ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

Pojištění za příplatek u leteckých zájezdů

U leteckých zájezdů není v ceně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Připomínáme však, že se ve Smlouvě o zájezdu zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie.

Pro naše zákazníky zprostředkováváme pojištění za zvýhodněných podmínek u pojišťovny UNIQA, a.s., se kterou spolupracujeme již řadu let a máme s ní skvělé zkušenosti.

Všechny naše zájezdy jsou kryty v plném rozsahu a v základní sazbě pojištění jsou již zahrnuty veškeré sportovní aktivity provozované na našich zájezdech bez nutnosti sportovního připojištění. Tyto výhodné nadstandardní podmínky lze získat jen naším prostřednictvím, nikoliv při nákupu v pobočce pojišťovny.

Pojištění kryje i onemocnění Covid-19 před odjezdem (pojištění storna) i na zájezdu. Nově je součástí balíčku pojištění i pojištění chronického onemocnění nebo opakovaného úrazu jak v případě storna, tak v případě pojistné události na zájezdu (více vč. výluk najdete na odkaze adventura.cz/pojisteni/

Můžete si vybrat ze 4 možností:

1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
(Léčebné výlohy, odpovědnost, úraz a zavazadla – sazba K5Z)

Toto pojištění léčebných výloh kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Tím je toto pojištění uzavřené v Adventuře pro naše zákazníky výrazně výhodnější a levnější než běžná nabídka pojišťoven. Můžeme pojistit i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana pro cestu do Rakouska pojistit nelze). Součástí sazby K5Z je i připojištění zavazadel, které kryje majetkovou škodu na zavazadlech pojištěného na cestě. Pojistné částky a limity jsou podrobně vypsány v tabulce dále.

Sazba na den dospělí (děti, věk 0–18 let):
EVROPA – 35 Kč / (18 Kč)Evropa – zóna 1: území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka
SVĚT – 70 Kč / (35 Kč)Svět: všechny země mimo zónu 1

2. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ + STORNO ZÁJEZDU A NÁHRADA DOVOLENÉ (sazba K5SZ)

Toto pojištění zahrnuje kromě bodu 1) především náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatků), a dále pojištění úrazu, odpovědnosti a náhrady dovolené.
Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít tuto kombinaci pojištění, které výrazně snižuje riziko finančních nákladů především v případě zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů (např. z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěné osoby – příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů). Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu pojištěné osoby či dalších osob na smlouvě, kteří jsou také pojištěni na storno. V případě plnění je vyplaceno až 80 % ze stornopoplatku (max. 200 000 Kč/osoba). Toto pojištění lze objednat NEJPOZDĚJI 40 dní před odjezdem (což je termín pro doplacení zájezdu).
Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojišťovny VPP 2020: VPP UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění (300 kB).

Pojistné je součet sazby K5Z (dle počtu dnů zájezdu) + 3,5 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).

3. PRÉMIOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – sazba K10SZ

Toto pojištění zahrnuje kromě zvýšených pojistných částek léčebných výloh, asistenčních služeb a zavazadel především vyšší limit pro storno zájezdu a také v případě pojistné události z důvodu úmrtí nebo nepřetržité hospitalizace pojištěné osoby či osoby blízké (min. 10 dní) vyplatí pojistitel plnění 100 % z prokazatelných stornopoplatků (v ostatních případech pak 80 %).

Pojistné je součet 95 Kč/den (dle počtu dní zájezdu) + 3,5 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).

4. SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ STORNA A NÁHRADY DOVOLENÉ – sazba S

Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu pojištěné osoby či dalších osob na smlouvě, kteří jsou také pojištěni na storno. V případě plnění je vyplaceno 80 % ze stornopoplatku (max. 200 000 Kč/osoba).

Pojistné je 3,5 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu.

Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojišťovny VPP 


SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK ADVENTURA:

 1. Pokud chcete uzavřít pojištění na zájezd, označte příslušné pojištění na Smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší
  prodejní kanceláře. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž budete na zájezd pojištěni.

 2. CK vám potvrdí cenu pojištění na Potvrzení o zájezdu. Pojistné uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní
  před odjezdem zájezdu. Kartičku pojištěnce s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu obdržíte od
  průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.

 3. Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění, informace ke GDPR a Informační
  dokument o pojistném produktu najdete na našich stránkách: https://www.adventura.cz/pojisteni

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:

 Tabulka tarifů a pojistných částeksazba K5Z sazba K5SZ sazba K10SZ 
 Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 -  z toho náklady na léčbu chronických onemocnění a úrazů 400 000,-Kč 400 000,-Kč 800 000,-Kč 
 Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
 - náklady na karanténu, ubytování a stravování (max. do výše 30 000,-Kč) 2 500,-Kč/den  2 500,-Kč/den 2 500,-Kč/den 
 - náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč 
 - náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč  1 500 000,-Kč 3 000 000,-Kč 
 - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč  60 000,-Kč  60 000,-Kč 
 - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč  5 000,-Kč  5 000,-Kč 
 - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč  5 000,-Kč  5 000,-Kč 
 Pojištění zavazadelmax. 15 000,-Kč/ 5 000,-Kč/ jedno zavazadlo max. 15 000,-Kč/ 5 000,-Kč/ jedno zavazadlo max. 40 000,-Kč/ 20 000,-Kč/ jedno zavazadlo 
 Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu  300 000,-Kč 300 000,-Kč  300 000,-Kč 
 Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000,-Kč 600 000,-Kč  600 000,-Kč 
 Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč  5 000 000,-Kč 
 Připojištění zimních sportů ANO  ANO ANO 
 Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů (v rámci zájezdů Adventury) ANO ANO ANO 
 Pojištění náhrady dovolené – 80 %, max. do výše 200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000,-Kč) nesjednáno 200 000,-Kč  200 000,-Kč 
 Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu – 80 %, max. do výše 300 000,-Kč (poj. č. 375 000,-Kč)
nesjednáno nesjednáno  300 000,-Kč 
 Pojištění stornovacích poplatků – 80 %, max. do výše 200 000,-Kč (K5SZ, poj. č. 250 000,-Kč)nesjednáno  200 000,-Kč nesjednáno 
 Pojištění stornovacích poplatků – 80/100 %, max. do výše 300 000/375 000,-Kč (K10SZ, poj. č. 375 000,-Kč)nesjednáno nesjednáno 300 000,-Kč/ 
375 000,-Kč 

 • Aktuální nabídka ke stažení v PDF:  UNIQA pojištění za příplatek 2024