ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čína

Čína

Čína – od Pekingu po Tibet Čína – to je třeba Velká čínská zeď, která je údajně vidět i z oběžné dráhy Země, Peking se Zakázaným městem, Tibet s palácem Potála, Hongkong… ale i čínská kuchyně, která je neuvěřitelně pestrá a zdravá. A právě čínská kuchyně může být jednou z hlavních náplní vaší dovolené v Číně – stačí se s námi vydat na zájezd po stopách těch největších pokladů čínské kuchyně... Zájezdy do Číny – poznávací i cyklistické Vydat se ale můžete i na klasický poznávací zájezd po Číně, jenž obsáhne ta nejznámější a nejoblíbenější místa. Dovolená v Číně se dá navíc zkombinovat i s návštěvou dalších asijských zemí – s Indií, Nepálem, Barmou… A pak je tu ještě Tibet – střecha světa, kterou můžete prozkoumat jak na některém z poznávacích zájezdů, tak ze sedla kola. Tibet je totiž vůči cyklistům velmi přívětivý – v sedle kola se tak dostanete do Lhasy, ale i do základního tábora Everestu. Dovolená v Číně tak klidně může být i v cyklistickém duchu.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Čínská lidová republika
 • Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo)
 • Neoficiální zkrácený název: Zhongguo (Čung-kuo) – Říše středu.

Rozloha:

 • 9 596 961 km2 (4. místo na světě)
 • z toho pevnina 9 569 901 km2 a vodní plocha 27 060 km2
 • délka hranic 22 117 km

Počet obyvatel:

 • 1,341 mld. (2010, nárůst oproti roku 2009 o 6,4 mil., 19,23 % obyvatelstva Země; Národní statistický úřad ČLR)

Státoprávní uspořádání:

 • Podle ústavy z roku 1982 je Čínská lidová republika "socialistický stát demokratické diktatury lidu vedeného dělnickou třídou, založený na svazku dělníků a rolníků". Vedoucí úlohu má Komunistická strana (KS) Číny.
 • Formálně je oddělena státní moc od vedení KS, země má prezidenta a vládu s premiérem. 
 • V praxi je na centrální úrovni výkonná i legislativní moc soustředěna v rukou nevelké skupiny nejvyšších stranických představitelů, kteří kromě členství v Politbyru zastávají i většinu rozhodujících státních funkcí. 
 • V provinciích mají guvernéři a provinční tajemníci KS významnou autonomii rozhodování při realizaci direktiv z ústředí.
 •  ČLR  se člení na 23 provincií (včetně Taiwanu, který je oficiálně uváděn jako jedna z provincií), 4 samosprávná města, 2 zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao a 5 autonomních oblastí (Tibetská, Ujgurská AO...).

Hlavní město:

 • Beijing (Peking) 19,7 mil. obyvatel (údaje za rok 2010, Pekingský statistický úřad)

Nejvýznamnější města:

 • Shanghai (Šanghaj) 23,03 mil.
 • Chongqing (Čchung-čching) 28,85 mil.
 • Tianjin (Tchien-ťin) 12,9 mil.
 • Guangzhou (Kuang-čou, Kanton) 8,8 mil.obyvatel

Jazyk:

 • čínština (mandarínština, standardní mluvená čínština „pchu-tchung-chua“)
 • dále kantonština a různé dialekty, minoritní jazyky
 • mongolština je vedle čínštiny oficiálním jazykem v AO Vnitřní Mongolsko, ujgurština v AO Xinjiang a tibetština v AO Xizang (Tibet)

Národnostní složení:

 • Chanové (Han, etničtí Číňané) – 91,5 %
 • 55 dalších národností – 8,5 %
 • Národnostní menšiny: Mandžuové, Mongolové, Hui, Tibeťané, Ujgurové, Miao, Yi, Zhuang, Buyi, Korejci, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazaši, Dai, Li, Lisu, Va, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Khakhas, Tu, Daur, Mulao, Qiang, Bulang, Sala, Maonan, Gelao, Sibo, Achang, Pumi, Tádžikové, Nu, Uzbekové, Rusové, Owenk, Deang, Paoan, Yugur, Jing, Tatarové, Dulong, Olunchun, Hezhen, Moinba, Luoba a Jino.

