Menu

Výsledky vyhledávání fráze "{{ query }}"

{{ group.group }}

Nic nebylo nalezeno :(

přejít na podrobnější hledání »

Speciální nabídka

Datum odjezdu nejdříve:
Datum příjezdu nejpozději:
Zájezdy s datem odjezdu ve vybraném měsíci nebo roce:

UbytováníUbytování

UbytováníStravování

UbytováníDoprava

UbytováníKategorie cestovního komfortu

UbytováníFyzická náročnost (aktivní dovolená)

CenaCena

Vybrané filtry:nic nebylo zvolenozrušit všechny filtry

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

U leteckých zájezdů není v ceně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Připomínáme, že se ve Smlouvě o zájezdu zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie. Pro naše zákazníky zprostředkováváme pojištění za zvýhodněných podmínek u pojišťovny UNIQA, a.s., se kterou spolupracujeme již řadu let a máme s ní skvělé zkušenosti.

Všechny naše zájezdy jsou kryty v plném rozsahu a v základní sazbě pojištění jsou již zahrnuty veškeré sportovní aktivity provozované na našich zájezdech bez nutnosti sportovního připojištění. Tyto výhodné nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, ne při nákupu v pobočce pojišťovny.

Můžete si vybrat ze 2 možností:

1. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A ZAVAZADEL (sazba K5Z)

Toto pojištění léčebných výloh kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Tím je toto pojištění uzavřené v Adventuře pro naše zákazníky výrazně výhodnější a levnější než běžná nabídka pojišťoven. Můžeme pojistit i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana do Rakouska pojistit nelze). Součástí sazby K5Z je i pojištění zavazadel, které kryje majetkovou škodu na zavazadlech pojištěného na cestě. Pojistné částky a limity jsou podrobně vypsány v tabulce dále.

 Sazba na den dospělí (děti, věk 0–14 let):
 EVROPA – 24 Kč / (12 Kč)Evropa - zóna 1: území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka
 SVĚT – 48 Kč / (24 Kč)Svět: všechny země mimo Zóny 1

2. KOMBINACE POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH, ZAVAZADEL, STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU, ÚRAZU A ODPOVĚDNOSTI (sazba K5SZ)

Toto pojištění zahrnuje kromě bodu 1) především náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatků), a dále pojištění úrazu, odpovědnosti a náhrady dovolené.
Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít tuto kombinaci pojištění, které výrazně snižuje riziko finančních nákladů především v případě zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů (např. z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěné osoby – příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů). Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu pojištěné osoby či dalších osob na smlouvě, kteří jsou také pojištěni na storno. V případě plnění je vyplaceno 80 % ze stornopoplatku (max. 200 000 Kč/osoba). Toto pojištění lze objednat NEJPOZDĚJI 40 dní před odjezdem (což je termín pro doplacení zájezdu).
Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojišťovny VPP 2018: 2018_UNIQA_VPP_EU53101E_CES_18.pdf (300 kB).

Pojistné je součet sazby K5Z (dle počtu dnů zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu.

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:

 Tabulka tarifů a pojistných částek sazba K5Z sazba K5SZ
 Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
  - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč 60 000,-Kč
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč
 Pojištění zavazadel max. 15 000,- Kč/
5 000,- Kč/ jedno zavazadlo
 max. 15 000,- Kč/
5 000,- Kč/ jedno zavazadlo
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 300 000,-Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno 600 000,-Kč
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 5 000 000,-Kč
 Připojištění zimních sportů ANO ANO
 Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů (v rámci zájezdů Adventury)  ANO ANO
 Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše 200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000,-Kč) nesjednáno 200 000,-Kč
 Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše 200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000,-Kč) nesjednáno 200 000,-Kč

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK ADVENTURA:

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění na zájezdy pořádané Adventurou u UNIQA pojišťovny, a. s. prostřednictvím CK ADVENTURA, postupujte podle následujících bodů:

  • 1. Pokud chcete uzavřít pojištění na zájezd, označte příslušné pojištění na Smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž budete na zájezd pojištěni.
  • 2. CK vám potvrdí cenu pojištění na Potvrzení o zájezdu. Pojistné uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu.
  • 3. Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění jsou k dispozici u průvodce na zájezdu a také na našich stránkách: 2018_UNIQA_VPP_EU53101E_CES_18.pdf (300 kB).
  • 4. Kartičku pojištěnce s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu obdržíte od průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.

Aktuální nabídka ke stažení v PDF:  2019_UNIQA_pojisteni_za_priplatek_Adventura.pdf