ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

U leteckých zájezdů není v ceně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Připomínáme, že se ve Smlouvě o zájezdu zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie. Pro naše zákazníky zprostředkováváme pojištění za zvýhodněných podmínek u pojišťovny UNIQA, a.s., se kterou spolupracujeme již řadu let a máme s ní skvělé zkušenosti.

Všechny naše zájezdy jsou kryty v plném rozsahu a v základní sazbě pojištění jsou již zahrnuty veškeré sportovní aktivity provozované na našich zájezdech bez nutnosti sportovního připojištění. Tyto výhodné nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, ne při nákupu v pobočce pojišťovny.

Cestovní pojištění UNIQA kryje i onemocnění Covid-19 před odjezdem (pojištění storna) i na zájezdu (léčebné výlohy v případě onemocnění, připojištění karantény P v případě nařízené karantény – pokud nejste nemocní).
Předmětem pojištění storna není preventivní karanténa (byť nařízená lékařem či hygienou).

Můžete si vybrat ze 3 možností:

1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
(Léčebné výlohy, odpovědnost, úraz a zavazadla - sazba K5Z)

Toto pojištění léčebných výloh kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Tím je toto pojištění uzavřené v Adventuře pro naše zákazníky výrazně výhodnější a levnější než běžná nabídka pojišťoven. Můžeme pojistit i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana do Rakouska pojistit nelze). Součástí sazby K5Z je i pojištění zavazadel, které kryje majetkovou škodu na zavazadlech pojištěného na cestě. Pojistné částky a limity jsou podrobně vypsány v tabulce dále.

Sazba na den dospělí (děti, věk 0–14 let):
EVROPA – 26 Kč / (13 Kč)Evropa - zóna 1: území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka
SVĚT – 51 Kč / (26 Kč)Svět: všechny země mimo Zóny 1

2. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ + STORNO ZÁJEZDU A NÁHRADA DOVOLENÉ (sazba K5SZ)

Toto pojištění zahrnuje kromě bodu 1) především náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatků), a dále pojištění úrazu, odpovědnosti a náhrady dovolené.
Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít tuto kombinaci pojištění, které výrazně snižuje riziko finančních nákladů především v případě zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů (např. z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěné osoby – příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů). Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu pojištěné osoby či dalších osob na smlouvě, kteří jsou také pojištěni na storno. V případě plnění je vyplaceno 80 % ze stornopoplatku (max. 200 000 Kč/osoba). Toto pojištění lze objednat NEJPOZDĚJI 50 dní před odjezdem (což je termín pro doplacení zájezdu).
Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojišťovny VPP 2020: VPP UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění (300 kB).

Pojistné je součet sazby K5Z (dle počtu dnů zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).

3. PRÉMIOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - sazba K10SZ

Toto pojištění zahrnuje kromě zvýšených pojistných částek léčebných výloh, asistenčních služeb a zavazadel především vyšší limit pro storno zájezdu a také v případě pojistné události z důvodu úmrtí nebo nepřetržité hospitalizace pojištěné osoby či osoby blízké (min. 10 dní) vyplatí pojistitel plnění 100 % z prokazatelných stornopoplatků (v ostatních případech pak 80 %).

Pojistné je součet 69 Kč/ den (dle počtu dní zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:

Tabulka tarifů a pojistných částeksazba K5Zsazba K5SZsazba K10SZ
 Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč10 000 000,-Kč 
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč10 000 000,-Kč 
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
  - náklady na karanténu v případě pozitivního testu na Covid-19 (max. do výše 30 000,-Kč) 2 500,-Kč/den 2 500,-Kč/den2 500,-Kč/den
  - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč10 000 000,-Kč 
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč10 000 000,-Kč 
 - náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč3 000 000,-Kč 
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč 
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 
Pojištění zavazadel max. 15 000,- Kč/
5 000,- Kč/ jedno zavazadlo
 max. 15 000,- Kč/
5 000,- Kč/ jedno zavazadlo
 max. 40 000,- Kč/
20 000,- Kč/ jedno zavazadlo 
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu  300 000,-Kč300 000,-Kč 300 000,-Kč
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000,-Kč600 000,-Kč 600 000,-Kč
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
 Připojištění zimních sportů ANO ANOANO 
Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů (v rámci zájezdů Adventury) ANOANOANO 
 Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše 200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000,-Kč) nesjednáno200 000,-Kč 200 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu –
80 %, max. však do výše 300 000,-Kč
(poj.č. 375 000,-
Kč)
nesjednáno nesjednáno 300 000,-Kč
 Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše 200 000,-Kč (K5SZ, poj.č. 250 000,-Kč)nesjednáno 200 000,-Kčnesjednáno
Pojištění stornovacích poplatků – 80/100 % max. však
do výše 300 000/375 000,-Kč (K10SZ, poj.č. 375 000,-Kč)
nesjednánonesjednáno300 000,-Kč/
375 000,-Kč

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK ADVENTURA:

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění na zájezdy pořádané Adventurou u UNIQA pojišťovny, a. s. prostřednictvím CK ADVENTURA, postupujte podle následujících bodů:

  • 1. Pokud chcete uzavřít pojištění na zájezd, označte příslušné pojištění na Smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osob stačí podpis objednatele.
    Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž budete na zájezd pojištěni.

  • 2. CK vám potvrdí cenu pojištění na Potvrzení o zájezdu. Pojistné uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu. Kartičku pojištěnce s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu obdržíte od průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.

  • 3. Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění, informace ke GDPR a Informační dokument o pojistném produktu na: https://www.adventura.cz/pojisteni/

Aktuální nabídka ke stažení v PDF:  UNIQA pojištění za příplatek 2022