ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šrí Lanka

Šrí Lanka

Šrí Lanka - původně známá jako Cejlon - je ostrovním státem v Indickém oceánu jižně od Indie. Turisté do země přichází nejen za nekonečnými plážemi a starobylými památkami, ale také za slony, milými lidmi, dobrým jídlem a světoznámým čajem.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Šrílanská demokratická socialistická republika
 • Sri Lanka Prajatantrika Samajavadi Janarajya, Ilankai Sanayaka Sasalisa Kudiyarasu
 • dříve Cejlon

Rozloha:

 • 65 610 km2

Počet obyvatel:

 • přes 21 milionů
 • hustota zalidnění: 308 os./km2

Státoprávní uspořádání:

 • republika
 • 9 provincií

Hlavní město:

 • Šrí Džajavardénépura – Kótté (dnešní předměstí Kolomba)
 • Kolombo, Colombo (asi 650 tisíc obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Kandy
 • Trincomalee
 • Anuradhapura
 • Jaffna
 • Kurunegala
 • Ratnapura
 • Galle
 • Badulla
 • Kolombo

Jazyk:

 • 2 úřední jazyky – sinhálština a tamilština, angličtina jako spojovací

Národnostní složení:

 • Prapůvodní obyvatelstvo jsou Veddové. Sami se zvou „lidmi lesa“ a jsou uzavřenou etnickou skupinou, jež dodnes nesplynula s ostatními etniky ostrova. Mají podobná práva jako Indiáni v severní Kanadě – mají své území, kde mohou lovit zvěř bez omezení a žít svým tradičním způsobem životem.
 • Problémem Šrí Lanky byl po více než 2000 let neshody mezi dvěma nejpočetnějšími etnickými skupinami žijícími na ostrově – Sinhálci a Tamily. Obě etnické skupiny mají naprosto odlišný jazyk a náboženství, což jsou příčiny většiny nesvárů.
 • Sinhálci pocházejí pravděpodobně z oblasti Bengálského zálivu. Z celkové populace tvoří Sinhálci 74 % a jsou to buddhisté s klidným přístupem k životnímu dění. Dělí se na pobřežní Sinhálce (cca 7 milionů) a na Sinhálce z okolí Kandy – horaly (cca 5 milionů).
 • Tamilové migrují na Šrí Lanku z jižní Indie již po několik tisíc let. Většinou jsou to hinduisté, v menším počtu potom muslimové. Z celkové populace jich na Šrí Lance žije 18 %. Jsou soustředěni především na severu země, v okolí města Jaffna, což je tamilské centrum nedaleko Adamova mostu.
 • Obě etnika uznávají kastovní systém, ne však v tak ortodoxní podobě, jak se s ním setkáme v Indii.
 • Další početnou skupinou jsou muslimové (cca 8 % z celkového počtu populace), jsou soustředěni především na jižním pobřeží. Část muslimské populace taktéž migrovala z Indonésie, z Jávy (mají komunity po celém ostrově, obzvláště kolem Kandy a Hambantoty).
 • Průměrný věk mužů na Šrí Lance je 72 let, u žen je to 79 let. Téměř všichni obyvatelé ostrova jsou gramotní (91 %).

Náboženství:

 • 70 % buddhisté, 15 % hinduisté, 8 % křesťané, 7 % muslimové

Přírodní poměry:

