ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bolívie

Bolívie

Vnitrozemský stát Bolívie se nachází v sevření mezi Chille, Peru, Brazílií, Praguayí a Argentinou. S Peru se dělí o nejvýše položené náhorní jezero Titicaca. Patří mezi jediné dva vnitrozemské státy na kontinentu a pro svou polohu a složitou dostupnost bývá označována za "Tibet západní polokoule".

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Mnohonárodní stát Bolívie
 • El Estado Plurinacional de Bolívia
 • v jazyce quechua:  Bulibiya Suyu
 • v jazyce aimara:  Bulibiya nebo Buliwya
 • v jazyce guaraní:  Volívia

Rozloha:

 • 1 098 581 km2 – 28. místo na světě

Počet obyvatel:

 • 10 118 683 obyvatel (červenec 2011, 83. místo na světě) 

Státoprávní uspořádání:

 • Ústava definuje Bolívii jako jednotný, sociální, právní a demokratický stát prezidentského typu. Systém vlády zahrnuje participativní, reprezentativní a komunální demokracii, která respektuje rovné postavení mužů a žen. Moc je rozdělena na výkonnou, legislativní, soudní a volební. Dále existuje 5 úrovní výkonu moci: úroveň mnohonárodnostní, autonomní na úrovni departmentu, autonomní na úrovni regionu, autonomní na úrovni indiánských komunit a úroveň municipální.
 • V čele vlády stojí prezident republiky, který je hlavou státu a zároveň také hlavou vlády.
 • Územní členění: 9 departmentů, které se dělí na provincie (112), distrikty (327) a kantony (1 384).

Hlavní město:

 • Sucre, založeno 1538 Pedrem Anzúrez, 309 tis. obyvatel, oficiální hl.město, sídlo soudních orgánů
 • La Paz, založeno 1548 Alfonsem de Mendoza, 896 tis. obyvatel, sídlo vlády (2009)

Nejvýznamnější města:

 • Santa Cruz dela Sierra(1 685 mil.)
 • Cochabamba (624 tis.)
 • El Alto (992 tis.)
 • Oruro (235 tis.)

Jazyk:

 • španělština (60,7 %) a všechny indiánské jazyky
 • ústava jich jmenuje celkem 36 – např. quechua (21,2 %), almara (14,6 %), guaraní atd.

Národnostní složení:

 • míšenci 35 %
 • quechua 30 %
 • aymara 25 %
 • běloši 7 %
 • ostatní 3%

Náboženství:

 • Dominantní vliv v zemi má náboženství římskokatolické (90 %)
 • protestanti tvoří 3,5 %
 • bez vyznání jsou 2 % obyvatelstva
 • kmenová náboženství činí 1,5 %
 • jiné druhy vyznání 3 %

Přírodní poměry:

 • Bolívie je  vnitrozemský stát Jižní Ameriky. Má společnou hranici s Peru, s Chile, s Argentinou, s Paraquayí a s Brazílií.
 • Hlavní města Sucre a La Paz patří mezi nejvýše položená hlavní města světa.
 • Na severu země jsou povodí řek Beni a Manoré, které se vlévají do Amazonky. Oblast Gran Chaco na jihovýchodě je v povodí řeky Paraná.
 • Podnebí a srážky jsou závislé na přírodních podmínkách. Suché podnebí, méně než 150mm srážek,  oblast Altiplano a Zádapní Kordillera. Vyšší průměr srážek okolo 570 mm je např. v La Pazu. Teploty se zde pohybují v lednu okolo 11,5 °C a v červenci 7 °C. Vydatné srážky a teplé podnebí panují v oblasti Yungas a Concepción – až 1150 mm srážek s teplotami mezi 20 °C a 25 °C. Nejtepleji a nevydatnější srážky jsou v Amazonské nížině – až 3000 mm srážek  a teploty kolem 26 °C.
 • Bolivijské Altiplano  je náhorní plošina (3600 m – 4200 m) s rozsáhlými slanými pávnemi lemovanými horami. V Altiplanu leží i vysokohorské jezero Titicaca a Poopó, spojené řekou Desaguasdero.  Na západě se táhne sopečná Východní Kordillera, na severovýchodě silně zalesněná Královská Kordillera. Na východním okraji pánve jezera Titicaca  leží Východní Kordillera s nejvyšším vrcholem  Illimani (6682 m). Východně od Altiplana se rozkládá Východobolívijská vysočina. Dále na východ se táhnou rozlehlé nížiny Amazonské pánve.

