ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Madeira

Madeira

Portugalské souostroví v Atlantickém oceánu nedaleko Azur a Kanárských ostrovů. Sestává ze dvou obydlených ostrovů Madeira a Porto Santo a dvou skupin neobydlených ostrůvků. Madeira je známá pro své pláže a vodní kanály, které vedou nádhernou přírodní scenérií.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Região Autónoma da Madeira
 • Autonomní region Madeira
 • Portugalská republika (República Portuguesa)

Rozloha:

 • Portugalské souostroví  Madeira : 797 km2
 • Madeira (740,7 km2)
 • Porto Santo (42,5 km2)
 • Ilias Desertas 
 • Ilias Selvagens 

Počet obyvatel:

 • 244 286 obyvatel (2006)

Státoprávní uspořádání:

 • Portugalsko je parlamentní republika, v čele státu stojí prezident
 • Zákonodárnou moc má Shromáždění republiky, výkonnou moc má vláda v čele s premiérem.
 • Portugalský parlament (Shromáždění republiky, Assembleia da República, AR) je jednokomorový.
 • Kromě AR existují dvě regionální shromáždění (Assembleia Regional), a to na ostrově Madeira a na Azorských ostrovech.
 • Administrativně je ostrov Madeira  rozdělen na 10 okresů (municipios).

Hlavní město:

 • Funchal hlavní město ostrova

Nejvýznamnější města:

 • Monte
 • Porto Moniz
 • Sao Vincente
 • Santa Cruz

Jazyk:

 • portugalština
 • další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina; přistěhovalci z Afriky mluví crioulo, a jiné místními jazyky podle země původu

Národnostní složení:

 • Portugalci a cca 250 tis. příslušníků jiných národností, hlavně z afrických zemí (nejvíce z Kapverdské republiky a Guineje Bissau, dále z Angoly a Mosambiku), následují Brazilci, Ukrajinci, Moldavané, Rusové.

Náboženství:

 • 94 % katolíci (praktikujících asi 50 %)
 • 4 % jiné náboženství (protestanti, muslimové, hinduisté, nepatrná židovská komunita)
 • 2 % bez vyznání

Přírodní poměry:

 • Madeira neboli Zelený ostrov je vzdálená 545 km od pobřeží Afriky a 978 km od Portugalska.
 • Celé souostroví Madeira je sopečného původu a je součástí  oblasti zvané Makaronézie. Jednotlivé ostrovy jsou vrcholy starých podmořských sopek. Moře mezi ostrovy madeirského souostroví má hloubku kolem 4000 metrů. Souostroví  omývá Golfský proud. Teplota vody kolem ostrova Madeira ani v zimě neklesají pod 18 °C.
 • Celý povrch ostrova je hornatý. Vnitrozemí je jen málo osídlené. Výjimku tvoří Údolí jeptišek nebo údolí  od Ribeira Brava na jihu k São Vicente na severu ostrova. Většina sídel vznikla v úzkém pruhu mezi mořem a skalnatým vnitrozemím.
 • Nejvyšší vrcholy ostrova jsou toPico Ruivo (1862 m) a Pico do Arieiro (1818 m).
 • Všechny ostrovy jsou přírodní rezervací, přísně hlídanou ochranáři. Nejvzácnějším chráněným živočichem je zde tuleň středomořský.

Hospodářství:

 • Zdrojem obživy dnešních Madeiřanů jsou turisté, výroba vína, zemědělství, krajkářství a košikářství.
 • Zemědělství, díky úrodné půdě, dostatku vody dodávané levádami (zavlažovacími kanály) a příznivému klimatu, produkuje kromě vína prakticky všechno. Je ale založeno na ruční práci s nízkou produktivitou. Na náhorní plošině se volně pasou krávy.
 • Výrobu krajek, z větší části domácí, kontroluje krajkářský ústav. Každá ručně vyrobená krajka je zde opatřena značkou původu.
 • Obec Camacha je centrem košikářství.
 • Portugalsko je členem mezinárodních společenství, organizací a institucí, např. EU, EMU, OECD, WTO.

