ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bhútán

Bhútán

Bhútán je malinké království na úpatí Himalájů sevřené mezi Tibetskou autonomní oblastí a indickým státem Assam. V zemi se zachoval tantrický buddhismus, jehož specifické tradice vydělují Bhútán od ostatních buddhistických zemí. Díky nádherným přírodním scenériím se zemi říká poslední Šangri-La, ráj na zemi.
Geografické informace

Název oficiální:  

 • Bhútánské království
 • Kingdom of Bhutan - anglicky
 • Druk Gyalkhap (zkráceně Druk Yul) - bhutánsky
 • Svou zemi Bhútánci neformálně nazývají svou zemi Druk-jul, "Země hřmícího draka".

Rozloha:

 • 38 394 km2

Počet obyvatel:

 • 708.427 obyvatel  (2011)

Státoprávní uspořádání:

 • Politický systém je konstituční monarchie, založený na buddhistickém náboženském právu a soutěži politických stran. Král si zachovává značný vliv nad státní mocí a má možnost veto. Ústava umožňuje v krajním případě krále sesadit, trůn však přechází na jeho následníka a zůstává tedy v rodině.
 • Bhútán je dědičným královstvím.
 • Velkému vlivu se  těší také Královský poradní výbor (Lodoi Tsokde), jehož složení vybírá král.
 • Bhútán je rozdělen na 20 okresů (dzongkhag); Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang.

Hlavní město:

 • Thimphú  - 89.000 obyvatel

Nejvýznamnější města:

 • Paro
 • Thimphu
 • Bumthang
 • Mongar
 • Tashigang

Jazyk:

 • Oficiální jazyk: Dzongkha (dialekt tibetštiny) 24 %
 • Další jazyky: Sharchhopka – 28 %, Lhotshamkha 22 %, ostatní 26 %

Národnostní složení:

 • Bhútánci – 50 %
 • Etničtí Nepálci – 35 % (Lhotšampové)
 • Domorodé a migrující kmeny – 15 %

Náboženství:

 • Tibetský buddhismus: 75 %
 • Hinduismus: 22 %
 • Islám a další: 3 %

Přírodní poměry:

 • Nejvhodnější doba pro cestování do Bhútánu je v období od března do května a od září do listopadu.
 •  Bhútán leží na jižních svazích Vysokého Himálaje, jehož mnohé vrcholy na hranicích s Čínou přesahují 7000 metrů nad mořem. Povrch, členěný údolími řek, se snižuje k jihu do nížiny řeky Brahmaputry. Podnebí je subtropické, monzunové, ve velehorách extrémně chladné, vysokohorské.
 • Nejvíce srážek přinášejí letní monzunové deště od července do října. Monzunové lesy přecházejí ve vyšších polohách v horské lesy a alpínské louky, nad sněžnou čarou je území s trvalým sněhovým a ledovcovým pokryvem.
 • Nejvyšší hora : Kula Kangri (7553 m n. m.)

Hospodářství:

 • Bhútán je jednou z nejmenších a nejméně rozvinutých ekonomik světa .
 • Zemědělství a lesnictví  zajišťují obživu pro více než 60 % bhútánské populace. Zemědělství se skláda hlavně ze samozásobitelských farem a chovu dobytka.
 • Ekonomika je široce propojena s Indií díky silnému trhu a měnovým vazbám. Bhútán je z velké části závislý na finanční pomoci Indie.

Turisticky zajímavé informace

Thimphu

Hlavní město Bhútánu. Žije tu 80 tis. obyvatel .Stojí zde  Tashicho Dzong, 350 let stará budova, která je v současnosti sídlem vlády a hlavy mnišského řádu, buddhistický klášter Changgankha a a pevnost  ze 17.stol. Simtokha Dzong . Ta byla přebudována na univerzitu buddhistických studií. Za shlédnutí stojí i Muzeum folklorního dědictví a  Národní knihovna, která uchovává buddhistické texty a  Středisko řemesel.  Jeho součástí jsou obchůdky s ručně vyráběným zbožím.

Paro

Paro je centrem turistů v Bhutánu. Budete se tu cítit jako v pohádce: všude čisto a uklizeno, upravené domy  se zdobenými krovy. Je zde  několik restaurací a hotelů. V údolí Paro leží klášter Taktsang  - Tygří hnízdo.

Punakha

Bývalé hlavní město Punakha ležící v nížině, v okolí je  množstvím chrámů. Ve svatyni Machin Lhakhag jsou uloženy ostatky sjednotitele Bhutánu - Ngawanga Namgyala.

Bumthang 

Malebné městečko ve východní části země. V okolí jsou krásné háje a chrámy, např. Kuje Lhakhang z 8.stol., Jampey Lhakhang,  Jakar Dzong.