ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Brunej

Brunej

Sultanát Brunej je bohatý stát na ostrově Borneo, který zakládá své bohatství na ložiscích. Sultanát se chlubí nádhernými mešitami i paláci, které stojí za to shlédnutí.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Sultanát Brunej
 • Brunej
 • Negara Brunei Darussalam

Rozloha:

 • 5 770 km2

Počet obyvatel:

 •  388 190 (odhad červenec 2009)

Státoprávní uspořádání:

 • sultanát
 • územní členění: Brunej je rozdělena do čtyř distriktů: Tutong, Brunei, Belait a Temburong.

Hlavní město:

 • Bandar Seri Begawan (46 tis obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Muara
 • Kuala Belait
 • Seria

Jazyk:

 • oficiální jazyk malajština, dále čínština a angličtina

Národnostní složení:

 • Malajci 66,3 %, Číňané 11,3 %, původní obyvatelé 3,4 %, ostatní 19,1 %

Náboženství:

 • islám 67 %, buddhismus 13 %, křesťanství 10 %, ostatní 10 %

Přírodní poměry:

 • Stát Brunej tvoří dvě oddělené části na severozápadním pobřeží Bornea, ohraničené pohořím Sarawak. 60 % země pokrývá tropický deštný prales. Na pobřeží se nachází především náploavové nížiny a magrovníkový porost, který se střídá s korálovými písečnými plážemi. Vysočina ve vnitrozemí je domovem různorodé fauny.
 • Panuje zde rovníkové klima charakteristické vysokými teplotami a velkými srážkami. Teploty se zde pohybují mezi 23 až 32 stupni Celsia. Průměrné srážkové úhrny zde představují u pobřeží 2500 mm a ve vnitrozemí až 7500 mm.

Hospodářství:

 • Zemědělství v Bruneji, jejíž vládce patří k nejbohatším lidem na světě, má jen malý význam. Většina potravin se dováží. 56 % hrubého domácího produktu vytvoří ropa a zemní plyn. S bohatými zásobami těchot surovin patří Brunej mezi největší vývozce v pacifické oblasti. Významnými příjmy státu jsou také výnosy z investic v zahraničí.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Občané České republiky mohou vstoupit na území Bruneje a pobývat tam po dobu 30 dní bez víz.

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • brunejský dolar (BND)
 • Platební karty a šeky:  Platební karty (Visa, MasterCard, JVC, American Express, Diners Club) lze běžně využít k platbě jak v obchodech tak restauracích, výběr hotovosti z bankomatů je bezproblémový. Brunej je bezpečná země s minimální kriminalitou a cestování s hotovostí (při dodržení základních „cestovatelských“ pravidel) není problém.

Důležitá telefonní čísla:

 • policie (423901)
 • lékařská záchranná služba - nutno volat konkrétní nemocnici
 • hasiči (380402) 
 • mezinárodni předvolba: +673

Posun času:

 • GMT + 8; oproti ČR tedy +7 hodin v době zimního času a +6 hodin v době letního času

Spojení s ČR:

 • Internet: Internetové kavárny jsou levné a běžně dostupné, také je možné připojit váš notebook v každém hotelu buď modemem, místní sítí nebo WiFi.
 • Pošta: Známky lze koupit pouze na poštách. Pohledy se dostanou převážně v turistických místech a na památkách. Pošta k nám jde 10–12 dní. Známka na dopis stojí 90 c, na pohled 50 c.
 • Telefonování:
  • Místní telefon - K volání do zahraničí lze využít telefonních budek, v nichž se používají předplacené telefonní karty, nejčastěji Hallo Kad a JTB v nominální hodnotě 1000 BND.
  • Mobilní  -  V Bruneji je rozvinutá síť mobilních telefonů pracujících na systému GSM s jedním operátorem: DSTCom. Mobilní operátoři O2 a Vodafone nemají pokrytí, má je pouze T-mobile. Na ceny volání a SMS je lépe se informovat přímo u operátora.

Bezpečnost a zvyklosti:

 • Brunej je, ve srovnání s Českou republikou a jinými zeměmi obecně, velmi bezpečnou zemí. Kriminalita je zde na nízké úrovni, k cizincům se místní chovají velmi přátelsky a mile. I přesto doporučujeme přirozeně dbát na bezpečnost, především pak na peníze a doklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o islámskou zemi, je třeba respektovat určitá omezení v oblasti odívání, zejména u žen (“minioděvy” nejsou zrovna vítány). To se rozhodně vztahuje např. i na návštěvy muslimských svatostánků (mešit).
 • Před cestou do Asie je nezbytné uvědomit si rozdíl mezi mentalitou orientální a naším „evropským“ způsobem myšlení. Běh myšlenek lidí z Východu je pro nás často nepochopitelný. Zejména jejich pojetí času nám může působit značné potíže. Řekne-li Asiat „za hodinu“, může to znamenat, že za hodinu, ale také za dvě či tři, vždyť co je hodina oproti věčnosti… Proto ne vždy je možné přesně dodržet časový plán a program je třeba neustále přizpůsobovat. 

