ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rusko

Rusko

Moskva je hotel ve Zlíně, Sibiř najdeme nedaleko Svitav a v Plzni mají Petrohrad. Strávit tam několikadenní dovolenou ovšem láká málokoho. Originál je originál. Jestliže si v katalozích rádi pročítáte poznávací zájezdy, Rusko vás určitě někdy zaujalo. Nabízí totiž velmi rozmanité typy dovolené, ať už jde o zájezdy do Petrohradu spojené s návštěvou Ermitáže nebo třeba zájezd na Sibiř a či na Kamčatku. Proč navštívit Rusko? Například proto, že v dnešním civilizací zamořeném světě tato země skrývá obrovské plochy zachovalé přírody, jako jediný stát světa ho omývá dvanáct moří a všude jsou veselí lidé, díky nimž téměř desetina státních příjmů pochází z prodeje vodky. V této zemi prostě nic není nemožné.

Geografické informace

Název oficiální: Ruská federace - Rusko (Роccийскaя Фeдepaция - Poccия)

Rozloha:

 • 17 075 400 km2 (1. největší země světa)

Počet obyvatel:

 • 141,9 mil. obyvatel (1. 7. 2010)
 • Hustota zalidnění: 8,3 obyv. / 1 km2

Státoprávní uspořádání:

 • Ruskou federaci tvoří 83 subjekty:
  • 21 republik,
  • 2 města federálního významu (Moskva a Sankt Petěrburg),
  • 9 krajů,
  • 46 oblastí,
  • 1 autonomní oblast (Židovská autonomní oblast),
  • 4 autonomní okruhy- rozdělené do osmi federálních okruhů (Centrální federální okruh, Severozápadní federální okruh,Severokavkazský federální okruh, Jižní federální okruh, Povolžský federální okruh, Uralský federální okruh, Sibiřský federální okruh, Dálnovýchodní federální okruh)
 • Forma vlády: federativní poloprezidentská republika
 • Státní zřízení: republika
 • Hlava státu: Dmitriy Anatolyevich Medvedev (2011)
 • Předseda vlády: Vladimir Vladimirovich Putin (2011)
 • Členství: OSN (Organizace spojených národů), G8, CE (Rada Evropy), OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), SNS (Sdružení nezávislých států).

Hlavní město:

Moskva (11 551 930 obyvatel) představuje to nejrušnější ruské město. Kouzelné chrámy, kláštery, dřevěné domky, velkolepé aristokratické domy stojí vedle šedivých socialistických staveb a obludných panelákových sídlišť.
V Moskvě se mísí sláva carského Ruska se slávou Sovětského svazu a současnost.  Moskva si vás buď získá celým svým skrz naskrz ruským srdcem (rusové jí dávají přízviska „třetí Řím“, „matička Moskva“ či „srdce Ruska“), anebo ve vás zanechá nesmazatelnou vzpomínku. Mezi velmi navštěvované památky patří: Kreml, Archandělský chrám, Rudé náměstí, chrám Krista Spasitele, pestrobarevný chrám Vasilije Blaženého.

Nejvýznamnější města:

 • Sankt Petěrburg – 4,600 mil. obyvatel
 • Novosibirsk – 1,409 mil. obyvatel
 • Jekatěrinburg – 1,375 mil. obyvatel
 • Nižnij Novgorod – 1,271 mil. obyvatel
 • Kazaň – 1,136 mil. obyvatel
 • Samara – 1,133 mil. obyvatel
 • Omsk – 1,127 mil. obyvatel
 • Čeljabinsk – 1,095 mil. obyvatel
 • Rostov na Donu – 1,048 mil. obyvatel
 • Ufa – 1,1038 mil. obyvatel
 • Volgograd – 1,014 mil. obyvatel

Jazyk:

 • Na celém území Ruské federace je úředním jazykem ruština.
 • Z neruských jazyků jsou nejpoužívanější tatarština (3 %) a ukrajinština (1 %).

Národnostní složení:

 • Rusové 80 %
 • Tataři 3,83 %
 • Ukrajinci 2,03 %
 • Baškirové 1,15 %
 • Čuvaši 1,13 %
 • Čečenci 0,9 %
 • Arméni 0,78 %

Náboženství:

 • pravoslavní – 71 % pokřtěných (20 % alespoň částečně praktikujících)
 • muslimové – 5 %
 • katolíci – 1 %
 • protestanti – 1 %
 • buddhisté - 1 %
 • judaismus vyznává 1 % obyvatel
 • k ateismu se hlásí přibližně 13 % obyvatel.