 • Šrí Lanka je ostrov ve tvaru odkapávající kapky z jihu Indického subkontinentu nacházející se v Indickém oceánu. V nejdelším místě měří 353 km a v nejširším 183 km. Rozkládá se na ploše 65 610 kilometrů čtverečních, což je rozloha srovnatelná s Irskem. Na severovýchodě je ostrov propojen písečnými mělčinami a ostrůvky s jihoindickým Ráméšvaramem. Tento souvislý pás mělčin se nazývá Adamův most.
 • Šrí Lanka je zemí s typicky tropickým klimatem, kde se střídají období sucha s vydatnými dešti. Monzun přichází dvakrát do roka. Od května do srpna je to monzun jihozápadní, který přináší déšť do jižní, západní a centrální oblasti ostrova. Suché ob-dobí zde trvá od prosince do března. Druhý monzun, severozápadní, trvá od září do ledna, období sucha pak od května do září. Aby toho nebylo málo, existuje ještě mezi-monzunové období – od září do listopadu, kdy se občasné srážky vyskytují celoplošně.
 • V níže položených pobřežních oblastech Šrí Lanky, např. v Kolombu, dosahuje průměrná teplota 27 °C. Ta klesá s narůstající nadmořskou výškou (Nuvara Elija, 1889 m n.m.: 16 °C). Nejtepleji je v jižní části ostrova, kde se teploty šplhají k celoročním průměrům 30 °C. Teplota moře je stabilní po celý rok kolem 27 °C.
 • V centru ostrova se zvedá pohoří s nejvyšší horou Piduratalagala (či Mt. Pedro) – 2524 m n.m.
 • Nejdelší řeka je Mahávéliganga. Pramení v centrálním pohoří a vlévá se do Indického oceánu na východním pobřeží nedaleko Trikunámálé.

Hospodářství:

 • Největší vzrůst v posledních letech zaznamenala odvětví konfekce a telekomunikací. Důležité odvětví v hospodářství země hraje samozřejmě turistický ruch. Oblast cestovního ruchu dává práci a zajišťuje tak příjmy min. 90 000 obyvatelům země.
 • Srí Lanka vyváží čaj, kaučuk, kopru a jiné kokosové produkty, koření a drahokamy.
 • V textilním průmyslu je významná především výroba kožených výrobků, které se vyváží hlavně do USA a EU. Významná je také výroba potravin, nápojů a tabákových výrobků, výroba umělých hmot a výrobků z gumy. Rozšířená je i řemeslná výroba výrobků ze slonoviny, dřeva, stříbra, z bronzu a keramické zboží.
 • Srí Lanka má málo nerostných surovin. Těží se tu grafit, monazitové písky, kaolin, slída a drahokamy.
 • Drahé kameny jsou na ostrově zpracovávány doposud starověkou technikou. Horníci hledají žíly s drahými kameny a půda se pak musí proplachovat v korytě jako u hledání zlata. Velmi často se stává, že v jednom dole se nalezne velké množství různých druhů drahých kamenů. Kameny jsou řezány, speciálně leštěny a dále zpracovávány. Velká naleziště drahých kamenů hrají důležitou roli v ekonomice země.
 • Obdělávaná zemědělská půda zabírá asi 29 % celkové rozlohy Srí Lanky. Najdeme zde především čajovníkové, kaučukové, kokosové a rýžové plantáže. Podnebí ostrova umožňuje dvě sklizně do roka, což zvyšuje výnosy. Ve vlhké oblasti je prakticky veškerá kultivovatelná půda využitá.
 • Komerčně důležitou plodinou je také kaučuk. Tento strom (24 m) je pěstován v plantážích v oblastech s vysokým úhrnem srážek. Syrový kaučuk (latex) vytéká po naříznutí kůry a teče do sběrných šálků zavěšených na kmeni.
 • Potenciálně bohaté rybářské zdroje ještě nebyly plně využity. Program zásobování sladkou vodou zvýšil výnos řek a jezer, a poloslaná voda zvýšila komercializaci rybaření. Nicméně 40% domácností závislých na rybaření nemá lodě nebo vybavení.
 • Rýže Srí Lanka má dvě hlavní rýžové sezóny. Plodina Maha je sklízena mezi lednem a březnem, Yala mezi srpnem a zářím.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Pro vstup na území Šrí Lanky platí bezvízový styk.
 • Potřebujete pouze pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. Zkontrolujte si, zda nemáte poškozený pas. 

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • 1 šrílanská rupie (LKR)
 • Platební karty a šeky: Bankomaty jsou dostupné jen v turisticky atraktivních lokalitách a velkoměstech, jako je Kolombo, Kandy, Galle. Platební karty (Maestro, Visa, MasterCard) jsou akceptovány pouze v dražších hotelech nebo v luxusních turistických obchodech se suvenýry a uměleckým zbožím. Kromě platebních karet je možné využít i cestovní šeky, např. American Express.

