ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Travel Asistent pro letecké zájezdy

Travel Asistent pro letecké zájezdy

V ceně leteckých zájezdů, u kterých je to výslovně uvedeno, je zahrnuta služba Travel Asistent, která vám v případě problémů s letem poskytne asistenční linku a následně po návratu i možnost vyřízení případné finanční kompenzace. Tuto službu pro vás zajišťuje náš partner Click2Claim, s.r.o.

Click2Claim logo

V případě vzniku problému během vašeho letu se můžete obrátit na nonstop asistenční linku.

Tato infolinka slouží především k poskytnutí informací, na co vám vzniká v konkrétní situaci nárok dle platného evropského nařízení ES 261/2004. Click2Claim vám poradí, jak postupovat a sdělí vám, na jaký rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok. Po návratu ze zájezdu vás budeme informovat o dalším postupu řešení případné kompenzace.

Co získáváte se službou Travel Asistent:

  • Asistenční služba v případě nepravidelnosti vašeho letu
  • Asistenční linka 24 hodin / 7 dní v týdnu
  • Cenově nejvýhodnější nabídka pro vyřízení kompenzace
  • Kompletní servis při vyřizování kompenzací
  • Právní zastoupení v celé EU
  • Online podání žádosti a informace o stavu žádosti

V jakých případech vzniká nárok na kompenzaci?

  • Zpoždění letu o více než 3 hodiny
  • Zrušení letu
  • Odepření nástupu na palubu
  • Přesměrování letu

Jaká jsou Vaše práva?

Kromě povinné péče v podobě náhradní dopravy, občerstvení a dalších služeb také paušální finanční kompenzaci. Ta je dána v rozsahu daném evropským Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Jeho rozsah byl dále rozšířen na základě závazných právních výkladů daných Evropským soudním dvorem. Je závazné pro lety do/z území EU všech dopravců registrovaných v členském státě EU (včetně Švýcarska, Norska a Islandu) – a pro lety všech dopravců odlétajících z letiště umístěného v členské zemi Unie.
Vlastní péči a náhradní přepravu je cestujícímu povinen poskytnout operující dopravce. Následně vám může Travel Asistent zajistit případnou finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

Práva cestujících při nepravidelnosti letů na území EU:
Právo na kompenzaci:Právo na péči:Právo na jízdné:
Do 1500 km - 250 €ObčerstveníRefundace letenky
Do 3500 km - 400 €UbytováníDoprava do cílové destinace
Nad 3500 km - 600 €Telefony a internet

Travel Standart

Měl váš let zpoždění delší než 3 hodiny nebo byl váš let zrušen? Dle platné evropské legislativy máte nárok na 250€ - 600€ v závislosti na délce letu. Služba Travel Standard nabízí ověření oprávněnosti Vašeho nároku a následné zajištění kompenzace dle platného evropského nařízení ES 261/2004, které upravuje kompenzace cestujících v letecké dopravě. Společnost Click2Claim se profesionálně zabývá nepravidelnostmi v letecké dopravě a pomůže Vám při vymáhání těchto náhrad. Kompenzace lze vymáhat až 3 roky zpětně.

V případě, že váš zájezd nemá v ceně službu Travel Asistent, můžete podat žádost o kompenzaci vyplněním formuláře na adrese: http://www.click2claim.eu/

Click2Claim paticka