Přírodní poměry:

 • Ruská federace je omývána třemi světovými oceány: Atlantickým, Severním ledovým a Tichým.
 • Povrch země je s výjimkou Uralu a Kavkazu převážně rovinatý. Na Kavkaze najdeme nejvyšší horu Ruska - Elbrus. Tato dvě pohoří tvoří jakousi přirozenou hranici mezi Asií a Evropou. V centrální Asii se zvedá široký horský systém Altaj s nejvyšší horou Bělucha. Na rozhraní Ruska a Mongolska se nachází pohoří Sajan táhnoucí se až k břehům jezera Bajkal.  V oblasti západního Ruska se nachází jedna z největších nížin světa, Západosibiřská rovina.  Tudy protékají veletoky Ob, Irtyš a Jenisej. Hospodářsky nejvyužívanější řekou je však Volha. Ve východní Sibiři se rozprostírá jezero Bajkal, které je po Kaspickém moři druhým největším jezerem v Rusku.
 • Podnebí: Většina území Ruska má mírné podnebí. Průměrná lednová denní teplota v evropské západní části Ruska se pohybuje v rozmezí 0 až 5 °C. Průměrná červencová teplota se pohybuje od 1 °C na severním sibiřském pobřeží až po 25 °C v kaspických nížinách. Podnebí v severní a střední části Ruska je velmi proměnlivé. Letní slunce zde svítí i devět hodin denně. Vůbec nejchladnější zimy jsou na Sibiři, kde běžně dosahují hodnot mnoha desítek stupňů Celsia pod nulou. Léto na Sibiři je poměrně příjemné, i když poněkud krátké.   V jižní části Ruska jsou kratší zimy než na severu. Jihovýchodní stepi mají horké, suché léto a velmi ledovou zimu. Severní a severovýchodní pobřeží Černého moře má mírnou zimu, ale po celý rok je zde velice deštivo.
 • Využití plochy: 8 % orná půda, 4 % pastviny, 46 % lesy, 42 % ostatní 
 • Nejvyšší bod: Elbrus (5 633 m. n. m.)
 • Nejnižší bod: Kaspické moře (-28 m. n. m.)
 • Nejdelší řeka: Ob (5 410 km)
 • Klima: mírný pás, arktický pás

Hospodářství:

 • Po rozpadu sovětské ekonomiky se země dostala do hluboké ekonomické krize, kterou se daří překonávat jen velmi těžko. Řada státních podniků zkrachovala, objevila se korupce, nárůst kriminality a organizovaný zločin. Vznikla vrstva extrémně bohatých a extrémně chudých. Teprve v současnosti se růst ruské ekonomiky výrazně urychluje, ale za cenu stále větší orientace na export surovin a výrobků s nízkou přidanou hodnotou. Rusko zhruba polovinu svého vývozu realizuje v palivech a energii a zhruba čtvrtinu v kovech, rudách a obdobných komoditách. Hospodářství je odkázáno na ceny surovin (zejména ropy a zemního plynu).
 • Mimořádně rozvinutý je sektor služeb v Moskvě.
 • V zemědělství pracuje 15 %, v průmyslu 30 % a ve službách 55 % obyvatel.
 • Zemědělství je díky nepříznivému klimatu omezeno na osminu rozlohy země. Významné postavení si Rusko udržuje v produkci brambor (2. místo na světě).
  Zásoby dřeva v sibiřské tajze jsou nejvyšší na světě, mnohem více se ale využívá lesních komplexů na severu evropské části.
 • Jen málokterý stát světa disponuje tak obrovskými zásobami prakticky všech strategických surovin jako Rusko. Rusko je na 3. místě v těžbě ropy a zemního plynu na světě (třetina světové produkce), ve velkých objemech se těží černé i hnědé uhlí. Z nerudných surovin je třeba zmínit i diamanty (2. na světě), síru, fosfáty, azbest, magnezit a tuhu. Rozsáhlý je textilní průmysl stejně jako zpracování dřeva.
 • Pěstování: pšenice, oves, ječmen, kukuřice, rýže, proso, brambory, cukrová řepa, hrách, sója, slunečnice, zelenina, ovoce, len
 • Chov dobytka: skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně
 • Těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, uran, železná ruda, mangan, nikl, antimon, kobalt, bauxit, měď, olovo, zinek, molybden, rtuť, zlato, stříbro, cín, wolfram, fosfáty, síra, azbest, platina, diamanty, kuchyňská sůl, draselná sůl
 • Vývoz: ropa a ropné produkty, zemní plyn, dřevo, kovy, chemikálie
 • Dovoz: stroje, spotřební zboží, potraviny