Důležitá telefonní čísla:

 • policie 01-433333
 • první pomoc 01-422222)
 • hasiči 01-422222  
 • mezinárodni předvolba: +94

Posun času:

 •  GMT/UTC + 5,5 hodin.; oproti ČR tedy +4,5 hodin v době zimního času a +3,5 hodin v době letního času

Spojení s ČR:

 • Internet: je běžně dostupný v turistických lokalitách. Cena se pohybuje kolem 25 Kč za hodinu.
 • Pošta: Pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 17 hod. Pohledy se dají koupit ve všech turistických místech společně se známkami. Do České republiky bývá zásilka doručena do deseti dnů.
 • Telefonování:
  •  Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit ze stánků na ulici, tzv. International Direct Dialling Centres, nebo z hotelů.
  • Čeští mobilní operátoři mají roamingové smlouvy s místními společnostmi v jednotlivých státech, síť Vodafone funguje problematičtěji. Uživatelé mobilních telefonů musí počítat s vysokou cenou volání – Šrí Lanka patří do nejvyšších tarifních pásem. Na přesné ceny se informujte u svých operátorů.

Bezpečnost:

 • Šrí Lanka patří mezi nejbezpečnější země světa. Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době mírně narůstá. V každém případě doporučujeme dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Stravování:

 • Šrílanská kuchyně by se dala přirovnat k jihoindické, není však tolik rozmanitá. Základem každého jídla je vařená rýže, nudle a placky. Vegetariánství zde není rozšířeno tak jako například v Indii, a tak místní kuchyně nabízí nepřeberné množství mořských plodů. Kromě ryb je běžně k dostání i kuřecí a vepřové maso. Nejčastějším doplňkem k rýži je omáčka karí připravovaná na nejrůznější způsoby.
 • Na Šrí Lance jsou po celý rok k dispozici různé druhy tropického ovoce – mango, papája, ananas, banány apod. Všude jsou běžně k dostání sladké limonády v uzavřených lahvích jako kola, sprite a fanta. Vodu doporučujeme pít pouze balenou. Alkohol je snadno dostupný.
 • Šrí Lanka je mezinárodně vyhlášená nejen pro své kulturní a přírodní bohatství, ale ve značné míře i svou specifickou kuchyní. Nejlepší poznatky o místních druzích pokrmů nasbíráte, budete-li se stravovat v restauracích pro Šrílančany. Jídlo je dost ostré, protože se chilli na celém ostrově těší neobyčejné oblibě.
 • Určitě se setkáte s:
  • róti – tenká placka z mouky, do které je zabalena kořeněná směs se zeleninou, masem, rybou nebo jen vejce
  • vádi – čočkový karbanátek, často k dostání od pouličních prodavačů
  • hoppers – placky z rýžové mouky, někdy se podávají s vejcem (egg hoppers)
  • string hoppers – nudličky smotané do placek, jedí se někdy místo rýže k omáčkám
  • kurd – jogurt

Očkování: 

 • Povinné očkování: žádné, ale může být vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici při příjezdu z rizikových oblastí výskytu
 • Doporučené očkování: hepatitida A; břišní tyfus; tetanus; hepatitida B; vzteklina (u osob profesionálně ohrožených a cestovatelů procházejících venkovskými oblastmi s dobrodružným charakterem cesty) dle uvážení; cholera po zvážení epidemiologické situace; poliomyelitida (osoby starší 30 let) a záškrt ( osoby starší 50 let ) po zvážení individuál. rizika a epidemiolog. situace
 • Je doporučena antimalarická chemoprofylaxe; velmi frekventované jsou infekce přenášené vodou a potravinami - prevencí je důsledná osobní hygiena a dodržování pravidel hygieny stravování; velký význam mají i infekce přenášené hmyzem a členovci (závažná horečnatá onemocnění - např. horečka Dengue) - používat repelentní přípravky.

