ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Koncese a pojištění CK

Koncese a pojištění CK

CK Adventura je jako řádná cestovní kancelář držitelem koncese a v souladu se zákonem má uzavřeno pojištění proti úpadku. Platí to i pro všechny ostatní cestovní kanceláře, jejichž zájezdy nabízíme.

Naše koncese

certifikat 2010

Pojištění CK proti úpadku

certifikatCestovní kancelář Adventura je pojištěna  u UNIQA pojišťovna, a. s.

Jde o pojistnou  smlouvou č. 1357517016 pro pojištění záruky cestovní kanceláře v důsledku jejího úpadku. Toto pojištění je podmínkou platnosti koncese k provozování cestovní kanceláře dle zákona o podnikání v cestovním ruchu č. 159/1999 Sb.

Toto pojištění kryje všechny smlouvy o zájezdu i peněžní poukazy uzavřené či vydané cestovní kanceláří v době jeho platnosti. 

Doklad a podmínky pojištění vám předáme zároveň s potvrzenou cestovní smlouvou.

Také všechny naše partnerské CK tuto zákonnou povinnost splnily a jsou pojištěny proti úpadku. Ověřit si to můžete v seznamu pojištěných cestovních kanceláří na www.uniqa.cz nebo na stránkách ACK.

Cestovní kanceláře jsou pojištěny u těchto pojišťoven:

ADVENTURA s.r.o.(IČO: 44264704)pojišťovna UNIQA
CHINA TOURS s.r.o.(IČO: 26483343)pojišťovna UNIQA
MAD MAT SPORT s.r.o.(IČO: 27887324)pojišťovna UNIQA
CK TRIP s.r.o.(IČO: 28445759)pojišťovna UNIQA
CK GEOS TRAVEL – RNDr. Pavel Kumpán(IČO: 10148116)Česká podnikatelská pojišťovna
AGM TRAVEL spol. s r.o.(IČO: 44793740)pojišťovna UNION
Periscope Skandinávie, s.r.o.(IČO: 25263196)pojišťovna UNIQA
AMERICA TOURS v. o. s.(IČO: 18385028)Evropská cestovní pojišťovna
VIVA TRAVEL – Ing. Karel Topič(IČO: 06518770)Česká podnikatelská pojišťovna
INSPIRA s.r.o.(IČO: 61458821)pojišťovna UNIQA

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ:

Na základě výše uvedeného zákona se sjednává pojištění pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi, se kterým uzavřela cestovní smlouvu, dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu;
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil;
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

POKYNY UNIQA POJIŠŤOVNY, a.s. PRO CESTUJÍCÍ (způsob oznámení pojistné události):

Nastane-li skutečnost uvedená v bodu a), oznamte tuto pojistnou událost neprodleně na tel. čísle: +420 272 101 020 (24hodinová služba) a vyčkejte dalších pokynů.

Nebyla-li vám z důvodu úpadku cestovní kanceláře vrácena zaplacená záloha v případě, že se zájezd neuskutečnil (viz bod b), nebo nebyl-li vám z téhož důvodu vrácen rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou pouze částečně poskytnutého zájezdu (viz bod c), oznamte tuto skutečnost nejpozději do 6 měsíců od škodné události na adresu: FIDUCIA s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1. Spolu s oznámením zašlete kopii dokladu o pojištění a kopii vaší cestovní smlouvy.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
tel.: +420 225 393 111, +420 220 513 128
fax: +420 225 393 777, +420 220 513 134
IC: 49240480, DIC: CZ-49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012
E-Mail: uniqa@uniqa.cz
Web: http://www.uniqa.cz