ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Adventura – Škola sportů a pobytu v přírodě 2002

Adventura – Škola sportů a pobytu v přírodě 2002

CK Adventura, 10. květen 2002

Jak jste již jistě zaregistrovali, počátkem roku 2002 zahájila svou činnost Adventurní škola sportů a pobytu v přírodě. První pilotní kurz navštěvují průvodci, kteří chtějí dosáhnout kvalifikace potřebné pro získání živnostenského listu „Průvodcovská činnost horská“ a „Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní“ ve smyslu znění nového živnostenského zákona. Frekventanti kurzu, který byl otevřen ve dvou sekcích (horská a vysokohorská turistika a vodní turistika a rafting) mají za sebou první tři bloky z více než stopadesátihodinové výuky. První dva bloky, teorie cestovního ruchu a zdravotní seminář absolvovali obě sekce společně. Vysoce hodnocen byl účastníky především zdravotní seminář, který pro Adventuru již tradičně připravují MUDr. Robert Pleskot a MUDr. Jan Bláha.

Výukový program praktických bloků již probíhá pro každou specializaci zvlášť. Budoucí horští průvodci měli na programu čtyřdenní kurz věnovaný úvodu do VHT, který proběhl ve dnech 10. – 14. 4. 2002 v Modrém dole v Krkonoších. I přes nepřízeň počasí se celé čtyři dny poctivě trénovalo a cvičilo. Hlavními tématy jak praktického výcviku, tak i teoretických přednášek byly skialpinismus, plánování túr, orientace v terénu, techniky vyprošťování osob z ledovcových trhlin, laviny, záchranné akce při lavinových neštěstích včetně poměrně náročné noční záchranné akce na skutečné lavině atd. Na přípravě a vedení kurzu se podíleli Viktor Kořízek lavinový preventista Horské služby Krkonoše, Dušan Stuchlík instruktor rakouského Alpenvereinu, Martin Honzík profesionální záchranář a Radovan Vlček člen Horské služby Krkonoše. Kurz byl účastníky hodnocen velice vysoko, mimo jiné proto, že kladl velký důraz na to, aby si každý z účastníků veškeré krizové situace co nejvíce „osahal“ a procvičil v praxi přímo na sněhu. Dalším pokračováním bude pětidenní kurz skalního lezení na Českomoravské Vrchovině, který proběhne ve dnech 7. – 12. 5. 2002 závěrečným kurzem pak bude třídenní soustředění v ledovcových terénech rakouských Alp na přelomu května a června.

Nezaháleli však ani vodáci. V termínu od 13. do 17. dubna proběhl na jarní přírodní vodě Jizery a Kamenice první praktický blok vodácké části Školy sportů a pobytu v přírodě. Deset kurzistů absolvovalo pětidenní školení zaměřené především na důkladné ovládání raftu, správnou povelovou techniku a bezpečnost. Velký prostor byl věnován také nácviku řešení krizových situací, plávání v divoké vodě a záchraně tonoucího. Součástí tohoto bloku byly i přednášky o topografii a hydrologii řeky s ohledem na plánování a výběr vhodných úseků řek.

Jednotlivé bloky vedli Matěj Zapletal a Petr Novotný (absolventi zkoušek Mezinárodní federace raftingu IRF – Vedoucí akce), Adam Mačkal (vodní záchranná služba) a Vojta Jančar.  Kurzy důkladně prověřily a rozšířily znalosti a připravenost našich průvodců. Zároveň opět ukázaly jak důležitá je kvalitní příprava a důraz na bezpečnost klientů při zájezdech pořádaných Adventurou.

Zapsali Petr Novotný a Radovan Vlček

Kurz horských průvodců

Budoucí horští průvodci měli na programu čtyřdenní kurz věnovaný úvodu do VHT, který proběhl ve dnech 10. – 14. 4. 2002 v Modrém dole v Krkonoších. I přes nepřízeň počasí se celé čtyři dny poctivě trénovalo a cvičilo. Hlavními tématy jak praktického výcviku, tak i teoretických přednášek byly skialpinismus, plánování túr, orientace v terénu, techniky vyprošťování osob z ledovcových trhlin, laviny, záchranné akce při lavinových neštěstích včetně poměrně náročné noční záchranné akce na skutečné lavině atd. Na přípravě a vedení kurzu se podíleli Viktor Kořízek lavinový preventista Horské služby Krkonoše, Dušan Stuchlík instruktor rakouského Alpenvereinu, Martin Honzík profesionální záchranář a Radovan Vlček člen Horské služby Krkonoše. Kurz byl účastníky hodnocen velice vysoko, mimo jiné proto, že kladl velký důraz na to, aby si každý z účastníků veškeré krizové situace co nejvíce „osahal“ a procvičil v praxi přímo na sněhu. Dalším pokračováním bude pětidenní kurz skalního lezení na Českomoravské Vrchovině, který proběhne ve dnech 7. – 12. 5. 2002 závěrečným kurzem pak bude třídenní soustředění v ledovcových terénech rakouských Alp na přelomu května a června.

Zapsal Radovan Vlček

Kurz průvodců raftingu

V termínu od 13. do 17. dubna 2002 proběhl na jarní přírodní vodě Jizery a Kamenice první praktický blok vodácké části Školy sportů a pobytu v přírodě. Deset kurzistů absolvovalo pětidenní školení zaměřené především na důkladné ovládání raftu, správnou povelovou techniku a bezpečnost. Velký prostor byl věnován také nácviku řešení krizových situací, plávání v divoké vodě a záchraně tonoucího. Součástí tohoto bloku byly i přednášky o topografii a hydrologii řeky s ohledem na plánování a výběr vhodných úseků řek. Jednotlivé bloky vedli Matěj Zapletal a Petr Novotný (absolventi zkoušek Mezinárodní federace raftingu IRF – Vedoucí akce), Adam Mačkal (vodní záchranná služba) a Vojta Jančar. Kurzy důkladně prověřily a rozšířily znalosti a připravenost našich průvodců. Zároveň opět ukázaly jak důležitá je kvalitní příprava a důraz na bezpečnost klientů při zájezdech pořádaných Adventurou.

Zapsal Petr Novotný