Náboženství:

 • Buddhismus
 • Taoismus
 • Islám
 • Křesťanství

Přírodní poměry:

 • Čínská lidová republika  je čtvrtý největší stát světa a  nachází se  ve východní Asii.
 • ČLR přímo sousedí se 14 zeměmi. Má suchozemskou hranici o délce 22 800 km.
 • Na území republiky se nacházejí úrodné nížiny, Tibetská náhorní plošina,  pohoří Himálaj i stepní a pouštní oblasti.
 • Projekt století, tzv. přehrada Tří soutěsek na řece Jang-c´-ťiang o celkové délce 663 km může mít za následek dlouhodobou změnu klimatu i celkových přírodních poměrů v oblasti.
 • Klima je v jednotlivých oblastech Číny (vzhledem k její rozloze a různorodosti) velmi odlišné, ale v zásadě se zde pravidelně střídají čtyři roční období. Jaro a podzim jsou v severní Číně teplotně velmi podobné našemu středoevropskému podnebí, směrem k jihu teplota a vlhkost stoupá. Letní měsíce jsou obecně mnohem teplejší a vlhčí než u nás.
 • V horských oblastech Tibetu může být o dost chladněji, občas fouká velmi studený vítr, v pouštních oblastech západní Číny bývají přes den vysoké teploty, ale může se i znatelně ochladit, jak to na pouštích bývá. 

Hospodářství:

 • Vzhledem k  ekonomickým reformám byl v ČLR v polovině 90. let dvacátého století nastartován rychlý hospodářský růst, který trvá dodnes.
 • Čínská ekonomika v roce 2005 předstihla britskou, v roce 2007 německou a dostala se na třetí místo na světě. V roce 2010  předstihla i Japonsko a dnes je druhou největší státní ekonomikou světa.
 • Zemědělství využívá celkem 53 % rozlohy země. Čína je největším producentek rýže na světě. Dále pěstuje obiloviny,brambory, čirok, čaj, bavlnu, ořechy a spoustu dalších plodin.
 • Živočišná výroba se zabývá chovem skotu, ovcí, koz, prasat, koní, buvolů a především drůbeže.
 • Obrovské zásoby nerostných surovin jsou základnou průmyslu. Např.v hornictví ( těžba uhlí, grafit, železné rudy a průmyslových minerálů) pracuje 7 % zaměstnanců.
 • Největší podíl vývozu představuje ale zpracovatelský průmysl – stroje, elektronická zařízení, hračky, textil a oděvy.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza:

Občané ČR: Pro udělení víza do Číny je nutný pas platný min. 6 měsíců po návratu s 1 volnou 2stránkou pro vízum. Dále potřebujete fotografii, vyplněnou a podepsanou žádost (a několik dalších dokladů k cestě), a to vše je třeba v předstihu fyzicky podat na tzv. Čínském vízovém centru (Chinese Visa Application Service Center) sídlícím v Praze 8.

Protože je aktuálně (do 31. 12. 2024) zrušena povinnost každého žadatele dostavit se osobně na ČVC v Praze za účelem sejmutí otisků prstů, může naše CK za klienty, kteří si tuto službu (za poplatek) objednají, žádosti podat i vyzvednout udělená víza. V ceně této služby je zahrnuto jen vyřízení víza na vízovém centru, nikoliv vyplnění žádosti o vízum, kterou musí každý klient vyhotovit sám a stvrdit vlastním podpisem.