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe:
  • 1) cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem
  • 2) prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF
  • 3) doklad o zdravotním pojištění na území RF
 • O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádaného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje. 
 • Získat ruské vízum až na hraničním přechodu obecně není možné.
 • K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře, anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Federální migrační službou RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. Dále se přikládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza).
 • Přesné náležitosti podání žádosti o vízum sdělí zastupitelský úřad RF, kde se žádost o vízum podává. V České republice je to:
  • Praha - konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6, tel. 233 375 650, 233 374 093, 233 37 4100
  • Brno - generální konzulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno, tel. 543 232 157
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF v ČR, zda se podmínky přicestování nezměnily.
 • Upozorňujeme české občany na možnost prodloužení víza pro vstup do Ruské federace za mimořádných okolností. V souladu s článkem 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruské federace o zjednodušení vydávání víz občanům Evropské unie a Ruské federace, se občanům smluvních stran, kteří z důvodu vyšší moci nemají možnost opustit území Ruské federace a členských států EU do doby uvedené v jejich vízech, časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, ve kterém mají trvalý pobyt.
 • V souladu se článkem 8 citované Dohody občané ČR, kteří ztratili své doklady totožnosti, nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Ruské federace, mohou toto území opustit bez víz na základě platného dokladu totožnosti (tzv. náhradního cestovního průkazu) vystaveného konzulárními úřady České republiky v Ruské federaci. 

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Rusku, Posolstvo Češskoj Respubliki, ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow
 • Telefon: +7 495 2760 703, nouzová linka: mobil +7 916 3532 601
 • Generální konzulát České republiky v Rusku, ul. Gogola 15, 620075 Yekaterinburg
 • Telefon: +7343/3794762, +7343/3761502 - automatická informační linka
 • Generální konzulát České republiky v Rusku, Generaľnoje konsuľstvo Češskoj Respubliki, Tverskaja 5, 191 015 Sankt Peterburk
 • Telefon: +7812/2710459, 2714612
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • Ruský rubl (RUB) = 100 kopějek.
 • Státní banka Ruska (Centralnyj bank Rossiji) vyhlašuje na každý den oficiální kurs RUB/USD a RUB/EUR.
 • Používání cizí měny ve vnitřním platebním styku bylo v Rusku rozhodnutím prezidenta ze dne 1. 1. 1998 oficiálně zrušeno.

Důležitá telefonní čísla:

 • Přivolání hasičů 01
 • Přivolání policie 02
 • Záchranná služba a první pomoc 03
 • Hlášení úniku plynu 04
 • Velvyslanectví ČR v Moskvě  +7 495 276 07 15, +7 495 276 07 01
 • V případě nouze občana ČR v RF se volá telefon +7 916 353 26 01, kde se občan dozví, jak má postupovat.
 • Při volání z území RF se místo mezinárodního kódu RF "007 nebo +7" volí číslice "8". Při volání z pevné linky do zahraničí se volí číslice „8“ a po 4 vteřinách číslo "10" a dále se vytáčí kód země (pro ČR 420), kód města a číslo volaného účastníka.

Posun času:

 • Časové pásmo: od +2 do +11

Bezpečnost:

 • Bezpečnostní situace v některých oblastech RF zůstává nadále a dlouhodobě problematická (Dagestán, Čečensko, Severní Osetie, Karačevo-Čerkessie, Kabardino-Balkarie). Cestování do těchto oblastí může být spojeno se zvýšeným rizikem.
 • Doporučujme před případnou cestou do RF využít systém dobrovolné registrace občanů ČR při cestě do zahraničí, tzv. systém DROZD (http://drozd.mzv.cz).
 • Dále doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech je třeba ihned uvědomit místní policii a konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu ČR na území Ruské federace.
 • Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky.
 • V souvislosti s přibývající kriminalitou i v oblasti taxikářských služeb varujeme občany ČR před používáním služeb soukromých „taxikářů“ bez licence, kteří masově nabízejí své služby cizincům na letišti Šeremetěvo i ve městě, a to zejména v nočních hodinách. 
 • Ve městě v nočních hodinách nedoporučujeme pohybovat se mimo hlavní a osvětlená místa a v případě nutnosti volit oficiální taxíky (žlutá barva karoserie, označení taxi).