Hospodářství:

 • Bolívie patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím Jižní Ameriky.
 • Většina jejích obyvatel, zvláště indiánů, žije dodnes ve značné chudobě.
 • Průmysl - hlavní je těžba nerostných surovin. Jsou zde bohatá naleziště stříbra, antimonu, cínu, wolframu, ropy, zemního plynu,zinku,olova, zlata a lithia. Vyváží se hlavně nerosty včetně cínu.
 • Je střediskem ilegálního obchodu s kokainem.
 • V Bolívii se nachází polovina světových zásob lithia. Lithium se využívá pro výrobu akumulátorů elektromobilů a hybridních motorů.
 • Nejdůležitějšími zemědělskými plodinami jsou kukuřice, rýže,pšenice, ječmen, brambory, maniok, sója, cukrová třtina, banány,citrusy a káva.
 • Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu, prasat, ovcí, lam, alpak , a drůbeže.
 • Důležitá je produkce surové vlny a těžba dřeva, sběr kaučuku.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Při cestách do Bolívie musí být občané ČR vybaveni cestovním pasem ČR s platností nejméně 6 měsíců. Doporučuje se mít s sebou kopii cestovního pasu pro případ ztráty. Při vstupu do země se vyplňuje migrační průvodka a celní prohlášení.
 • S účinností od 1.10.2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.
 • Společné rozhodnutí MZV a MV Bolívie č. 2/2007 ze dne 31.8.2007 stanovilo konkrétní podmínky bezvízového pobytu k turistickým účelům:
  - bezvízový pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů v roce
  - pobyt nelze prodloužit
  - během pobytu nelze změnit jeho účel (žádat o přechodný nebo dlouhodobý pobyt)
  - k delšímu pobytu je potřeba získat vízum na velvyslanectví Bolívie (pro ČR sídlí velvyslanectví Bolívie ve Vídni)
 • V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Bolívii vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad na honorárním konzulátu v La Pazu.  Občan ČR má rovněž možnost požádat na kterémkoliv velvyslanectví ČS EU v Bolívii o vydání náhradního cestovního dokladu EU (Emergency Travel Document – ETD)
 • Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:
  - předložení platného cestovního dokladu s platností minimálně 6 měsíců
  - předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)
  - předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánu
 • Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, technického průkazu od vozidla a pojistky uzavřené buďto u bolívijské, nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Bolívii.
 • Při turistickém pobytu v Bolívii delším než povolených 90 dnů je nutno za každý den uhradit pokutu ve výši 20,- BOB.
 • Při odletu z Bolívie je nutno uhradit letištní poplatek ve výši 25,- USD (údaj z roku 2010, jeho výše se může změnit).

České zastupitelské úřady:

 • Honorární konzulát České Republiky v Bolívii, Consulado Honorario de la República Checa, Calle Covendo No. 1, Villa Fatima, La Paz
 • Telefon: +591-2-2210112
 • Konzulární působnost  pro Mnohonárodní stát Bolívii
 • Velvyslanectví České republiky v Peru,  Embajada de la República Checa, Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima
 • Telefon: 00511/2643381, 2643374
 • Nouzová linka: 00511/2643381, 2643374, 0051/998736567
 • Diplomatická a konzulární působnost pro Peruánskou republiku, Mnohonárodní stát Bolívii, Kolumbijskou republiku a Ekvádorskou republiku
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • Měnová jednotka: 1 peso boliviano (BOB) = 100 centavos
 • Směnný kurz vůči USD: 6,76 BOB za 1 USD (leden 2012)
 • V zemi běžně obíhá i USD, který je volně směnitelný oběma směry v bankách, směnárnách i u pouličních směnárníků. Rozdíly v kurzu jsou mezi jednotlivými institucemi při směně zanedbatelné, u posledně jmenovaných hrozí vyšší nebezpečí nákupu falešných bankovek. Dolarem však není možné běžně platit v obchodech.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie: 110
 • Hasiči: 119
 • První pomoc: 118
 • Červený kříž: 00591-2-2227818, 2226936
 • Letiště (El Alto): 00591-2-2810122, 2810123
 • Nemocnice v La Paz: Clínica Americana: 00591-2-2783371
 • Nemocnice v La Paz: Hospital de Clínicas: 00591-2-2246275, 2244884
 • Nemocnice v La Paz: Clínica Alemana: 00591-2-2323023

Posun času:

 • Časové pásmo -4

Bezpečnost:

 • Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/)
 • Bolívie je zemí s poměrně vysokou pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít především okradení. Není vhodné cestovat po zemi nebo se pohybovat po městě v noci, chodit do odlehlých čtvrtí, doporučuje se zdržovat spíše v centru měst.
 • Obecně platí, že znalosti anglického jazyka jsou uplatnitelné v hlavním městě a ve větších turisticky známých destinacích, v dalších částech země tomu tak ale není.  Základní znalost španělštiny je vítána ba někdy je i potřebná, jinak se turisté vystavují rizikům s tím spojeným.
 • Ve městech jsou pro přepravu bezpečnější taxi než místní mikrobusy, ve kterých často dochází k okrádání turistů. Všeobecně platí, že při cestování hromadnou dopravou (taxi, mikrobus) je třeba se mít na pozoru.
 •  Doporučuje se cestovat pouze zavedenými autobusovými společnostmi, kde je záruka dobrého technického stavu autobusů. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a častěji u nich dochází k technickým poruchám nebo haváriím. Větší a zavedení přepravci autobusů jsou i  automaticky pojištěni, což je v případě problémů různého charakteru výhodou. Doporučuje se uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné uplatnění náhrady škody  u pojišťovny.

