ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rafting a vodní turistika

Rafting a vodní turistika

Rozšiřte si své zážitky či občasné vodácké aktivity o dovolenou v zahraničí pod vedením zkušených instruktorů! Kanoe i rafting nabízíme v jejich rekreační i adrenalinové náročnosti.

Vodácké zájezdy pro Adventuru zajišťuje CK MAD MAT SPORT a její Adrenaline Centre, která se v roce 2007 osamostatnila a navázala na tradiční vodácké aktivity Adventury.

Bezpečnost klientů vždy klademe na první místo, pečujeme o kvalifikaci průvodců a dbáme na kvalitní vybavení.

Sportovní náročnost vodáckých zájezdů

1 = nenáročný sportovní program  Nenáročný sportovní program:
  proudící a lehčí peřejnaté řeky do stupně vodácké obtížnosti WW II – vhodný pro začátečníky, minimální věk dětí 10 let nebo i méně dle poznámek u zájezdu.

2 = středně náročný sportovní program  Středně náročný sportovní program:
  převládají peřejnaté řeky střední obtížnosti do WW III – vhodný pro odhodlané začátečníky i pokročilé, minimální věk dětí 14 let.

3 = náročný sportovní program Náročný sportovní program:
  převládají peřejnaté řeky střední obtížnosti, místy s náročnými úseky do vodácké obtížnosti WW III na kanoích nebo do WW IV na raftech – vhodný pro pokročilé, minimální věk 18 let.

12

23  Mezistupně označují program z hlediska obtížnosti volitelný, kombinovaný nebo na pomezí dvou stupňů náročnosti.

Hodnocení náročnosti vždy odpovídá standardním podmínkám. Nepříznivé počasí či jiné nečekané okolnosti mohou momentální obtížnost výrazně posunout směrem nahoru. CK si v těchto případech vyhrazuje právo přizpůsobit či zrušit program z důvodu bezpečnosti účastníků (viz Všeobecné smluvní podmínky, odst. 5.1.).

  Zájezdy vhodné i pro rodiny s dětmi do 10 let – u vodáckých zájezdů je na takto označených zájezdech sleva pro děti až do 15 let.

V případě dětí a mládeže, na něž budou na zájezdech dohlížet rodiče, lze případně konzultovat možnost mírného snížení výše uvedených věkových limitů. Ale zejména u malých dětí do 10 let na kanoích je žádoucí, aby rodiče uměli řídit loď na běžných tuzemských řekách (např. Vltava, Sázava). Mládež bez doprovodu zodpovědné osoby se může zájezdu zúčastnit od 15 let, ale pouze se souhlasem zákonného zástupce. U náročnějších zájezdů si CK vyhrazuje právo účast nezletilého odmítnout. V případě nepříznivého stavu vody během zájezdu je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit dítě z aktuálního vodáckého programu kvůli jeho bezpečí.

Podmínkou účasti na každém vodáckém programu je umět plavat. Výjimkou mohou být děti s plovacími vestami pod dohledem rodičů na některých akcích s nízkou obtížností programu.

Hodnocení náročnosti odpovídá průměrným vodním stavům. Je třeba ale počítat s tím, že obtížnost řek většinou značně kolísá podle množství vody. Nejvodnatější bývají obvykle jarní termíny, proto je přednostně doporučujeme náročnějším raftařům. Při extrémních vodních stavech si vyhrazujeme právo upravit nebo úplně zrušit vodácký program.

Typy vodáckých zájezdů a aktivit

Rafting

Jde o splouvání řek, většinou horských a peřejnatých, na větších vícemístných nafukovacích člunech. Nemá jen svou expediční podobu, kdy se jedná o několikadenní splouvání peřejnatých řek v exotických zemích. Nejrozšířenější je ve střední obtížnosti, kdy lidem s jen základními, nebo dokonce vůbec žádnými vodáckými zkušenostmi umožní prožít dobrodružství, která předtím znali jen z fotografií. Dovoluje to stabilita člunů, kvalitní výstroj, výborná znalost řek a zkušení instruktoři, kteří čluny řídí.

