti (včetně certifikátu) najdete na stránce koncese-a-pojisteni-ck a doklad vám předáme s potvrzenou smlouvou o zájezdu.

Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření smlouvy o zájezdu nebo je naleznete na stránce spolupracujici-ck.