ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

St. Bertrand-de-Comminges

St. Bertrand-de-Comminges

St. Bertrand-de-Comminges (san bertrán d koménž). První osada vznikla na tomto strategicky položeném místě (vedla tudy významná cesta z oblasti dnešního Španělska do Francie) už za vlády císaře Augusta kolem r. 20 př.n.l. Na začátku 5. století dobyli St. Bertrand Vizigóti a ve středověku se stalo významnou zastávkou na pouti do Santiaga de Compostely. Tehdy také došlo k jeho největšímu rozkvětu a z této doby pochází zdejší nejvýznamnější památka – mohutná románská katedrála zdálky připomínající pevnost. Přiléhající křížová chodba se zdobenými hlavicemi sloupů nabízí velkolepé výhledy do údolí, ale nejpůsobivější je interiér kostela, kde naleznete krásně vyvedené varhany z 16. století a umně vyřezávanou kazatelnu s točitým schodištěm. Nádherný je také kúr katedrály dokončený v r. 1535. Jedná se o dílo řemeslníků z Toulouse, kteří vyzdobili zdejších 66 lavic detailně propracovanými řezbami zobrazujícími jak zbožné, tak ryze světské a často velmi komické výjevy.