ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné informace k autobusovým zájezdům

Obecné informace k autobusovým zájezdům

Autobusové zájezdy pořádáme do evropských destinací s přiměřenou dojezdovou vzdáleností. U těch nejvzdálenějších dle možnosti nabízíme alternativní leteckou dopravu, která vám umožní vyhnout se cestě tam a zpět. Menší skupiny případně přepravujeme minibusem.

Základní informace o typu dopravy najdete na stránce s popisem zájezdu. Další podrobnosti o autobusové dopravě, důležité pro absolvování zájezdu, včas dostanou přihlášení účastníci v podrobných pokynech k zájezdu prostřednictvím e-mailu.

Využíváme kvalitní zájezdové autobusy osvědčených přepravních firem s polohovatelnými sedadly. Přeprava samozřejmě probíhá v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy ohledně počtu řidičů a bezpečnostních přestávek. Počítejte s tím, že během přepravy nejsou dostupná hlavní zavazadla v zavazadlových prostorech autobusu. Autobusy jsou standardně vybaveny toaletou, přesto pamatujeme v přiměřených intervalech na hygienické zastávky. U řidičů lze zpravidla zakoupit teplé i studené nápoje.

Odjezdová nástupní místa

Obvykle přepravu zahajujeme z Prahy a na odjezdové trase nabízíme jedno čí více dalších nástupních míst. Nástup na mimopražských nástupních místech je třeba vždy nahlásit předem. Vzhledem k dojezdovým limitům, vyplývajících z evropských bezpečnostních předpisů, nelze většinou na opozdilé účastníky čekat déle než 10–15 minut, proto počítejte při dopravě na odjezdové místo s dostatečnou časovou rezervou.

Zde naleznete mapky a popisy obvyklých nástupních míst , ale rozhodující jsou informace v Podrobných pokynech k zájezdu, pokud by byly odlišné.

Autobusy s přepravou jízdních kol

Mezi našimi autobusovými zájezdy převažují zájezdy cyklistické. Kola přepravujeme většinou na zaplachtovaných vlecích pro 40–46 kol, speciálně určených k jejich přepravě a prověřených letitým vývojem. V případě menších skupin výjimečně vozíme kola v transportních vacích uvnitř autobusu nebo na menším zaplachtovaném přívěsu. Více informací o přepravě kol naleznete zde.

Náš vlastní autobus s cyklovlekem

Náš vlastní autobus s cyklovlekem
Náš vlastní autobus s cyklovlekem
Autobus s cyklovlekem
Autobus
Autobus
Autobus
Adventurní závěsný cyklovlek
Cyklovlek - závěsný systém
Cyklovlek - závěsný systém