Žádost o čínské vízum se vyplňuje online – jedná se o cca 9stránkový formulář v angličtině, který obsahuje celou řadu osobních otázek o žadateli (kromě základních informací se požadují údaje o vzdělání, zaměstnání, rodinných příslušnících a dále podrobné informace o cestě samotné).

Proces žádosti o vízum od vyplnění formuláře po udělení víza:

Spolu s Podrobnými pokyny k zájezdu vám zašleme instrukce k vízu a návod pro vyplnění online formuláře.

Dle těchto instrukcí vyhotovíte a zkompletujete:

 • vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář žádosti;
 • vaši fotografii (aktuální barevná o velikosti 33 mm × 48 mm, čelní pohled, celý obličej, bez pokrývky hlavy, vlasy z čela, bílé pozadí a bez brýlí);
 • cestovní pas a jeho fotokopii (pokud vlastníte dva či více platných cestovních pasů, musíte dodat na vízové centrum všechny cestovní pasy a jejich kopie – vráceny vám budou spolu s uděleným vízem).
 • Pokud s vámi nebo s někým jiným budou cestovat děti do 18 let, bude třeba, aby se k žádosti přiložil navíc rodný list dítěte (buď ověřená kopie, nebo originál a kopie pro kontrolu) a ověřený písemný souhlas obou rodičů s vycestováním nezletilé osoby.

... a vše včas dodáte (osobně, poštou ap.) do CK.

Naše CK u všech žádostí zkontroluje správné vyplnění a dodané náležitosti, doplní vše o potřebné doklady dodávané z naší strany (itineráře, kopie letenek, potvrzení o všech ubytování ap.) a žádosti podá na vízovém centru. Pokud bude vše v pořádku, pasy s udělenými vízy poté vyzvedneme a předáme vám je na letišti před odletem (po dohodě lze i vyzvednout v CK).

Upozorňujeme, že výše uvedené informace mají pouze informační charakter a v průběhu roku se mohou měnit. Doporučujeme ověřit si aktuální informace na webových stránkách vízového centraCK nenese odpovědnost za změny ve vízovém procesu, které jsou plně v kompetenci čínské ambasády, případně vízového centra, stejně tak za změny v poplatcích za víza.

Osoby trvale a přechodně žijící v ČR: Můžete žádat o vízum v Praze (i naším prostřednictvím), ale k žádosti nutno přiložit kopii povolení k trvalému, resp. přechodnému či pracovnímu pobytu. Vízový proces je shodný viz výše, ale mohou být vyžádány další dokumenty.

Občané SR: Musíte sami žádat o vízum na Velvyslanectví ČLR v Bratislavě. Vízový proces je podobný našemu – dodatkové potřebné doklady vám zašleme.

Ostatní: Nutné si ověřit vízovou (ne)povinnost s ČLR a případnými tranzitními zeměmi – pravděpodobně bude podobná jako u občanů SR.

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České Republiky v Číně Peking, Embassy of the Czech Republic, 2 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Beijing
  • Telefon: +86/10/85329500
  • Nouzová linka: +86/10/85329535, 85329525, 85329526, mimo pracovní dobu: +86/13911752207
  • Diplomatická působnost pro Čínskou lidovou republiku, konzulární působnost pro Čínu (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu generálních konzulátů ČR Hongkong a Šanghaj)
 • Generální konzulát České republiky v Číně, 808 New Town Center, 83 Loushan Guan Lu, 200336 Shanghai
  • Telefon: +8621/62369925-6, 62369921
  • Nouzová linka: konzul - +86/13918873144, konzulární referenti - +86/13817897335, 13621647789
  • Diplomatická působnost: konzulární pro provincie Ťiang-su (Jiangsu), Če-Ťiang (Zhejiang), An-Chuej (Anhui) a město Šanghaj (Shanghai)
 • Generální konzulát České republiky v Hongkongu, 1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai
  • Telefon: 00852 2802 2212
  • Nouzová linka: 00852 9152 7246
  • Diplomatická působnost: konzulární pro Hongkong a Macao, zvláštní administrativní oblasti Číny
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • 1 Renminbi/CNY (yuan) = 10 jiao = 100 fen
 • 1 USD = 6,40 CNY (29. 9. 2011)
 • Při platbách v ČLR je používána pouze místní měna, ve směnárnách a hotelech je směna, i zpětná výměna, hlavních cizích měn většinou bezproblémová.
 • Platební karty: 