Stravování:

 • Bolivijské pokrmy jsou syté, jednoduché a chutné. V kuchyni se často připravují  brambory, hovězí maso, kuřata a ryby. V Altiplanu jsou to zejména pstruzi. U chudších zemědělců více převládá skopové, kozí a lamí maso.
 • Chairo – vývar skopový nebo jehněčí, brambory a zelenina, Saita – kuře s ostrou omáčkou, Milanesa – řízek kuřecí nebo hovězí, Pacumutu – grilované hovězí maso, Empanadas – sýrové  smažené těstové taštičky, Mezclado – sladký horký nápoj z kukuřice, citronu a skořice, Licuados – mixovaný nápoj z ovoce, mléka či vody a cukru

Očkování a zdravotní péče: 

 • Při leteckých cestách do amazonských oblastí Bolívie je na přímých letech povinné předložit potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Pro návštěvu pralesních oblastí Bolívie, jež bude dlouhodobějšího charakteru,  je vhodné zajistit si další doporučená očkování jako např. očkování proti žloutence a břišnímu tyfu.
 • Obecně platí pravidlo, že se nekonzumuje voda z vodovodního kohoutku, pouze voda balená – tzn. v lahvích nebo sklenicích. Zelenina a ovoce se doporučují před konzumací dobře opláchnout vodou, popř. dezinfikovat.
 • Je dobré mít s sebou repelent či odpuzovač komárů. Je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue,  tu způsobuje štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.
 • Při ošetření je vyžadováno předložení zdravotního pojištění, popř. je třeba počítat s tím, že pacient musí jakékoliv ošetření uhradit v hotovosti nebo kreditní kartou a později požadovat proplacení nákladů u zdravotní pojišťovny na základě účtu vystaveného bolivijským zdravotnickým zařízením.
 • V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení, která jsou vybavena zahraniční technikou a rovněž personál má lepší odbornou průpravu. Z bezpečnostního a odborného hlediska se doporučuje podstoupit případné ošetření pokud možno v soukromém zdravotnickém zařízení.
 • Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii  sjednané zdravotní pojištění.
 • S ohledem na náročné atmosférické poměry v La Paz, související s vysokou nadmořskou výškou, se doporučuje pohybovat se v tomto městě a jeho okolí spíše pomaleji a častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. To platí i o dalších výše položených oblastech např. v okolí jezera Titicaca. Nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, špatným dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizaci.

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Elektřina:

 • V Bolívii je napětí 220V + 110V; 50Hz, americký typ zásuvky (dva ploché kolíky)

Celní předpisy:

 • V Bolívii platí běžná dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, více než 200 ks cigaret, 1 litr alkoholických nápojů.
 • Dovoz finanční částky nad 10 tisíc USD podléhá oznamovací povinnosti.
 • Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz.
 • Není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů.
 • Zakázán je vývoz - dovoz narkotik.
 • Nesmí se vyvážet originální artefakty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.
 • Směna valut či deviz není povinná. Kromě národní měny tzv. peso boliviano (BOB) volně obíhá i americký dolar (USD), nicméně s americkými dolary nelze běžně platit v obchodní síti. S bankovkami menších nominálních hodnot nejsou problémy, v případě bankovky 100,- USD je možné se někde setkat s odmítnutím kvůli obavám z padělání. Směnu lze provést v bance, ve směnárnách nebo v recepcích hotelů. Nedoporučuje se měnit peníze u „pouličních směnárníků“. Lze u nich možná získat lepší kurs, avšak ten se o moc neliší od kursu v bance. Hlavní riziko je ale v tom, že Vám mohou být podstrčeny falešné bankovky.  Výměna bankovek Euro je složitá, protože většina bank je volně nesměňuje nebo jen ve velmi nevýhodném kursu.

Turisticky zajímavé oblasti

La Paz

La Paz  je administrativní hlavní město Bolívie, spolu se Sucre je nejvýše položeným hlavním městem světa. Leží v údolí řeky Choqueyapu.  Městu se často přezdívá „Tibet Ameriky". Centrem města je náměstí Plaza Murillo, jeho dominantou je kostel svatého Františka z osmnáctého století, příklad bolivijské koloniální architektury. Lákadlem pro turisticky je čarodějnický trh Mercado de las Brujas, zde můžete nakoupit různé kouzelné amulety nebo nápoj pro věčnou lásku.