Kanoe

V našem případě jde o splouvání řek na nafukovacích dvoumístných kanoích. Na rozdíl od raftu si tedy musíte řídit loď sami, ale právě nafukovací kanoe jsou na peřejnaté vodě pro svoje mimořádně dobré jízdní vlastnosti (nepotopitelnost, stabilita a pružnost) ideální i pro začátečníka. Navíc můžete počítat s opravdu individuálním přístupem instruktorů k začátečníkům a promyšlenou organizací případné záchrany na obtížných místech. Pro pohodáře a rodiny s dětmi jsou určeny zájezdy na nenáročné letní řeky ze skupiny lehké kanoe – dovolená na vodě.

Kajaky

V rámci kajakových aktivit nabízíme intenzivní víkendové kurzy jízdy na kajaku a výuku eskymáckých obratů. Pokročilejší kajakáře lze většinou po dohodě zařadit i na zájezdy na peřejnaté řeky. A kromě běžných kajaků nabízíme i akce na cestovních seakajacích, určených pro plavbu na klidné vodě a na moři. Pro kajakové kurzy a zájezdy je třeba mít vlastní vybavení nebo je možné si ho zapůjčit.

Obecné informace pro rafting a vodní turistiku

Průvodci

O vaši bezpečnost na vodě se starají zkušení kvalifikovaní průvodci, kteří jsou proškoleni v kurzech pořádaných vzdělávacím střediskem Škola sportů a pobytu v přírodě Adventura, které je držitelem příslušné akreditace od Ministerstva školství. Všichni průvodci mají tedy kvalifikaci průvodce vodní turistiky a raftingu v souladu s platnou legislativou České republiky a značná část průvodců se navíc zařadila i mezi držitele licence IRF – Mezinárodní federace raftingu, která metodicky zpracovává a pečuje o profesionální a bezpečnostní standardy raftingu.

V ceně zájezdu je zahrnuto

Vždy průvodci a instruktoři, doprava, ubytování, veškeré vodácké vybavení a u evropských zájezdů specializované cestovní pojištění. Standardní ubytování na vodáckých zájezdech je v kempech ve vlastních stanech účastníků, ale na řadě zájezdů je možné si za příplatek objednat ubytování v penzionu, ubytovně či v apartmánech.

Technické vybavení

Používáme samovylévací nafukovací kanoe a raftové čluny značky Robfin. Jako osobní výbavu obdržíte neoprenový oblek, neoprenové boty, vodáckou bundu, plovací vestu, helmu a pádlo. Pouze na zájezdy typu „letní řeky“ se v teplých zemích neoprenové obleky nepoužívají.

Pojištění MADMAT pro rafting a vodní turistiku:

Automaticky vás na všechny evropské vodácké zájezdy (vyjma kurzů a zájezdů v ČR) pojistíme u pojišťovny UNIQA. Toto pojištění nabízí komfortní zabezpečení a pokrývá veškeré aktivity prováděné na vodáckých zájezdech. Není potřeba se připojišťovat.

Rozsah evropského pojištění: pojištění léčebných výloh – plnění až do výše 5 000 000 Kč; pojištění asistenčních služeb – do 5 000 000 Kč; pojištění smrti následkem úrazu – do 300 000 Kč; pojištění trvalých následků úrazu – do 600 000 Kč; pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví/věci třetí osoby – do 5 000 000 Kč; pojištění zachraňovacích nákladů – do 500 000 Kč, pojištění storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatků do max. částky 16 000 Kč. (Pojištění storna se vztahuje na zrušení zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na majetku z důvodu živelné události).

Pro mimoevropské zájezdy nabízíme cestovní pojištění za příplatek.

Vodácké zájezdy s nejbližším termínem odjezdu:

Všechny zájezdy rafting a vodní turistika