Jízda na silnicích:

 • Na Šrí Lance se jezdí po levé straně jako ve Velké Británii.

Elektřina:

 • Elektrické napětí je 230–240 voltů. Vzhledem k naprosto nestandardním zásuvkám, na které lze jen velmi obtížně sehnat adaptér, se doporučuje vzít s sebou bateriové přístroje.

Fotografování a filmování:

 • Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých chrámů a klášterů). Téměř v každé internetové kavárně je možnost si nechat vypálit obsah paměťové karty na CD.

Celní předpisy:

 • Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení. Ze Šrí Lanky je povoleno vyvézt maximálně 250 šrílanských rupií.
 • Bez cla může každá osoba dovézt na Šrí Lanku věci osobní potřeby, včetně 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 375 g tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 l lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 šrílanských rupií, 3 kg čaje a zboží zakoupené pro osobní potřebu.
 • Na Šrí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická či erotická literatura.
 • Ze Šrí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně ani munice, zvířata ani rostliny.

Turisticky zajímavé oblasti

Kolombo

První zmínky o současném hlavním městě Šrí Lanky pocházejí ze 14. století od arabského cestovatele Ibn Battúta. V 15. století se nedaleké Kótté stává hlavním městem sinhálského království a v roce 1517, v době začátku portugalské kolonizace, vyrůstá na břehu Indického oceánu obranná pevnost, která se později stává základem budování moderního města. Po roce 1796, kdy se Cejlon stal britskou kolonií, zde Britové staví silnice (např. do Kandy), železnici a také velký přístav, který významem předstihuje do té doby nejdůležitější šrílanský přístav v Galle. V té době se také Kolombo stává konečně hlavním městem. Dnes je město politickým, ekonomickým a kulturním centrem Šrí Lanky a domov tu nalezlo již přes milion obyvatel.

Japahuva

Japahuva je stará pevnost postavená v roce 1201 na svahu stejnojmenné skály, která se tyčí 90 metrů nad okolní krajinou. Stavitelský podnět byl podobný jako při stavbě nejznámější šrílanské památky – Sígiriji – obrana proti útokům z jižní Indie. Dnes už z pevnosti zbylo jen strmé schodiště, které je zdobeno ornamenty a sochami lvů. Pod samotnou skálou je ještě malý 280 let starý skalní buddhistický chrám s několika sochami Buddhů a malé archeologické muzeum, ve kterém jsou k vidění zachovalé sochy bohyně Kálí i Kršny, součásti kamenné výzdoby pevnosti (je tu poměrně zachovalé okno zhotovené z jednoho kusu pískovce s pěknými ornamenty) a také mince, které se zde razily.

Anurádhapura

Anurádhapura je nejrozsáhlejším a nejdůležitějším ze starodávných měst Šrí Lanky. S důležitostí této památky lze na ostrově srovnat snad jen druhé z historických královských měst – Polonnaruvu, které je však o mnoho mladší a zdaleka nedosáhlo slávy svého předchůdce. Nemůžeme minout mnoho významných památek:

