ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

San Sebastian

San Sebastian

San Sebastian (baskicky Donostia) je město na pobřeží Atlantiku ve španělské části Baskicka necelých 20 km od francouzské hranice. Zdejších cca 183 000 obyvatel se živí především obchodem, rybolovem a turismem (jde o jedno z nejnavštěvovanějších míst Španělska).

Město založil navarrský král Sancho VI. Moudrý roku 1180 jakožto námořní přístav pro navarrské království. Již roku 1200 se však dostalo pod nadvládu Kastilského království. Jako součást mocnější říše se přístav rychle rozvíjel. Díky své prosperitě se stal předmětem mocenských bojů, během nichž byl několikrát téměř zničen. Roku 1489 tehdy převážně dřevěné město padlo za oběť požáru. Současně s přestavbou města se změnil jeho charakter: do novověku vstoupil San Sebastian spíše jako vojenská základna než jako obchodní středisko. Koncem 19. století během belle époque byl San Sebastián znám jako letní rezidence aristokracie. V době první světové války bylo město jedním z nejkosmopolitnějších v Evropě: zdejší kasino navštěvovali např. Mata Hari, Lev Trocký či Maurice Ravel. Tento duch se vytratil se Španělskou občanskou válkou, po níž se San Sebastián stal letním sídlem generála Franka. Od 50. let se však opět stával vyhledávaným místem kultury a rekreace a jeho obliba i nadále stoupá; roku 1953 se poprvé konal zdejší slavný filmový festival, rokem 1965 započala tradice jazzového festivalu.

Většina budov v centru pochází z 19. či 20. století. Mezi ty starší patří třeba barokní chrám Panny Marie a kostel svatého Vincenta z 16. století. Kromě kultury nabízí San Sebastian svým návštěvníkům nádherné koupání – ať už v zátoce, kolem níž se rozkládá, nebo na některé z okolních pláží. Přímo v centru města najdete asi nejznámější španělskou pláž La Concha, podél níž vede promenáda.