Izrael – velká cesta

Izrael, Palestina

Historické i přírodní monumenty Izraele | Nejposvátnější místa tří náboženství | Biblický Jeruzalém | Galilejské jezero, Rudé, Mrtvé a …