ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Baskicko a Biskajský záliv - dějiny a kultura

Baskicko a Biskajský záliv - dějiny a kultura

Baskicko se rozkládá na území dnešní Francie (asi 20% celkové rozlohy) a Španělska. Testy DNA prokázaly, že Baskové žijí na tomto území už více než 30 000 let a jsou tak jediným Evropským národem, který obývá tak dlouho stále tutéž oblast. Není tedy divu, že Baskové jsou na svou dlouhou historii patřičně hrdí. Ani za dob Římské nadvlády se nepodařilo Baskicko zcela dobýt. V 10. století přijali místní obyvatelé křesťanství, které se stalo pevnou součástí jejich národní identity. Místní kraje požívaly značné autonomie až do Velké francouzské revoluce, kdy byly z obavy před přílišným separatismem začleněny do departmentu Pyrenées-Atlantiques. To ovšem vedlo k ještě výraznějšímu nárůstu národního cítění, které se však ve francouzské části Baskicka projevuje mírumilovně (na rozdíl od španělské části a její nechvalně proslulé teroristické skupiny ETA). Dnes jsou hlavními znaky baskického nacionalismu propagace baskičtiny (např. dvojjazyčné názvy měst, ulic apod.), nošení tradičního oděvu (např. baret – béret basque) či značná obliba národního sportu peloty. Ta se hraje s koženým míčem, který se vrhá proti svislé stěně rukou či za pomoci pálky podobné košíku. Míč se často pohybuje velmi vysokou rychlostí (až 200 km/h) a při hře běžně dochází k relativně vážným zraněním.