ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pojistné plnění v případě chronického onemocnění nebo opakovaného úrazu

Pojistné plnění v případě chronického onemocnění nebo opakovaného úrazu

Odchylně od VPP poskytne pojistitel pojistné plnění také v případě chronického onemocnění nebo opakovaného úrazu.

  1. Pojištění se vztahuje na náklady spojené se stornem zájezdu a léčebné výlohy v zahraničí spojené s chronickým onemocněním včetně opakovaných úrazů, které si v průběhu 9 měsíců před vznikem pojistné události vyžádaly hospitalizaci, došlo ke zhoršení stavu či podstatné změně v medikaci. Pojistná ochrana se na ně vztahuje pouze v případě, že jde o nepředvídatelné opětovné zhoršení zdravotního stavu pojištěného, a to maximálně do výše sjednaného dílčího limitu. Nevztahuje se na onemocnění, která jsou z pojištění vyloučena (uvedeno v bodě b.)

  2. Výluky z pojištění chronických onemocnění: kardiovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění, mozková mrtvice, diabetes typu I., epilepsie, roztroušená skleróza.

  3. Povinností pojištěného je v případě chronického onemocnění se před cestou informovat u ošetřujícího lékaře o možnosti absolvovat plánovanou cestu. Je také povinen vyžádat si souhlas lékaře, informovat se o možných rizikách spojených s plánovanými činnostmi v horských oblastech a dodržovat jeho pokyny.

  4. Chronická onemocnění, u kterých za posledních 9 měsíců nedošlo ke změně, jsou kryta ve standardní výši sjednaného plnění pro náklady na léčebné výlohy dle VPP.