Praktické informace

tětem, doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

 • Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu. Dítě  zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku.
 • Platnost zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26.6.2012. Od uvedeného data bude muset mít každý občan ČR pro účely cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
 • Zdržuje-li se občan v Portugalsku více než 90 dní, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na Cizinecké a pohraniční policii Portugalska (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • Euro (1 euro = 100 centimů)

Důležitá telefonní čísla:

 • Tísňová linka v zemích EU: 112  (Jednotná tísňová linka pro policii, záchrannou službu, hasiče - je funkční nepřetržitě)
 • Cizinecká a pohraniční policie - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF, kontaktní centrum: 808 202 653 (z pevné linky), 808 962 690 (z mobilu)
 • 800 296 296 – linka na pomoc turistům

Posun času:

 • Časové pásmo: GMT (letní čas GMT+1)

Bezpečnost:

 • Bezpečnostní situace v Portugalsku je srovnatelná s jinými evropskými zeměmi. Ve velkých městech a v turistických oblastech je nutno dbát zvýšené opatrnosti před drobnými krádežemi a krádežemi v automobilech.
 • Doporučujeme si před cestou udělat fotokopie dokladů a mít odděleně poznamenány potřebné kontakty na rodinné příslušníky či známé, kteří mohou v případě potřeby poskytnout finanční pomoc, rovněž banky za účelem nahlášení odcizení/ztráty platební karty.
 • Kouření je v Portugalsku ve veřejných prostorách zakázáno.

Stravování:

 • Madeirský jídelníček je velmi bohatý na mořské plody a ryby. V restauracích dostanete spoustu rybích specialit. Jednou z chutných ryb je mečoun. Jeho uzená varianta se podává jako  předkrm. To je portugalská specialita. Obvyklé a tradičně chutné jsou tuňákové steaky v omáčce z madeirského vína.
 • Chutnou tradiční přílohou jsou smažené kostičky z kukuřičné mouky, které trochu připomínají krokety.
 • Madeira je i  speciální druh lahodného vína. Toto víno se zde pěstuje, vyrábí, ochutnává a oslavuje. Portugalskou specialitou je volský jazyk na omáčce z madeirského vína.  Madeira spolu se známějším portským se zde pije jako dezertní víno.

Očkování: 

 • Ve státních zdravotnických zařízeních má občan ČR na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na neodkladné lékařské ošetření. Ve státních nemocnicích se platí před ošetřením vstupní poplatek. 
 • Pro turistické cesty doporučujeme uzavřít také cestovní zdravotní pojištění.
 • V Portugalsku existuje  široká síť soukromých zdravotnických zařízení.

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Celní předpisy:

 • Pro cestující ze zemí EU nejsou uplatňována žádná omezení na hodnotu převáženého zboží. 
 • Stejně tak neexistují žádné limity pro převoz hotovosti mezi členskými státy EU. 
 • Je zakázáno dovážet:  zboží, u něhož je podezření z padělání (např. hodinky, tašky, sportovní potřeby), radarové detektory, vzácné kovy, bankovky a mince, šperky, drahé kameny a cenné předměty
 • Nesmí se dovážet nebo dovoz je omezený:  živá zvířata, produkty živočišného původu, potraviny a další, v závislosti na zemi původu a určení. Tento materiál je zkoumán a poté musí být proclen, k čemuž je třeba předložit potřebné dokumenty. V případě, že nesplňuje dovozní podmínky, je zabaven, zničen nebo vrácen.
 • Ze zemí EU je jediným požadavkem u živých zvířat očkování proti vzteklině. Zvíře musí být doprovázeno vlastním dokladem (pasem). 
 • Pokud jde o tabák a alkoholické nápoje, občan ČS EU může nakoupit v jiných státech EU, kde zaplatí příslušnou sazbu spotřební daně, a to pro spotřebu svou nebo v rámci rodiny, tato množství produktů, aniž by musel platit příslušnou spotřební daň v Portugalsku:  Alkoholické nápoje: Lihové nápoje – 10 litrů,  Lihoviny s nižším obsahem alkoholu – 20 litrů, Vína – 90 litrů (z toho max. 60 l šumivých vín), Pivo – 110 litrů. Tabákové výrobky: Cigarety – 800 kusů, Doutníčky (do 3 g/ks) – 400 kusů , Doutníky – 200 kusů.  Množství přesahující uvedené limity se považuje za komerční dovoz a za ten se musí platit příslušná daň.
 • V Portugalsku je zakázáno držení tzv. pepřových sprejů i jejich dovoz.
 • Přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody.