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie – 110
 • Záchranná služba – 120
 • Požárníci – 119
 • Cizinecká policie - +86-10-8401 5297
 • Informace o tel. č. – 114
 • Přesný čas – 117
 • Předpověď počasí - 121

Posun času:

 • Časové pásmo:  GMT +8 hodin; oproti ČR tedy +7 hodin, v době letního času +6 hodin.

Spojení s ČR:

 • Internet
 • Pošta
 • Telefonování:
  • telefonní předvolba z ČR: +86
  • Mobilní telefon – operátoři O2 a T-mobile mají pokrytí vesměs na celém území Číny, Vodafone je poněkud problematičtější.

Bezpečnost:

 • Čína je relativně velmi bezpečnou zemí. Kriminalita je v porovnání s ČR na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizím státním příslušníkům jsou krádeže osobních dokladů, finančních prostředků a jiných cenných předmětů. Bezpečnostní situace se postupně spíše zhoršuje. K nejpostiženějším v tomto směru patří zejména jižní provincie Guangdong, kde doporučujeme dbát obzvláště velké opatrnosti.Doporučujeme dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření.
 • Cestovní doklad musíte mít vždy při sobě, neboť policie je oprávněna provádět náhodné kontroly. Udělejte si kopie od všech svých dokumentů (pas, pojištění, letenky, kontakty atd.) a mějte je uloženy odděleně od originálů.
 • Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí však není veřejnosti přístupný. Do uzavřených oblastí lze cestovat pouze se zvláštním povolením, o které je třeba požádat na místním oddělení policie Public Security Bureau. 
 • Podle oficiálního sdělení pobočky vlády Autonomní oblasti Xizang (Tibet) v Pekingu je k návštěvě cizince v Tibetu nutné povolení, které lze získat pouze u autorizované cestovní kanceláře Shen Hu Travel Agency v Pekingu (East Road 118, the North 4th Ring, 14th Floor of Beijing Hotel, tel/fax: +86 10 6498 0373).

Stravování:

 • V Číně naleznete celou škálu restaurací – od špičkových, luxusních podniků až po obyčejné jídelny a maličké pouliční stánky. Čínská kuchyně se dle oblastí dělí do 4 skupin: pekingsko-mandarinská, kantonská, šanghajská a ostrá sečuánská.
 • Snídaně v hotelech mají často charakter čínského / čínsko-evropského bufetového stolu. Málokdy je součástí snídaně káva, obyčejně je pouze zelený čaj.
 • Voda z kohoutku je sice většinou nezávadná, ale je lépe pít balenou vodu.

Očkování: 