Měsíční údolí Valle de Luna

Údolí bylo v dřívějších dobách  jezerem, které vyschlo. Ve Valle de Luna můžete obdivovat skály roztodivných tvarů,  kaňony připomínající krátery, kamenná pole nebo skalní věžičky.

Copacabana

Copacabana  leží na břehu jezera Titicaca. Kouzelné městečko,jehož dominantou je katedrála postavená v  maurském stylu. Je známé díky každoročnímu konání  řady festivalů a folklórních slavností.

Jezero Titicaca

Pouze východní část jezera Titicaca patří Bolívii.  Západní část jezera patří Peru. Má několik přívlastků nej - největší jezero v Jižní Americe, největší vysokohorské jezero, nejvýše položené splavné jezero na Zemi. Má rozlohu 8288 km2. Je 194 km dlouhé a maximálně 65 km široké. Je hluboké 140 až 180 m a  maximální hloubka je 304 m. Leží v nadmořské výšce 3821 m na náhorní plošině And  Altiplano.  V jezeře je mnoho ostrovů. Na některých z nich se nachází pozůstatky kultury Inků, např. Isla del Sol.

Salar de Uyuni 

Tato solná pláň Salar de Uyuni  se rozkládá na 10.582 čtverečných kilometrech. Je největší solnou plání na světě. Nachází se v nadmořské výšce 3 650 m.n.m. Před 40 000 lety zde bylo velké jezero, které postupem času vyschlo a zbyla tu dvě menší jezera - Poopó a Uru Uru a solné pouště - Salar de Coipasa a Uyuni. Odhadem se zde nachází 10 milionů tun soli. Srážky zde jsou minimální, a tak je zdejší krajina polopouští.  V nedaleké Červené laguně - Laguna Colorada, můžete spatřit vzácné Jamesovi plameňáky, kteří  tu  žijí . Jejich  zbarvení způsobuje  místní  druh řas.

Památky UNESCO:

Tiwanaku - duchovní a politické centrum

Tiwanaku leží v provincii Ingawi, department La Paz. Toto město bylo hlavním městem kdysi mocného impéria, které ovládalo před příchodem Španělů velkou oblast jižních And. Můžete zde shlédnout monumentální stavby této kultury. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2000.

Noel Kempff Mercado - národní park

Národní park Noel Kempff Mercado leží v  provincii Velasco, department Santa Cruz. Je asi jedním z parků nejméně poznamenaných civilizací. Patří k největším parkům v oblasti Amazonky - rozloha je přes 15000 čtverečních kilometrů. Nadmořská výška od 200-1000 metrů n.m. a obrovská rozloha  tu vytváří životní podmínky pro více než 4000 druhů flóry a pro více než 600 druhů zvířat v přírodním prostředí od savany až po tropický amazonský prales. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2000.

Fuerte de Samaipata

Fuerte de Samaipata leží v provincii Florida, department Santa Cruz. Městu dominuje veliká vyřezávaná skála - svědectví předkolumbovských tradicí a víry. Tato archeologická lokalita je svědectvím své doby ze 14.-16.století. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1998.

Sucre - historické město

Sucre leží v provincii Oropeza, department Chuquisaca. Pyšní se přezdívkou Bílé město, protože většina budov je bílé barvy. Je prvním hlavním městem Bolívie. Založili ho Španělé v první polovině 16. století. Z té doby se tu zachovaly např.  kostely San Lázaro, San Francisco nebo Santo Domingo. K návštěvě  láká také kouzelný františkánský klášter La Recoleta, postavený na úpatí kopce Cerro. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1991.

Potosí

„Stříbrné“ město, jež kdysi plnilo pokladnice celé španělské říše. Nejvýše položené město světa  - 4090 m. n.m. Hora, která se tyčí nad městem, se po právu nazývala Cerro Rico - Bohatá hora, naleziště stříbrné rudy. Díky velkému nalezišti stříbra v místní hoře Cerro Rica  patřilo město v historii k nejbohatším v Jižní Americe. Podle starých legend by množství stříbra v Cerro Rica stačilo na stavbu mostu z Potosí do Madridu. Stříbrné doly jsou zdejší největší turistickou atrakcí . Ze stříbrné éry města tu nezůstávají jen doly, ale také turistům otevřený Mincovní dům nebo kostel San Lorenzo a spousta koloniálních budov. Světové dědictví UNESCO,  rok zapsání: 1987.

Jezuitské misie v regionu Chiquitos

Koncem 17. století a v první polovině 18. století byly založeny osady San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael a San José pro indiány, kteří přijali křesťanství. Misie založili jezuité a dnes jsou svědectvím o spojení katolické architektury a místních tradic. Najdete je v departmanu Santa Cruz. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1990.