 • Šrí Mahá Bódhi (nazývaný také strom bó) – nejstarší posvátný strom Bódhi na světě – je starý zhruba 2000 let. Okolo kmene je postavena plošina, na kterou vedou schody postavené zhruba ve stejnou dobu, kdy strom vyrůstal. Strom roste v centru historického parku a přichází sem množství buddhistických poutníků.
 • Bronzový palác – palác postavený před 2000 lety, ve stejnou dobu růstu stromu Bódhi. Bronzový palác je pojmenovaný podle střechy, která byla z bronzu. Palác sloužil jako noclehárna pro mnichy, kterých se tam vešlo až 1000.
 • Džétavanarama Dágoba – Obří stúpa, která původně měřila 100 metrů, dnes je po dlouhodobé rekonstrukci a měří necelých 70 metrů. Vedle stúpy byla postavena ubytovna pro buddhistické mnichy, zhruba pro 3000 lidí, která je dnes ovšem pouze v ruinách. Je to nejviditelnější a jedna z nejvýznamnějších dochovaných stavebních památek v Anurádhapuře.
 • Ruvanveliséja Dágoba – Bílá stúpa dnes měří 55 m, je to pravděpodobně první stavba započatá vládcem Dutugemunuem. Okolo stúpy je postavená zeď ze stojících slonů dotýkajících se vzájemně rameny.
 • Thúparáma Dágoba – pravděpodobně nejstarší stúpa na celém ostrově. Ve stavbě stúpy je údajně zazděná klíční kost samotného Buddhy. Okolo stúpy stojí několik sloupů, které původně podpíraly kónickou střechu. Stúpa je vysoká 19 m.
 • Issurumunia Vihára – skalní chrám, uvnitř je i malé muzeum soch a výjevů vytesaných do kamene.  Z vrcholku skály je krásný výhled do okolí.
 • Vodní nádrže – tři historické nádrže z dob dávných sinhálských panovníků. Největší nádrž (1200 ha) je na východním konci města a jmenuje se Nuvaraveva. Přímo v areálu starého města jsou dvě menší, ale starší nádrže. Tissaveva (160 ha) je hned vedle chrámu Issarasamana a nejstarší nádrž Bassavakkulama je na sever od areálu a byla postavená pravděpodobně ve 4. století př.n.l. (120 ha).

Mihintalé

Pro většinu místních obyvatel – Sinhálců – má právě Mihintalé posvátný význam. Právě tady se zdejší král Dévanampija Tissa setkal na lovu s Mahindou, synem významného buddhistického císaře Ašóky, který přišel na Šrí Lanku šířit Buddhovo učení. Historické Mihintalé leží na pahorku, který je poset množstvím starobylých ruin.

Polonnaruva

Polonnaruva se stala královským městem na konci 10. století. Tehdy si z ní udělala hlavní město jihoindická dynastie Čólů, která před tím dobyla Anurádhapuru. Bylo zde zbudováno 2400 ha vodních nádrží – mimo jiné i jezero Parakrama Samudra, které dnes patří k největším vodním plochám Šrí Lanky. Dnes tu najdeme zachovalé zbytky paláců, svatyně a hlavně nádherné sochy. Druhé z královských měst Šrí Lanky je nejen rájem archeologů, ale také další významnou památkou ostrova. Většina důležitých památek se nachází severně od moderní části města. Památky jsou chráněny UNESCO.

Sígirija

Sígirija byla vybudována princem Kasyap jako nedobytná pevnost na vrcholu skály zvané Sígirija. Znovuobjevena byla Sígirija až za anglické nadvlády a dnes patří k nejvýznamnějším archeologickým památkám Šrí Lanky. Najdete zde Vodní zahradu, Sígirijské fresky (množství portrétů žen připomínající fresky z Indie), Zrcadlovou zeď (tři metry vysoká zeď pokrytá zrcadlově hladkou glazurou), Lví pódium a mnoho dalších.

Dambulla

V 1. století př.n.l. král Valagam Báhu založil v Dambulle nádherný jeskynní chrám, v jehož budování pak pokračovali i jeho následovníci. Jejich dílem je unikátní komplex, který nemá ve světě obdoby. V pěti oddělených jeskyních najdeme 150 kreslených Buddhů a dále několik desítek soch různých velikostí znázorňujících nejen Buddhu, ale i některá hinduistická božstva. Největší jeskyně je 50 m dlouhá a 6 m vysoká. Vchody do všech jeskyní jsou spojeny zastřešenou chodbou.

Kandy

Město leží ve středu centrálního pohoří, je postaveno na březích vodní nádrže a obklopeno tropickým deštným lesem. Leží v nadmořské výšce 500 m n. m, tudíž klima je tu příjemné. Kandy je druhé největší město na ostrově (první je Kolombo), žije zde více než 100 000 obyvatel. Nejvýznamnější stavbou ve městě je Chrám zubu, ve kterém je údajně uložen Buddhův zub (na světě jsou pouze 2 exempláře). Samotné centrum města je moderní, nejsou zde žádné významné historické stavby.

