ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Údolí Soče

Údolí Soče

Zelená, smaragdová, hřmící, šumící ale také krvavá. To vše mohou být přívlastky této nádherné, ryze horské řeky, patřící mezi nejkrásnější evropské toky. A proč krvavá? Za války byla nejednou svědkem mnoha bitev, které byly kolem ní, jako frontové linie svedeny. Tato část historie píše smutné stránky tohoto idylického kraje. Ve chvíli, kdy Itálie vstoupila na kolbiště 1. svět. války, byla řeka známá pod svým italským názvem Isonzo. Právě na jejích březích a v okolních horách (prakticky v celé části západních Julských Alp) docházelo ke krvavým střetnutím mezi vojsky Rakouska-Uherska a Itálií. Pozůstatky války jsou dodnes patrné a na počest padlých najdeme v jejím povodí řadu památníků, hřbitovů i zbytků obranných linií.

Zajímavostí je, že má charakter řeky hned od počátku svého vzniku díky mohutné vyvěračce.

Bovec – městečko (1800 obyv.). Oblíbené lyžařské, horské a vodácké středisko s bohatou nabídkou všech adrenalinových sportů . První zmínky o obci pocházejí z 11. stol., později patřila patriarchům z Aquileie, pánům z Gorice, po nich Habsburkům. Neklidné doby zažilo město několikrát, když se cizí vojska pokoušela přejít sedlem Predel (v 15. stol. Turci, 1797 a 1809 napoleonská armáda). Těžce bylo poškozeno za 1. svět. války, obnoveno po r. 1920 podle plánů architekta Maxe Fabianiho. Poslední ranou bylo nedávné silné zemětřesení, snad v roce 1998, které těžce poškodilo řadu budov. Většinu už se podařilo zrekonstruovat. Ve městě je muzeální sbírka předmětů z 1. sv. války. Lyžařský areál, do kterého vede z Bovce lanovka, leží na svazích Kaninu.

Vodopád Boka - jeden z nejvyšších ve Slovinsku (100 m). Uvidíte ho asi 6 km pod Bovcem. Vytéká přímo z otvoru ve skalní stěně v úbočí Kaninu. Pod vodopád se lze dostat pěší stezkou (v závěru značně krkolomnou) od mostu hlavní silnice přes říčku Boka

Kaňon Soči (Kobaridská soutěska) – mezi Srpenicou a Kobaridem. Je v pořadí čtvrtý, tři kratší soutěskovité kaňony mu předcházejí na horním toku.

Kobarid – městečko (1500 obyv.). V 1. svět. válce se tu odehrála bitva, která znamenala konec bojů na Soče. Sočské frontě se věnuje Kobaridské muzeum. Z centrálního náměstí Svobody s kostelem Nanebevzetí p. Marie odbočuje pěší stezka ke kostnici s ostatky 7000 padlých italských vojáků. Kostnice je součástí pamětního areálu s kostelem sv. Atuna ze 17. století s freskami Jerneje Vrtava. Přes řeku se zde dostanete po starém Napoleonově mostě v závěru kaňonu Soče. Za mostem směrem na Tolmin jsou vesnice s chalupami přímořského alpského stylu.

Tolmin – městečko (3 900 obyv.) na krasové plošině mezi řekami Soča a Tolminka. V zámku ze 16. stol. je dnes Městské muzeum. Ve hřbitovním kostele sv. Uhra z 15. stol. jsou zajímavé gotické fresky. Severně od městečka je soutěska na Tolmince s krátkým pěším okruhem.