ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Travel Asistent pro letecké zájezdy

Travel Asistent pro letecké zájezdy

V ceně leteckých zájezdů, u nichž je to výslovně uvedeno, je zahrnuta služba Travel Asistent, která vám v případě problémů s letem poskytne asistenční linku a následně po návratu i možnost vyřízení případné finanční kompenzace. Tuto službu pro vás zajišťuje náš partner Click2Claim, s.r.o.

Click2Claim logo

V případě vzniku problému během vaší letecké přepravy se můžete obrátit na nonstop asistenční linku.

Tato infolinka slouží především k poskytnutí informací, na co vám vzniká v konkrétní situaci nárok dle platného evropského nařízení ES 261/2004. Click2Claim vám poradí, jak postupovat a sdělí vám, na jaký rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok. Po návratu ze zájezdu vás budeme informovat o dalším postupu řešení případné kompenzace.

Co získáváte se službou Travel Asistent:

  • asistenční služba v případě nepravidelnosti vašeho letu
  • asistenční linka 24 hodin / 7 dní v týdnu
  • cenově nejvýhodnější nabídka pro vyřízení kompenzace
  • kompletní servis při vyřizování kompenzací
  • právní zastoupení v celé EU
  • online podání žádosti a informace o stavu žádosti

V jakých případech vzniká nárok na kompenzaci?

  • zpoždění letu o více než 3 hodiny
  • zrušení letu
  • odepření nástupu na palubu
  • přesměrování letu

Jaká jsou Vaše práva?

Kromě povinné péče v podobě náhradní dopravy, občerstvení a dalších služeb máte také nárok na paušální finanční kompenzaci. Ta je dána v rozsahu určeném evropským Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které bylo dále rozšířeno na základě závazných právních výkladů daných Evropským soudním dvorem. Je závazné pro lety do/z území EU všech dopravců registrovaných v členském státě EU (včetně Švýcarska, Norska a Islandu) a pro lety všech dopravců odlétajících z letiště umístěného v členské zemi Unie.
Vlastní péči a náhradní přepravu je cestujícímu povinen poskytnout operující dopravce. Následně vám může Travel Asistent zajistit případnou finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

Práva cestujících při nepravidelnosti letů na území EU:
Právo na kompenzaci:Právo na péči:Právo na jízdné:
do 1500 km – €250 občerstvenírefundace letenky
do 3500 km – €400 ubytovánídoprava do cílové destinace
nad 3500 km – €600 telefony a internet

Travel Standard

Měl váš let zpoždění delší než 3 hodiny nebo byl váš let zrušen? Dle platné evropské legislativy máte nárok na 250–600 EUR v závislosti na délce letu. Služba Travel Standard nabízí ověření oprávněnosti vašeho nároku a následné zajištění kompenzace dle platného evropského nařízení ES 261/2004, které upravuje kompenzace cestujících v letecké dopravě. Společnost Click2Claim se profesionálně zabývá nepravidelnostmi v letecké dopravě a pomůže vám při vymáhání těchto náhrad. Kompenzace lze vymáhat až 3 roky zpětně.

V případě, že váš zájezd nemá v ceně službu Travel Asistent, můžete podat žádost o kompenzaci vyplněním formuláře na adrese: http://www.click2claim.eu/

Click2Claim paticka