 • Doporučené očkování hepatitida A+B, břišní tyfus.  Potřeba očkování závisí na délce a místě pobytu a doporučujeme v každém případě poradit se před cestou v této záležitosti s příslušnými lékařskými odborníky v ČR. Povinné očkování není. Je možné se setkat s onemocněním hepatitis A i B a TBC, meningitidou a na jihu země navíc s malárií.
 • Důrazně doporučujeme uzavřít komplexní mezinárodní zdravotní pojištění. Je důležité zkontrolovat na co všechno se pojistka vztahuje a znát podmínky pojistné smlouvy.
 •  V největších městech ČLR lze již nalézt kvalitní zdravotní péči, včetně mezinárodních zdravotních zařízení. Na venkově je situace výrazně horší a zdravotnická zařízení neodpovídají evropskému standardu. Cizinci jsou obvykle povinni hradit náklady za ošetření a jinou lékařskou péči v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo ošetřením zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů.
 • ČLR patří k zemím, které byly v minulosti poměrně výrazně zasaženým tzv. ptačí chřipkou (prasečí chřipkou ve výrazně nižší míře). Jako součást prevence šíření ptačí či prasečí chřipky se v období jejího zvýšeného výskytu zavádí termoscaningové měření tělesné teploty cestujících na mezinárodních letištích. Cestující, u kterých je zaznamenána zvýšená teplota, mohou být podle okolností podrobeni dalšímu lékařskému vyšetření. Všichni návštěvníci pekingských nemocnic s teplotou nad 38 st. C mohou být rovněž podrobeni vyšetření na vyloučení nákazy ptačí či prasečí chřipkou resp. lékařskému pozorování. 
  Dostupnost zatím prakticky jediného účinného léku proti ptačí či prasečí chřipce, Tamiflu, je na čínském trhu nejistá. Běžně v prodeji není, ale podle dostupných informací je k dispozici ve velkých nemocnicích. 

Jízda na silnicích:

 • standardně vpravo

Elektřina:

 • 220–240 V. S výjimkou Hongkongu, kde jsou zásuvky britského typu (někdy jsou však oba typy), vyhoví téměř vždy naše jednoduchá "dvouvidlice".

Fotografování a filmování:

 • Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých chrámů a klášterů).

Celní předpisy:

 • V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD. V případě vývozu hotovosti větší než 5 000 USD je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.
 • Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno :
  · všechny druhy zbraní, munici a výbušniny
  · falešné peníze a ceniny
  · všechny druhy silných jedů
  · materiály všeho druhu (např. filmy, fotky, CD, kazety, VHS, DVD, paměťová média, tiskoviny, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku)
  · živá zvířata (kromě psů a koček) a živé rostliny
  · drogy a nebezpečné návykové a psychotropní látky
  · potraviny, léky a další produkty pocházející z oblastí zasažených epidemií a které mohou být škodlivé pro zdraví lidí či zvířat
  · nebezpečné baktérie, rostliny, zvířata a jiné výrobky.
 • Vyvážet ze země je zakázáno :
  · všechny předměty jež podléhají zákazu dovozu do ČLR (výše uvedený odstavec)
  · materiály všeho druhu, které podléhají utajení
  · vzácné kulturní historické předměty a tiskoviny, které nejsou volně prodejné
  · vzácné živočichy a rostliny včetně semen a vzorků
 • Za pašování (resp. výrobu) narkotik a vzácných živočichů nebo rostlin jsou ukládány velmi přísné tresty, v některých případech až trest smrti.
 • Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle žádné tekutiny nebo pasty/krémy/gely, v případě kosmetiky platí pravidlo max. 150 ml objemu a všechna balení bývají podrobena čichové a vizuální prohlídce. Toto opatření se týká i tekutých léků. Veškeré tekutiny, jejichž obsah uvedený limit přesahuje, musí být přepravovány v zavazadlovém prostoru letadla. Platí také zákaz přepravy zapalovačů a zápalek včetně zavazadel v nákladovém prostoru.
 • Cestující nesmí převážet na palubě letadla žádné alkoholické nápoje (v lahvích ani v kovových obalech). Alkoholické nápoje mohou být převáženy pouze v zavazadlovém prostoru letadla. Toto opatření se nevztahuje na alkoholické nápoje zakoupené v bezcelních obchodech letiště, které budou obchodem speciálně zabalené. V případě porušení výše uvedených pravidel jsou nápoje bez náhrady zabaveny.
 • Bezcelně lze z Číny vyvézt veškeré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz starožitností starších 100 let.

