ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

K pramenům posvátné Gangy

Pouť "Zemí bohů" v podhůří Himálaje
poznávací zájezdyturistické zájezdy1-2 nenáročný / středně náročný★★ jsem ochoten cestovat skromněji

Výjimečná cesta do indického Himálaje pro zkušené cestovatele, kteří chtějí poznávat nejen svět, ale také sami sebe.

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
22. 9. – 6. 10. 202415 dní26207401

Na co se můžete těšit?

  • Hlavní město jógy Rišikéš
  • Posvátná řeka Ganga sestupující z velehor
  • Zbožní věřící putující po prastarých poutních stezkách
  • Starobylé chrámy v dramatických kulisách Himálaje

Popis

Vysokohorskou oblast indického Himálaje nazývají Indové Zemí bohů. Po celá staletí se právě sem uchylují jógini, svatí muži a mystici, aby v samotě a tichu zakoušeli prožitek boží přítomnosti. Spolu s nimi sem proudí i zástupy poutníků dychtivých spatřit zřídlo životadárné Gangy, k níž se jako k posvátné řece upínají stamiliony hinduistů. Připojíme se k nim i my, abychom se v džípech po silničkách klikatících se nad strmými srázy i pěšky po starodávných poutních cestách vyšplhali k pramenům Gangy a k chrámům ukrytým v náručí velehor. Tato cesta rozhodně není klasickým poznávacím zájezdem. Je to pouť, která změní váš život!

Program

1.–2. den

Praha – Dillí – Haridvár: přílet a přesun do Haridváru – „Bráně k bohu“ a jednomu ze čtyř nejposvátnějších míst celé Indie, kde Ganga opouští Himálaj a rozlévá se do nekonečné severoindické nížiny; večerní obřad áratí na počest Gangy, odehrávající se na schodech (ghátech) vedoucích do řeky.

3. den

Haridvár – Rišikéš: prohlídka města, kde se jednou za 12 let koná největší náboženský festival na světě (Kumbhamélá) – na nábřeží gháty Har kí pér s tisícovkami koupajících se věřících; lanovkou ke chrámu bohyně Mánasy s výhledem do širokého okolí; v podvečer přesun do Rišikéše – „hlavního města jógy“, které v 60. letech proslavila britská kapela Beatles.

4. den

Rišikéš – město jógínů a ášramů: sjezd kousku řeky na raftech a procházka po březích Gangy s mnoha chrámy, ášramy, poustevnami svatých mužů a zástupy poutníků; večerní obřad áratí na břehu Gangy, abychom si vyprosili požehnání nadcházející pouti.

5. den

Rišikéš – Gangotrí: celodenní přejezd mikrobusem či džípy do Gangotrí (3140 m n.m.) – cestou úchvatné výhledy na himálajské masivy, hluboká údolí i dravou řeku, která se v nich klikatí.

6. den

Gangotrí – Bhódžbása: celodenní pouť nalehko (4–6 h) do osady Bhódžbása (3775 m n.m.), rozprostírající se v nádherném údolí, přímo v lůnu velehor, pod majestátním vrcholem Šivlingy (6543 m).

7. den

Bhódžbása – Gómukh – Gangotrí: za svítání poslední úsek pouti k hlavnímu pramenu Gangy, jenž pod jménem Bhágíráthí vytéká z ledovce na místě zvaném Gómukh – Kravská tlama (4023 m), poté návrat do Gangotrí.

8. den

Gangotrí – Guptakáší: celodenní odpočinkový přesun mikrobusem či džípy do pomyslného srdce Země bohů (Déva bhúmi) a strategického středu naší poutní cesty – šťavnatě zelená nekonečná údolí, po jejichž úbočí se klikatí silničky; terasovitá rýžová políčka, poustevny svatých mužů, při dobrém počasí výhledy na zasněžené himálajské velikány na obzoru.

9. den

Guptákáší – Kédarnáth: za svítání krátký přesun do Gaurikundu a odtud celodenní pouť nalehko (6–8 h) k jednomu z nejposvátnějších míst celé Indie (3584 m n.m.) – ke kamennému šivaistickému chrámu v Kédarnáthu, který podle legendy nechal v 8. stol. vystavět nejvýznamnější indický filozof Šankara a nedaleko nějž pramení Mandákiní, další z přítoků Gangy.

10. den

Kédarnáth – Rudraprajág: pěšky zpět do Gaurikundu a mikrobusem či džípy do Rudraprajágu na soutoku Mandákiní a Alaknandy, přítoků Gangy – návštěva chrámů tyčících se na skále nad soutokem.

11. den

Rudraprajág – Badrináth: pokračování po klasické poutní trase do Badrináthu – nejsnáze dostupného, ale neméně posvátného místa v indickém Himálaji, prohlídka zdejšího významného višnuistického chrámu.

12. den

Badrináth – Džóšímath: dopoledne krátká pěší výprava do vesnice Mana a za dobrého počasí i k vodopádu Vasudhara; odpoledne přesun do Džóšímathu a výjezd lanovkou na Auli (3048 m n.m.) – nádherný výhled na Nandá Déví (7816 m n.m.), druhou nejvyšší horu Indie.

13. den

Džóšímath – Rišikéš: celodenní přejezd se zastávkami na několika poutních místech, kde se v dramatickém prostředí stékají další přítoky Gangy (Nandaprajág, Karnaprajág, Dévaprajág); večer příjezd do Rišikéše.

14.–15. den

Rišikéš – Dillí – Praha: dopoledne procházka po březích Gangy – poslední možnost koupele v jejích posvátných vodách a tichá meditace nad právě vykonanou poutí; odpoledne návrat do hektického světa moderní Indie; v noci odlet do ČR, přílet 15. den.

Podmínky