ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Izrael – velká cesta

Historické i přírodní monumenty Izraele
poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
19. 9. – 29. 9. 202411 dní27150401

Na co se můžete těšit?

  • Nejposvátnější místa tří náboženství
  • Biblický Jeruzalém
  • Galilejské jezero, Rudé, Mrtvé a Středozemní moře
  • Nenáročná turistika v národních parcích
  • Menší skupina v komfortním minibusu

Popis

Připravit opravdu ucelený zájezd po biblických památkách Izraele je téměř nadlidský výkon, ale přesto jsme se o to pokusili. Většina starozákonních i novozákonních památek sice leží na území Izraele, ale některé i na obtížněji dostupných územích Palestinské autonomie. Přičteme-li k tomu ne zcela přehlednou a hlavně neustále se měnící politickou a bezpečnostní situaci, není to snadný úkol. Přesto se s námi můžete vydat poznat místa, kudy kráčela historie, kde vznikala tři největší monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět s novým. Nahlédneme do mentality a zvyků židů, křesťanů i muslimů a kromě historických památek si vychutnáme i přírodní krásy. Je pozoruhodné, jak rozmanitý přírodní mix nabízí tento malý státní útvar, takže by byla škoda omezit se jen na památky. Lehké pěší procházky si vychutnáme v zelených rozkvetlých Golanech i ve vyprahlých kaňonech Negevské pouště.

Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními partnery a jeho program vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.

Program

1.–2. den

Letecky Praha – Tel Aviv : návštěva historického přístavu Jaffa, kde sv. Petr zachránil Tabithu od smrti; Caesarea – prohlídka římského amfiteátru a akvaduktu; Haifa – centrum nejmladšího náboženství na světě: terasovité Bahajské zahrady  s výhledem na město; Akko  – historický přístav proslulý z dob křížových výprav.

3. den

Safed – mystické město kabaly a současného umění; Nazaret – návštěva baziliky Zvěstování a kaple, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození Ježíše; Kána Galilejská – místo prvního Ježíšova zázraku, kdy na svatbě proměnil vodu ve víno; Galilejské jezero – hora Blahoslavenství a Kafarnaum, kde si Ježíš vybral své učedníky.

4. den

Golanské výšiny – procházka v NP Tel Dan; středověký hrad Nimrod, postavený na obranu proti křižáckým výpravám; hora Bental a kibuc Merom Golan, výhled na hranici s Libanonem a Sýrií; Údolí slz – památník jomkipurské války; pěší vycházka v NP Gamla (5 km / 2,5 h).

5. den

Bejt Še'an – působivé antické město, Kasr al-Jahúd, původní místo křtu Jana Křtitele; Jericho, nejníže položené a nejdéle trvale osídlené město na světě; prohlídka kláštera sv. Jiří, vybudovaného v příkré skalní stěně nádherného kaňonu vádí Kelt.

6. den

Jeruzalém : cesta na Olivetskou horu, návštěva kostela Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, židovský hřbitov, vstup do starého města Sionskou bránou, židovská čtvrť, procházka po Cardo, Zeď nářků; fakultativně Skalní dóm, kde měl Abrahám obětovat svého syna Izáka; Křížová cesta až k chrámu Božího hrobu.

7. den

Jad Vašem – návštěva památníku holokaustu; individuální volno v Jeruzalámu: procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea Šearim, hradby Starého města, tržnice Mahane Yehuda; alternativně výlet do Betléma dle aktuální bezpečnostní situace.

8. den

Výstup na pevnost Masada ; pěší výlet v oáze NP Ejn Gedi s damany a kozorožci (4 km / 2 h); koupání v Mrtvém moři.

9. den

NP Timna – nádherná pěší procházka v Negevské poušti mezi různorodými kamennými útvary (5 km, 2 h); individuální volno v Eilatu – koupání v Rudém moři, šnorchlování, návštěva unikátní podmořské observatoře Korálový svět.

10. den

Kráter Ramon – úchvatná vyhlídka na ohromný kráter uprostřed Negevské pouště; Avdat  – bývalé obchodní centrum Nabatejské říše; pěší vycházka v impozantním kaňonu NP Ejn Avdat (3 km, 2 h); podvečerní odpočinek v letovisku Ašdod na pobřeží Středozemního moře.

11. den

Přesun na letiště v Tel Avivu, letecky zpět do Prahy.

Podmínky