Turisticky zajíamvé oblasti

Funchal

Funchal  hlavní a jediné větší město na ostrově. Má 120 tisíc obyvatel. Jsou zde muzea a historické památky. V úzkých strmých uličkách je lepší pohybovat se pěšky, protože se tu  tvoří obrovské dopravní zácpy. Z přístavního mola Ilhéu de Pontinha je možné vidět celý Funchal. V přístavu kotví rybářské i obchodní lodě, ale také zaoceánské parníky. Počátky kolonizace ostrova připomíná katedrála Sé z konce 15. století.  Doporučujeme návštěvu botanické zahrady. Květenu Madeiry tu budete mít jako na dlani. Jardim Botanico se nachází na severovýchodě Funchalu, na prudkých svazích je upravena do teras,  z nichž je nádherný výhled na město. Zahrada je největší na ostrově a byla otevřena v roce 1960.

Monte

V městečku Monte se nachází kostelem zasvěcený patronce Madeiry, Panně Marii a začátkem slavného tobogánu Carrinhos de Monte. Každoročně sem přicházejí 15. srpna tisíce poutníků, aby políbili obraz Panny Marie. Monte známé především tím, že se tu jezdí z kopce dolů na zvláštních proutěných vozících,  řízených vždy dvěma muži v tradičním bílém kroji se slamákem. Původně se proutěné sáně používaly na přepravu těžkého nákladu dolů z velmi příkrého svahu, dlouhého 5 km, až do města Funchal.

Sao Vincente a sopečné jeskyně

Sao Vincente se nachází na severozápadním pobřeží. Do centra městečka se dá dostat pouze pěšky. V roce 1997 zde byly  zpřístupněny jeskyně sv. Vincenta. Délka jeskyní je  více než jeden  kilometr. Také zde bylo vybudováno malé etnografické muzeum.  Před 400 tis. lety tu vybuchla sopka a vytvořila lávové jeskyně. Pro nás, kteří jsme  zvyklí na krasové krápníkové útvary, bude zajímavé pozorovat kapky lávy.

Rabacal a levády

Procházka podél zavodňovacích kanálů -  levadas - patří mezi nezapomenutelné zážitky. V údolí Rabacal. najdete začátek dvou z těchto stezek Údolí se nachází na západ od Porto Moniz. Jedna z levad vás dovede k vodopádu Risco. Druhá je dlouhá asi 3 hodiny a po výstupu do prudkého kopce se dostanete k místu 25 pramenů. Levadas -  systém zavlažovacích kanálů je na Madeiře unikátní.  Po celém ostrově se táhnou levády dohromady přes 2150 km dlouhé. Jsou vytesány do skal, mají šířku několik desítek centimetrů a hloubku asi půl metru. Aby obyvatelé mohli kanály udržovat, udělali kolem nich cestičky, které  dnes slouží  jako skvělé turistické trasy různé obtížnosti.

Camacha

Horská vesnička, centrum oblasti, kde se vyrábí proutěné zboží.  Vrbové proutky se tu zpracovávají podle původní metody - máčejí se,  suší v otýpkách opřených o domy, u potoka, nebo na polích. Vaří se ve velkých kotlích, aby se pruty lépe zbavovaly kůry.

Santa Cruz

Nejdůležitější  v tomto městečku je mezinárodní letiště Aeroporto de Santa Catarina. Pojedete-li po rychlostní silnici z Funchalu na východ, budete projíždět přímo pod přistávacími drahami, které jsou nad vámi neseny pouze betonovými sloupy.

Památky UNESCO:

Madeira - vavřínový les

Vavřínový les na ostrově Madeira (nedaleko severního pobřeží ostrova) je pozůstatkem kdysi rozšířeného typu porostu, který pokrýval celý ostrov. Jedná se o nejrozsáhlejší vavřínový les ostrova, který je z 90 % původní. Roste a žije v něm velké množství endemických rostlin a zvířat. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999.