Turisticky zajímavé oblasti

Památky UNESCO a zajímavá místa:

Peking – Císařské paláce dynastie Ming a Č´ching v Pekingu a Šenjangu

Peking byl po dlouhá staletí hlavním městem čínské říše. Zakázané město v Pekingu bylo od roku 1416-1911 sídlem čínských císařů. Císařský palác dynastie Č´ching v Šenjangu sestává ze 114 budov. Světové dědictví UNESCO,  rok zapsání: 1987.

Peking – Letní palác a císařská zahrada

Letní palác v Pekingu s jedinečnou čínskou zahradou s vodními plochami, pavilony, paláci, chrámy a mosty. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1998.

Peking – Chrám nebes a císařský obětní oltář

Chrám nebes z první poloviny 15. století. Je postavený uprostřed zahrad a borovicových hájů. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1998.

Naleziště pekingského člověka v Čou-kchou-tienu

U vesnice Čou-kchou-tien se nachází naleziště pozůstatků jednoho z předků člověka, který byl pojmenován Sinanthropus pekinensis a který žil před cca 200–400 000 lety. V roce 1929 byla v okolí nalezena lebka hominida, který tvořil článek ve vývoji člověka mezi opicí a homo sapiens. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1987.

Hora Wutai

Hora Wutai v provincii Šan-si (Shanxi) je jednou ze čtyř posvátných hor buddhismu. Je zde možné nalézt přes 50 buddhistických klášterů. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2009.

Hora Tchaj-šan

Hora Tchaj se nachází nedaleko vesnice Tchan-an, jižně od města Ťi-nan jižně od Pekingu, provincie Šan-tung (Shandong). Patří mezi pět mýtických hor Číny, sídlům bohů, kam po tisíciletí směřují řady četných poutníků. Svatyně boha hory,  tchajšanský chrám, je spolu s Císařským palácem v Pekingu a Konfuciovou svatyní v Čchü-fu považována za jednu ze tří nejvýznamnějších klasických staveb v Číně. Světové dědictví UNESC, rok zapsání: 1987.

Čchü-fu – chrám a hřbitov Konfucia a sídlo rodiny Kong

Chrám, hřbitov a rodinné sídlo Konfucia, filozofa, politika a vychovatele z 6.–5. století př. n. l. ve městě Čchü-fu.  Z  malého domku rodiny Kong se v průběhu staletí stala velká rezidence. Celý komplex ze 152 budov si zachoval svůj umělecký a historický charakter do dnešní doby. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1994.

Starobylé město Pching-Jao

Tradiční čínské město v provincii Šan-si, založené ve 14. století,  ukazuje vývoj architektonických stylů a městského plánování za posledních 500 let. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1997.

Hlavní města a hrobky starobylého království Kogurjo

Archeologické nálezy 3 měst a 40 hrobek kultury Kogurjo (vládnoucí dynastie od roku 277 před n. l. do roku 668) najdete v provinciích Liao-ning (Liaoning) a Ťi-ling (Jiling). Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2004.

Císařské hrobky dynastií Ming a Čching

Císařské hrobky dynastie Čching ze 17. století se nachází v provincii Liao-ning (Liaoning). Byly postaveny podle principů fengšui. Jsou bohatě zdobené sochami a reliéfy s motivy draka. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2000, 2003, 2004.

Velká čínská zeď

Císař první centralizované čínské říše – Qin Shihuangdi (Čchin Š’-chuang-ti, 220 př.n.l.) propojil již existující obranné zdi jednotlivých státečků v mohutnou jednolitou zeď, která měla ochránit jeho říši před nájezdníky. Zeď začíná v místě nazvaném Shanhaiguan (Šan-chaj-guan, průsmyk Mezi mořem a horami) na východě na pobřeží zálivu Bohai (Po-chaj), a končí na důležitém místě na hedvábné cestě, na západě v průsmyku Jiayuguan (Ťia-jü-guan) v poušti Gobi, kde se nacházela čínská celnice. Kromě hlavního tahu má Zeď několik odnoží, jež kopírovaly hranice některých samostatných států.

