ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všechny zájezdy – dělení dle cestovního komfortu / cena zahrnuje

Všechny zájezdy – dělení dle cestovního komfortu / cena zahrnuje

Tyto obecné informace jsou platné pro všechny zájezdy. Nejprve zde specifikujeme kategorie cestovního komfortu zájezdu, označené ikonou **** až *. V druhé části upřesňujeme, co cena zájezdu zahrnuje či nezahrnuje. Tyto obecné informace si můžete upřesnit v následujících položkách menu o informace platné pro letecké / autobusové zájezdy, plus informace platné pro jednotlivé aktivity podle vámi vybraného zájezdu.

Dělení zájezdů dle cestovního komfortu a standardu služeb

Pro rychlou orientaci označujeme zájezdy ikonou cestovního komfortu. Zařazení vychází především z úrovně ubytování, ale také dopravy, stravování a dalších služeb. Někdy je zařazení zájezdu obtížné, protože úroveň služeb je v průběhu zájezdu proměnlivá podle možností, které jsou v dané lokalitě k dispozici. Pokud služby nedosahují popsaných standardů pouze ojediněle, ponecháváme označení zájezdu v kategorii vyšší. Pokud je to ve větší míře, zařazujeme zájezd do kategorie nižší. Počtem hvězdiček se snažíme přiblížit reálný charakter ubytování, ale neznamená to, zejména u nižších počtů hvězdiček, že jsou hotely či jiná ubytovací zařízení vždy takto označeny. Podrobnější rozpis služeb naleznete v Podmínkách zájezdu.

4*  Chci cestovat komfortně

Ubytování kategorie **** nebo ve stylových hotelech s obdobným komfortem. Pro veškeré pozemní přesuny pronajatá smluvní přeprava vyšší kvality, dálkové přesuny vždy letecky. V ceně zájezdu je zahrnuto stravování formou polopenze, vstupné do památkových objektů i přírodních lokalit dle programu, případně i zajímavé místní výlety a další aktivity.

3* standard služeb   Chci cestovat pohodlně

Ubytování kategorie ***, pokoje jsou standardně 2lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Pro pozemní přesuny lze až na výjimky počítat s pronajatou smluvní přepravou, dlouhé přejezdy dle situace nahrazujeme vnitrostátní leteckou přepravou, někde i nočními vlaky nejvyšší dostupné třídy. V ceně jsou většinou zařazeny snídaně či polopenze, stravování nezahrnuté v ceně je dobře dostupné a průvodce vám pomůže se zorientovat v místní nabídce.

2* standard služeb   Jsem ochoten cestovat skromněji

Ubytování převažuje kategorie **, pokoje jsou standardně 2–4lůžkové, sociální zařízení nemusí být vždy na pokoji. Při pozemních přesunech se většinou pohybujeme pronajatou smluvní přepravou, ale nevyhýbáme se také pohodlné přepravě veřejné. V ceně jsou většinou zařazeny snídaně či polopenze, stravování nezahrnuté v ceně je dobře dostupné a průvodce vám pomůže se zorientovat v místní nabídce.

1* standard služeb   Zvládnu i noclehy pod stanem nebo náročné cestování

Mimo Evropu jde o cesty do nerozvinutých zemí, do odlehlých oblastí či do přírody, kde není k dispozici kvalitnější infrastruktura. Ubytování může být rozličného typu včetně lokálního privátního ubytování, horských chat, turistických ubytoven apod., pokoje mohou být občas vícelůžkové, záchody případně suché a sociální zařízení netradiční. Zařazujeme sem i aktivní zájezdy, na kterých částečně či většinově nocujeme ve stanech, podle lokality v zapůjčených či ve vašich vlastních. Pozemní přesuny mohou zahrnovat i atraktivní, ale nepříliš pohodlné terénní přejezdy. Při pobytu v přírodě nebo je-li stravování špatně dostupné, jsou v ceně zahrnuty různé formy polopenze, jinak je stravování převážně individuální. V Evropě jde převážně o autobusové zájezdy s ubytováním ve vybavených kempech ve vlastních stanech a v ceně je většinou zahrnuto stravování ve formě snídaní či polopenzí, které připravuje průvodcovský tým či zájezdový kuchař.

Cena zájezdu zahrnuje / nezahrnuje

V závěrečných Podmínkách každého zájezdu naleznete specifikaci služeb, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu, včetně případných výjimek oproti popisu výše uvedených kategorií cestovního komfortu a níže uvedených obecně platných pravidel CK Adventura.
V plné míře tato pravidla nemusí platit pro zájezdy pořádané partnerskými CK. Zde platí zvyklosti a podmínky jednotlivých partnerských CK.

V ceně zájezdu je vždy zahrnuto

 • česky hovořící průvodce/průvodci
 • doprava, někdy s výjimkou dopravy při alternativních programech (individuální doprava při prohlídce města, lanovka při horské túře apod.)
 • u leteckých zájezdů letenka včetně všech poplatků – u některých zájezdů jen ve výši uvedeného cenového limitu, který je odhadem ceny včas zakoupených letenek
 • ubytování
 • nezbytné místní poplatky, vstupy do národních parků a dílčí programy, které nelze individuálně vynechat
 • informační materiály
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • u evropských autobusových zájezdů balíček cestovního pojištění včetně stornopoplatků zájezdu
 • u leteckých zájezdů asistenční služba Travel Asistent
 • na vysokohorských a vodáckých zájezdech potřebné sportovní a bezpečnostní vybavení

Variabilní zahrnutí služeb do cen

 • Stravování je v ceně zahrnuto ve větší míře u zájezdů s vyšší kategorií služeb a na zájezdech, kde ho zajišťujeme kvůli jeho nesnadné dostupnosti v rámci místní stravovací infrastruktury. Kde je stravování dobře dostupné v místních restauracích a jídelnách, tam se ale nijak nevyhýbáme individuálnímu výběru stravování, které nás velmi přiblíží koloritu navštívené země. Průvodce vám bude samozřejmě i v tomto směru oporou. V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.
 • Většinou nejsou v ceně zahrnuty vstupy do památkových lokalit a dalších míst, kde je možnost volby.

V ceně zájezdu není zahrnuto

Vše, co není výslovně uvedeno v Podmínkách zájezdu jako zahrnuté ceně. Některé položky se platí předem formou příplatku k ceně zájezdu – ty naleznete rozepsané v cenové tabulce. Některé se platí individuálně až na místě – na ty významné upozorňujeme v Podmínkách zájezdu, pokud jsou nezbytné nebo se s nimi v programu konkrétního zájezdu alternativně počítá. Nejčastěji jde o:

 • vízové poplatky a různé hraniční taxy

 • poplatky spojené s leteckou přepravou, nezahrnované do ceny letenek – obecně za nadváhu zavazadel, v závislosti na letecké společnosti poplatky za přepravu jízdních kol, výjimečně také odletové taxy placené v místě odletu

 • u leteckých zájezdů pojištění léčebných výloh a stornopoplatků

 • fakultativní programy a výlety či případně výdaje spojené s individuálním programem

 • speciality – povinné bakšišné nebo spropitné místním průvodcům, řidičům a hotelovým portýrům, osobní nosiči zavazadel na trecích apod.

 • příplatek za přepravu elektrokol na autobusových cyklistických zájezdech (Další informace zde