ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Balíček cestovního pojištění zahrnutý v ceně zájezdu

Balíček cestovního pojištění zahrnutý v ceně zájezdu

Balíček cestovního pojištění zahrnutý v ceně zájezdu
(sazba K5 – zóna 1 území Evropy)

Balíček cestovního pojištění K5 je zahrnutý do ceny evropských autobusových (kombinovaných letecko-autobusových) zájezdů, které pořádá CK Adventura. Kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění! Pokud je pojištění zahrnuto v ceně, je tato informace uvedena v podmínkách zájezdu v sekci Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a stornopoplatků. Balíček pojištění nejde z ceny zájezdu odstranit.

Pojištění kryje i onemocnění Covid-19 před odjezdem (pojištění storna) i na zájezdu vč. karantény.
Nově je součástí balíčku pojištění i pojištění chronického onemocnění nebo opakovaného úrazu jak v případě storna, tak v případě pojistné události na zájezdu (více vč. výluk najdete na odkaze adventura.cz/pojisteni/)

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ K5:

Pojištění / Typ PojištěníPlnění
 Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč
- z toho náklady na léčbu chronických onemocnění a úrazů400 000 ,- Kč
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění5 000 000,-Kč
 - náklady na karanténu, ubytování a stravování (max. do výše 30 000,-Kč2 500,-Kč/den
 - náklady na návrat po ukončení nařízené karantény (max. do výše 20 000,- Kč)20 000,-Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu300 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu600 000,-Kč
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby5 000 000,-Kč
Připojištění zimních sportůANO
Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů (v rámci zájezdů Adventury)ANO
Pojištění stornovacích poplatků - 80 %, max. však do výše 25 000,-Kč (cena 31 250,-Kč)25 000,-Kč

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění, informace ke GDPR a Informační dokument o pojistném produktu najdete na: https://www.adventura.cz/pojisteni/

Aktuální nabídka ke stažení v PDF: UNIQA Adventura pojištění v ceně

Kartičku pojištěnce s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu obdržíte od průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.