Stravování:

 • Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. Může se jednat o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.
 • Ruská kuchyně je velmi bohatá a rozmanitá s dostatkem ryb, drůbeže i zvěřiny, zeleniny a sezónních surovin, jako jsou houby, lesní plody nebo med.
 • Šašlik je nejčastěji připravován z kousků prorostlejšího masa marinovaném ve směsi červeného vína, octa a koření. Maso spolu se zeleninou se opéká na jehlách nad žhavým uhlím. 
 • Pelmeni  (chlební uši) -  náplň z mletého masa je zavinutá v tenkém těstě. 
 • Boršč je polévka z červené řepy. Vývar z kostí a hovězího masa a směs osmažené zeleniny - červená řepa, popřípadě  brambory, mrkev, zelí, cibule, se zahustí zásmažkou, přidá se vařené maso a polévka se dochutí octem a cukrem. Někdy se přidá nakrájená uzenina a podává se se zakysanou smetanou.
 • Okroška  je studená polévka založená na kvasu, zelenina smíchaná se studeným vařeným masem nebo rybou.

Očkování: 

 • V současné době existuje v Moskvě a větších městech RF řada kvalitních zdravotnických zařízení. Cena za jejich využití je často mnohonásobně vyšší než v ČR. Úroveň zdravotní péče v regionech je naopak nižší než v ČR.
 • Pokud je občan ČR zdravotně pojištěn, asistenční služba, na kterou se v souvislosti s instrukcí pojištění obrátí, sama vybere vhodné zdravotní zařízení k ošetření či hospitalizaci. Lze též v akutních případech využít doporučení pracovníků zastupitelského úřadu.

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Celní předpisy:

 • Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
 • Vývoz cizí měny a měny RF v hotovosti v hodnotě 10.000,- USD a nižší je osvobozen od celní deklarace či jiných úředních úkonů. V hodnotě přesahující 10 000,- USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace orgánům Ruské federace (ve dvojím vyhotovení) a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do Ruské federace v hodnotě nad 10 000,- USD. Vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10 000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
 • Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF.
 • Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF.
 • Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Turisticky zajímavé oblasti

Transsibiřská magistrála

Transsibiřská magistrála spojuje Moskvu a Vladivostok. Je dlouhá 9 289 km. Je to nejdelší trat na světě a podle zvoleného vlaku trvá její projetí164 hodin napříč dvěma kontinenty. Projedete 89 měst, překročíte 16 velkých řek a uvidíte jediné mramorové nádraží na světě, které bylo postaveno jako pomník stavitelům magistrály.
Magistrála se dodnes řadí mezi největší technická díla 20. století. Na trati je i nejdelší most, který má délku 2 568 m a je nad řekou Amur.

Ural

Pohoří Ural se táhne v délce 2 000 km, od severu k jihu, přes rovinné arktické porosty a tajgu . Dělí se na pět pásem: Polární Ural, Připolární Ural s nejvyšší horou Narodnaja (1 894 m), Severní Ural s vrcholem Telpoziz (1 617 m), Střední Ural (Kožalkovskij Kameň, 1 568m) a Jižní Ural s vrcholem Jamentan (1 638m). Svou výškou snad ani nepatří do seznamu velehor, ovšem rozlohou a majestátností proti celkově nízkému okolí, si rozhodně zaslouží respekt. Ze zvířat zde mj. žijí: los, vlk, polární liška, rosomák, medvěd hnědý a veverka.

Kavkaz

Hlavní kavkazský hřeben tvoří státní hranici mezi Ruskem, Gruzií a Ázerbájdžánem. Kavkaz se řadí mezi nejkrásnější pohoří. Kavkazu kraluje hora Elbrus, která byla činnou sopkou ještě v době ledové a dnes nalezneme v jeho okolí stopy po sopečné činnosti v podobě horkých a studených minerálních pramenů.

Novgorod

Kreml, tedy opevněné centrum, leží u veletoku Volchov a je velice fotogenické. Zahrnuje i byzantskou katedrálu sv. Sofie, která je jednou z nejstarších staveb celého Ruska. Její jednoduchý exteriér trochu připomíná pevnost, bohatá výzdoba (včetně ikon) byla ponechána pro vnitřek stavby. Cibulovité kopule, typické pro ruské kostely se s největší pravděpodobností poprvé objevili zde.  V Novgorodu se také nachází Památník ruského milénia.  Na jeho vrchu stojí sochy dvou žen, které představují matku Rus a pravoslavnou církev. Pod nimi si můžete prohlédnout plejádu nejvýznamnějších vládců ruské historie.

Vladivostok

Proslulé přístavní město a velká námořní základna Tichého oceánu. Před 2. světovou válkou byl Vladivostok vzkvétajícím obchodním centrem Ruska. Polohou je Vladivostok často srovnáván s americkým San Franciscem, a to díky malebným kopcům a návrším, z nichž se otevírá nádherný výhled na moře. Zdejší přístav je plný válečných lodí. Vladivostok je také konečnou zastávkou na nejdelší trati světa - Transsibiřské magistrále.