Stravování:

 • Podobně jako v Malajsii nebo v Singapuru je místní kuchyně velice chutnou kombinací indické, čínské a indonéské kuchyně. Běžně jsou zde připravována i západní a blízkovýchodní jídla. O řetězce typu KFC, Pizza Hut nebo McDonald´s není rovněž nouze. Konzumace jídel v místních pouličních stáncích (tzv. “hawkers”) je bezpečná. Je samozřejmé, že průvodce stravování pro zájemce organizuje a pomáhá s jeho výběrem – jde zejména o večeře, které jsou zpravidla hlavním jídlem dne.

Očkování: 

 • Potřebné informace o očkování naleznete zde.

Jízda na silnicích:

 • vlevo

Elektřina:

 • Elektrické napětí je 240 voltů, proud je střídavý. Zásuvky mají 3 otvory (typ G), stejné jako ve Velké Británii, tzn. že pro naše zástrčky je nutný adaptér. Ten je možné sehnat i v Bruneji ve městech v obchodech elektro, případně na tržišti. Doporučujeme ale opatřit si adaptér před odjezdem, abyste se tím na místě již nemuseli zabývat.

Fotografování a filmování:

 • Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých mešit). Je dobré se zásobit dostatečným počtem kazet do videokamery a karet do digitálních fotoaparátů, sehnání starších typů může být problematické.

Celní předpisy:

 • Dovoz a vývoz valut a místní měny není omezován. Dovoz alkoholu je omezen (max. 1 litr na dospělou osobu). Na pašování narkotik se vztahuje trest smrti. 
 • Jakýkoli alkohol zakoupený na asijských letištích je při přestupu v zemích Schengenského prostoru zabavován!!! 

Turisticky zajímavé oblasti

Bandar Seri Begawan

Hlavnímu městu sultanátu Brunej říkají místní jednoduše Bandar. Leží uprostřed pobřežní nížiny Saiffudina, při ústí řeky Sungai Brunei do Brunejské zátoky. Hlavním městem se stalo již v roce 1405. Největší památkou je mešita Omara Alího Sajfuddína se zlatou kopulí (pojmenována po 28.sultánovi, který je označován za architekta moderní Bruneje), ale možná hezčí je nová mešita Kiarong.
Za návštěvu jistě stojí i Kumpung Ayer (28 vodních vesnic propojených labyrintem můstků, vice jak 30 tis. obyvatel), nový královský palác (největším obývaný palác na světě), Národní muzeum, Lesní park Bukit Shanbandar, který dokumentuje život obyvatel před příchodem civilizace nebo opičí království Pulau Ranggu.

Batang Duri

Je krásné místo 40 km jihovýchodně od hlavního města. Zde si lze najmout loď a odjet do nedalekého výzkumného centra Kuala Belalong, ve kterém zkoumají živočišné a rostlinné druhy tropického deštného pralesa. V blízkosti je zoologická zahrada s cibetkami, opicemi, vydrami a mnoha druhy ptactva.

Peradayan

Přírodní park o rozloze okolo jednoho tisíce hektarů, s vrcholky Bukit Peradayan (410 m) a Bukit Patoi (310) nabízí možnost shlédnout na věčně zelenou džungli i vesnice sousedního Sarawaku. Nachází se tu i několik neobvyklých jeskyní a skalních útvarů. Nedaleko narazíte na město Bangar s miniparkem Kuala Belalong (otevřen v roce 1993 samotným sultánem). Centrum parku tvoří šest malých chatrčí, v jejichž okolí je nádherná krajina s vodopádem a pestrobarevnými květinami. 

Ulu Temburong

Národní park Ulu Temburong se nachází se ve východní části Bruneje, má rozlohu téměř 50 tisíc hektarů a leží v biologicky velmi rozmanité oblasti. Přírodní trasy zahrnují sedm kilometrů dlouhých dřevěných cestiček v bujné vegetaci. Nacházejí se tu i různé naučné stezky, které skýtají skvělou možnost seznámit se s životem deštných pralesů. Ke zdejší raritě patří systém dřevěných mostů, které propojují jednotlivé „čtvrtě“ věčně zelené džungle. Dřevěné domy ve výšce téměř dvaceti metrů jsou navzájem spojené provazovými mosty, které můžete využít jako přírodní observatoře. Žije zde mnoho druhů zvěře (která se však přes den skrývá), více jak 450 druhů motýlů a mnoho a moho druhů exotických rostlin. Nejzajímavější z místních výškových cest je tzv. „canopy walkway“, hliníková konstrukce, která vám umožní procházet se ve výšce 50 metrů nad zemí.

Tutong 

Tutong je hlavním městem nejméně osídlené oblasti v zemi (ale zároveň je i 3. největším městem v zemi). Můžete se zde setkat s představiteli místních původních kmenů a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. Proto byste neměli vynechat místní trh Tamu Tutong, Kampong-Serambagan, kde můžete kromě pestré nabídky ovoce a zeleniny nakoupit také unikátní suvenýry a tradiční výrobky místních domorodců. Na lodi se také můžete projet po největším brunejském jezeře Merimbun, které je domovem chráněné flóry i fauny. Jezero je obklopeno národním přírodním parkem, ve kterém naleznete vesnici Rum-Budayya, která je ukázkou tradičního způsobu bydlení a tradičních řemesel etnických skupin v oblasti.