ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bhútán ze západu na východ

To nejlepší ze země hřmícího draka
poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Víte, kde leží Šangri-la? Možná právě Bhútán je tím bájným údolím pod Himálajem. Na zájezdu poznáte nebetyčné hory, hluboké lesy, tajemné kláštery i vyrovnaný klid šťastných obyvatel.

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
6. 4. – 22. 4. 202317 dní27206301
12. 10. – 28. 10. 202217 dní27206222

Na co se můžete těšit?

  • Nedozírné lesy na úpatí zasněžených himálajských velehor
  • Taktsang, Punakha, Phobdžikha – bhútánská klasika
  • Bumthang – komplex čtyř údolí nad 2600 m n.m.
  • Tajuplný východní Bhútán, nedávno otevřený pro turisty

Popis

Poznejte zemi, kde se měří "národní štěstí"! Tajemný Bhútán, jenž se po staletí nacházel v naprosté izolaci od okolního světa v údolích nejvyššího Himálaje, se poprvé otevřel světu v roce 1974 a je považován za jednu z turistických lahůdek. Za více než 1500 let izolovaného vývoje se totiž v této těžce dostupné oblasti vyvinula jedinečná kultura, která je unikátní jak svou architekturou, tak i místními tradicemi. Právě díky způsobu života Bhútánců a vládě, jež vede aktivní politiku ochrany přírody a zachování unikátního rázu země, je Bhútán ze 72 % své rozlohy pokryt lesy a veškerá moderní výstavba se tu podřizuje tradičnímu vzhledu staveb.

Program

1.–2. den

Praha – Dillí – Bagdógra – Phuentšoling: přílet do Dillí a vnitrostátní přelet na nejbližší indické letiště u bhútánských hranic, přejezd pronajatou dopravou k hranicím a večernívstupdo Bhútánu.

3. den

PhuentšolingParo: gompa (klášter) Kharbandi – první setkání s bhútánským buddhismem a také nádherný výhlednanekonečnéindickénížiny; stoupání krajemlesů, hor a údolí po historicky první bhútánské silnici – cestou množství vodopádů, řek a malebných vesniček; po příjezdu do Paro návštěva pevnostíTadzong (dnes Národní muzeum) a Rimpongdzong, kde se natáčel film Malý Buddha.

4. den

Taktsang: dopoledne výšlap k nejznámějšímu bhútánskému klášteruTygříhnízdo“, jenž je přilepen ke skále ve výšce 3120 m; vyjížďka směrem k tibetské hranici a pevnostiDrukgyeldzong, po staletí střežící starou obchodní cestu do Tibetu; nejstarší a nejsvětější bhútánská svatyněKjičulhakhang ze 7. stol.

5. den

Paro – Thimpu: dopolední přejezd hlubokýmizelenýmiúdolími do hl. města – památný čorten, obrovská moderní sochaBuddhyDordenma nad městem, manufaktura na výrobu látek, toulky jediným skutečným městem Bhútánu, stylové domy a obyvatelé v tradičních krojích.

6. den

Thimpu – Punakha: dopoledne prohlídka města a jeho okolí – vyhlídkovývrch nad městem, působivý chrámČangang-khalhakhang z 15. stol., ženskýklášterDubthob s vyhlídkou na nejrozsáhlejší bhútánskou pevnostTašičho (dnes sídlo vlády), archiv Národní knihovny s kolekcí starověkých buddhistických textů a Zorig Chusum – 13 tradičních uměleckých řemesel; po obědě přessedloDočula (3050 m) s výhledynasedmitisícovky, kterým vládne nejvyšší bhútánská hora Gangkar Punsum (7570 m), do Punakhy – bývalého hl. města země.

7. den

Punakha: prohlídka pevnosti – zimníhosídlanejvyššíhoopata, stojící nad soutokem Pho a Mo (Mužské a Ženské řeky); nenáročný (45 min.) výšlap k čortenuKhamSumYuelleyNamgyel, nabízejícímu úžasnou vyhlídku do kraje; odpoledne procházka ke klášterubláznivéhomnichaDrukpyKinleje, kde se žehná dřevěným falusem.

8. den

Punakha – Phobdžikha: kolem Wangdue – někdejší pevnosti, jež kopíruje strmý okraj pahorku vysoko nad řekou, do zapadlého ledovcového údolí Phobdžikha v Černýchhorách – sem každoročně z Tibetu přilétají vyvést mladé tisíce chráněnýchjeřábůčernokrkých; pěší výlet usedlostmi místních obyvatel; noclehna statku a možnost vyzkoušet tradiční koupel s horkými kameny.

9. den

Phobdžikha – Trongsa: Gangtej – významná gompa nejstarší buddhistické školyŇingmapa; přejezd přes průsmyk Pile La (3500 m) malebnými vesničkami a hlubokými údolími do Trongsy; odpoledne pevnostTadzong, střežící vstup do východní části země a zasvěcená mytickému hrdinovi Gesaru z Lingu.

10. den

TrongsaBumthang: bývalá strážní věž přebudovaná v královské muzeum; přes sedloJutong La (3425 m) do Bumthangu – náboženskéhosrdce celého Bhútánu; obchody, družní a pohostinní lidé, restaurace a místní atmosférické bary.

11.den

Bumthang: souhrnný název4 údolí ve výšce 2600–4000 m tvarovaných ledovcem – soutěskaHořícíjezero a dech beroucí panoramata, výrobna „švýcarského“ sýra; chrám Kurdžej lakhang, kde podle tradice meditoval guru Rinpoče; Džambajlhakhang, který v 7. stol. nechal vystavět sjednotitel Tibetu Songtsen Gampa; bhútánský pivovar a jeho pivo Červená panda.

12. den

Bumthang – Mongar: přes nejvyššíbhútánskésedloThormsingLa (3800 m) do tajuplného východního Bhútánu, který se pro turisty otevřel teprve v r. 2018; nekonečné zelené lesy, neprostupná džungle, na jaře záplavarozkvetlýchrůžových i rudýchrododendronů, vodopády a hluboká údolí – nejkrásnějšícestavcelém Bhútánu, nabízející jednu úchvatnou přírodní scenérii za druhou.

13.den

Mongar – Trašigang: přejezd do největšího města a správního centra východního Bhútánu – skvostnýdzong vypínající se na ostrohu, strážící soutok dvou řek a nazývaný Pevnostžehnajícíhory; toulky uličkami atmosférického starého města.

14. den

Trašigang: celodenní výletpookolí – starobylý chrámGom Kora (8. stol.), uchovávající podle tradice otisktělaguruRinpočeho; působivá pevnost TrašiJangtse z 15. stol., která je domovem mnoha desítek buddhistických mnichů; proslulý čortenKora – největší v celé zemi postavený v klasickém nepálském stylu; Národní institut tradičních umění.

15. den

Trašigang – Samdrupjongkhar: celodenní sjezdnajih k indické hranici přes řadu údolí, po jejichž úbočích se silnice neustále klikatí, překrásnévýhledy a rozloučení s pohádkovým vysokohorským královstvím; poslednínoc v Bhútánu.

16.–17.den

Samdrupjongkhar – Gauhátí – Dillí – Praha: přechod hranic a přejezd nížinami přes řeku Brahmaputru do hl. města Ásámu – chrám Kámákhja, zasvěcený bohyni Kálí a důležité centrum tantrického kultu; večerní vnitrostátní let do Dillí a noční let do Prahy, přílet 17. den. 

Podmínky