Murmansk

Murmansk leží necelých 200 kilometrů od polárního kruhu. Je obklopený tundrou, v prosinci i lednu zahalený neprostupnou tmou. Oblast je domovem ruských atomových ledoborců. Za druhé světové války tu byla významná vojenská námořní základna. Většina obyvatel dnešního Murmansku žije ve špatně udržovaných starých obecních domech. Oblast ožívá jen na několik týdnů v roce, kdy sem míří davy návštěvníků na tradiční Festival severu. Součástí oslav jsou i oblíbené sobí závody a lyžařské maratóny.

Sankt Petěrburg

Město plné krásných historických památek, které bylo ještě donedávna známé jako Leningrad respektive Petrohrad. Nejpůsobivější stavbou je Petrodvorec, obrovský palácový areál, Velký palác. Seznámit se můžete s místnostmi plnými zlata, křišťálů a drahých kamenů  i s pracovnou Petra Velikého. V zámeckém areálu leží další působivá stavba, Malá Ermitáž, která v sobě ukrývala jídelnu, další budovy zase honosné sály a obrazárny.

Památky UNESCO a nejnavštěvovanější lokality:

 • Petrohrad – historické centrum
  Barokní a klasicistní stavby ve vzácné slohové a urbanistické jednotě – metropole vzniklá doslova z ničeho na příkaz Petra Velikého.
 • Kižský pogost
  Církevní dvorec s dřevěnými kostely z poč. 18. století a hodinovou věží z 60. let 19. století na ostrově v severní části Oněžského jezera.
 • Moskva – Kreml a Rudé náměstí
  Včetně baziliky Vasilije Blaženého.
 • Solovecké ostrovy
  Na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém osídlení i klášterní stavby z 16. až 19. století.
 • Novgorod – historické centrum a okolí
  První metropole Ruska, centrum pravoslavné církve a ruské architektury.
 • Vladimir a Suzdal
  Dvě slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské památky.
 • Sergijev Posad
  Pravoslavný klášter, kde je pohřben Boris Godunov a který ukrývá vzácné ikony.
 • Kolomenskoje
  Chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532; dnes v Moskvě. Jeho konstrukce (poprvé použita kamenná jehlancová střecha) měla velký vliv na ruskou architekturu.
 • Arktické lesy v Republice Komi
  Oblast panenských lesů na severu evropské části Ruska.
 • Jezero Bajkal
  Nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada endemických druhů fauny.
 • Kamčatské sopky
  Mnoho druhů sopek a velké množství jiných vulkanických jevů.
 • Zlaté hory v pohoří Altaj
  Jedna z mála evropských horských oblastí, ve které se dosud neprojevily lidské zásahy.
 • Západní Kavkaz
  Pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě unikátní.
 • Kurská kosa
  98 km dlouhá a místy pouze 400 m široká písečná kosa obydlená od prehistorických dob. Zhruba polovina území náleží Litvě.
 • Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu
  Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století.
 • Komplex kláštera Ferapontov
  Komplex ruského pravoslavného kláštera z 15. až 17. století ležící v oblasti Vologda.
 • Centrální Sichote-Aliň
  Pohoří na ruském Dálném východě, na břehu Japonského moře, porostlé jedním z nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní i severní druhy zvířat.
 • Derbent – citadela, staré město a pevnost
  Město v Dagestánu - součást severní linie Perské říše za vlády Sasánovců. Kamenné opevnění vzniklo v 5. stol. a je tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily bariéru od moře až na vrchol hory.
 • Pánev Uvs núr
  Nejsevernější uzavřená pánev ve střední Asii. Mělké a velmi slané jezero je důležité pro migraci ptáků.
 • Novoděvičí klášter
  Klášter byl postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Na přilehlém hřbitově je pohřbeno mnoho vynikajících ruských osobností.
 • Přírodní systém na Wrangelově ostrově
  Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul bohatý život.
 • Jaroslavl – historické centrum
  Obchodní centrum od 11. stol. Klášter Spasskij z 16. stol. Rozsáhlá výstavba v 17. stol. je důsledkem urbanistického plánování Kateřiny Veliké.
 • Struveho geodetický oblouk
  Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou.
 • Náhorní plošina Putorana
  Rozlehlá oblast čedičových hor cca 100 km za polárním kruhem. Porosty tajgy a tundry; tisíce jezer a množství řek i vodopádů (největší hustota na světě) – mimořádná oblast nejen v ruském, ale i světovém měřítku.