Jeskyně v Mo-kao (Mogao)

Jeskyně Tisíců Buddhů najdeme v blízkosti města Dunhuang (Tun-chuang) v západní Číně. Ústřední areál komplexu Mo-kao je 1600 m dlouhý a je v něm celkem 492 jeskyní s více než 2000 plastikami. Nejstarší pocházejí z doby severní Wei (Wej), poslední z pozdní doby Tang.

Lhasa – historický komplex paláce Potála

Potála je dominantní stavbou hlavního tibetského města Lhasy. Stavbu zahájil r. 1654 pátý dalajlama, nejprve tzv. Bílého paláce (bílá část Potály), později i tzv. Červeného paláce, který byl dokončen r. 1694. Od té doby byla Potála celoročním sídlem dalajlamů až do 18. století, kdy se stala pouze zimním sídlem a sídlem tibetské vlády, kdežto letním sídlem se stala Norbulinka. Uvnitř paláce můžeme obdivovat zlaté posmrtné stúpy dalajlamů posázené drahým kamením, zlaté stúpy Buddhy a jiných světců, i několik set let staré thangky – náboženské obrazy.

Přírodní a historická oblast Chuang-lung (Huanglong)

Chuang-lung je 7,5 km dlouhé údolí s nádhernou scenérií vápencových kaskád. Nachází se 400 km severně od Chengdu (Čcheng-tu), nedaleko městečka Songpan (Sung-pchan). Můžeme zde nalézt téměř 400 tůní různých velikostí, jež v dolní části údolí zakončují obrovské mělké usazeniny žluté barvy. Díky této barvě se celé oblasti začalo říkat NP Žlutý drak.

Skalní kresby v Ta-cu (Dazu)

Jeskyně Ta-cu tvoří soubor 40 různých lokalit s celkovým počtem 200 jeskyní a 50 000 skulptur a reliéfů. Patří mezi největší a nejkrásnější skalní chrámy v Číně. Mezi nejznámější sochy jistě patří 31 m dlouhá postava spícího Buddhy, kterou najdeme v komplexu jeskyní na Severní hoře a na Hoře pokladů.

Li-ťiang – staré město (Lijiang)

Li-ťiang je malé město na hranici Tibetu, které bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1997, rok po silném zemětřesení, které ho silně poničilo. Li-ťiang je střediskem národnostní menšiny Naxi (Na-si), k níž se hlásí necelých 300 000 potomků tibetských kočovníků. Nejvýstavnějšími stavbami jsou palác rodiny Mu (rozsáhlý areál nádvoří a zahrad) nebo věž Wangulou, údajně nejvyšší dřevěná stavba v Číně.

S´-čchuanská přírodní rezervace pandy velké

Rezervace se nachází na předměstí Chengdu (Čcheng-tu) – metropole provincie S´-čchuan (Sichuan) a žije v ní nyní méně než 1000 kusů pandy velké. Stanice byla zřízena v r. 1990 a od r. 1995 je přístupná veřejnosti. Jedná se o areál o rozloze 36 ha, v němž jsou dnes chovány pandy velké a pandy červené ve víceméně přírodních podmínkách.

Čínská Danxia

Pohoří Danxia se nachází v provincii Guangdong (Kuang-tung) asi 200 km od Kantonu a dala název celému typu krajiny. Tzv. geoparky Danxia jsou tvořeny červeným pískovcem, z něhož postupem času eroze vymodelovala kamenné věže, skalní stěny, mosty a převisy. Na rozloze 280 km2 je zhruba 380 různých takovýchto útvarů.

Žluté hory – Huangshan (Chuang-šan)

Pohoří Huangshan na východě Číny, v provincii Anhui (An-chuej), patří k nejkrásnějším přírodním oblastem země. Sedmdesát dva vrcholů, z nichž tři přesahují nadmořskou výšku 1800 m, patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším turistickým oblastem.

Zahrady v Su-čou (Suzhou)

Su-čou je poměrně malé město, které proslulo výrobou hedvábí, výšivkami na hedvábí, vodními kanály a především zahradami čínských úředníků. Největší rozmach zahrad nastal za největšího obchodního a kulturního rozkvětu města za dynastie Ming, kdy zde existovaly na dvě stovky soukromých zahrad. Do současnosti se zachovalo téměř sto z nich.

Starobylé vesnice Si-ti a Chung-cchun (Xidi a Hongcun) na jihu provincie An-chuej

Si-ti a Chung-cchun se nacházejí na jihu provincie Anhui (An-chuej). Obě vesnice jsou nádherným příkladem tradiční venkovské architektury provincie Anhui, na základě čehož byly v roce 2000 zapsány na seznam UNESCO.

Komplex jeskyň Jün-kang (Yungang)

Jeskynní komplex Jün-kang se nacházejí severně od Datongu. Ve skalním masivu je vytesáno asi 50 000 skulptur. Materiál, v němž byly tesány sochy v Datongu, je velmi tvrdý. Díky tomu jsou skulptury výborně zachovalé a je na nich možno sledovat vlivy zemí, které ovlivňovaly tehdejší Čínu.

Čcheng-te – horské letovisko a okolní chrámy (Chengde)

Na předměstí města Čcheng-te, asi 250 km severně od Pekingu, nalezneme císařské horské letovisko a jednu z největších císařských zahrad nacházejících se mimo hlavní město. Areál má rozlohu více než pět kilometrů čtverečních a nalezneme v něm na osmdesát různých chrámků, altánků a pagod zasazených mezi stromové háje, jezírka a pahorky. V okolí areálu se nachází několik velmi zajímavých chrámů, které se souhrnně nazývají Osm vnějších chrámů. .

Přírodní a historická oblast Wu-ling-jüan (Wulingyuan)

Národní park pohoří Wulingyuan se nachází v provincii Hunan (Chu-nan) na celkové ploše 396 km2. Můžeme zde nalézt až 4000 různých skalních věží vystupujících ze subtropického lesa, z nichž více než 350 dosahuje výšky 400 metrů. Oblast je bohatá také na krápníkové vápencové jeskyně, z nichž největší – jeskyně Žlutého draka – měří úctyhodných 7,5 km. .

Wu-i-šan (Wuyishan)

Pohoří vulkanického původu Wuyi se nachází na severu provincie Fujian (Fu-ťien) na ploše zhruba 60 km2. Jsou pro něj charakteristické jeskynní systémy a meandrující řeky a říčky. Nejdelší z nich je 60 km dlouhá řeka Devíti zákrut. Nejvyšším vrcholem je 2157 m vysoký vrchol Huanggang (Chuang-kang) na hranici s provincií Jiangxi (Ťiang-si). Nalezneme zde věčně zelený subtropický les, bambusové háje, louky ale i jehličnaté stromy.

Několikapatrové opevněné vesnické domy (diaolou) a vesnice v oblasti Kaiping (Kchaj-pching)

Město Kaiping je centrem oblasti, v níž nalezneme v několika různých vesničkách na Čínu velmi netypické stavby, které připomínají spíše naše hrady než tradiční čínské stavby. Účelem tzv. diaolou (tiao-lou) – strážních věží byla ochrana v případě nebezpečí, čemuž odpovídají tlusté zdi z kamene nebo betonu, jejich výška (až 9 pater) či opevněné železné dveře.

Macao – historické centrum

Macao je bývalá portugalská kolonie a od r. 1999, kdy bylo předáno zpět Číně, zvláštní administrativní oblast ČLR. Tvoří je poloostrov Macao a ostrůvky Taipa a Coloane. V Macao nalezneme mj. pozůstatky koloniální portugalské architektury, např.: náměstí Largo do Senado, zbytek průčelí katedrály Sv. Pavla, pevnost Fortaleza do Monte.