Národní park Udavattekelle

Deštný tropický les nacházející se na stráních za Chrámem zubu. Je to tropický les v parkové úpravě s upravenými cestami a naučnými stezkami z dob anglické nadvlády. Park byl vytvořen ke krácení volného času anglických kolonizátorů. V parku nežijí žádní velcí savci (pouze makakové) a je to místo zajímavé především tím, že uprostřed bujné tropické vegetace se můžete procházet po upravených cestách, spočinout na klasické parkové lavičce v nekonečném stínu pralesních velikánů, pozorovat pestrobarevné květy a množství drobného hmyzu. Po dešti v parku pravděpodobně potkáte pijavice.

Pinnevala (sloní sirotčinec)

Pinnevala je sloní útulek pod správou současné vlády Šrí Lanky (National Zoological Gardens). Byl založen r. 1976. Jedná se o zařízení pro mladé slony, kteří z nějakého důvodu nebyli přijati stádem, většinou proto, že přišli o matku. V současné době v zařízení žije okolo 90 slonů. Ti jsou zde vychováváni několika mahauty. Překvapivé je, že na tak veliké množství slonů je pouze několik vychovatelů. Sloni zde mají pevný řád, kdy se střídá doba krmení s dobou koupání v přilehlé řece. Nejmenší jsou krmeni mlékem. Žádní sloni se odtud bohužel nikdy nemohou vrátit do džungle, protože ztratí schopnost se sami živit.

Adamova hora

Hora se nachází přímo v srdci ostrova a váže se k ní hned několik pověstí. První je z doby, kdy Buddha putoval po Šrí Lance a na vrcholu hory trávil čas v meditacích, přičemž stál po dlouhou dobu na jedné noze. Hora je dále opředena několika hinduistickými legendami a je sídlem několika bohů (po dlouhou dobu bylo výsadním poutním místem šivaistů).

Nuvara Elija

„Město světla“ – horské městečko, které si postavili Britové ve svém stylu a svém klimatu ve výšce 1889 m n.m., v oblasti nejlepších čajových plantáží.

Hortonovy pláně 

Jedná se o národní park v nadmořské výšce nad 2000 m s velmi atypickou vegetací (obří kapradiny, rododendrony, stromy pokryté mechem, velké travnaté plochy podobné savaně). Z této náhorní plošiny vystupují i 2. a 3. nejvyšší hora Šrí Lanky Kirigalpotta (2395 m) a Totapola (2359 m). Hlavní atrakcí je zde Konec světa – plošina končí na jižním okraji kolmým srázem, který má dno o 880 m níže.

Ella

Ella je velmi oblíbené a malebné horské městečko na jižním úbočí centrálního pohoří. Je obklopeno čajovými plantážemi a lesy a láká k procházkám a výletům. Nabízí krásný výhled do údolí prolukou v pohoří nazývanou Ella Gap.

Rawana Ella falls

Vodopád Ella se nachází asi 6 km dolů po silnici od městečka Ella. Je to velice divoce vypadající vodopád, zejména v době po deštích.

Národní park Jala

Je to soustava národních parků rozkládajících se na jižním pobřeží ostrova v okolí několika rozlehlých lagun. Právě díky rozsáhlým sladkovodním plochám je park jedním z nejlepších míst na pozorování vzácných vodních ptáků (pelikán, plameňák, ibis, několik druhů čápů…). Nejedná se o klasický deštný les, porost je spíše křovinatý, vysušený slaným mořským větrem. V křovinatých porostech jižního pobřeží žije relativně velké množství divokých slonů, z kterých zde mají místní obyvatelé oprávněný respekt. V lagunách žijí také krokodýli (ti mohou dorůstat až 12 metrů), schovávají se zde i leopardi, opice, pávi, srnci, jeleni nebo divoká prasata. Po parku pojedeme pronajatými džípy.

Kataragama

Svaté místo Kataragama je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Šrí Lance, a to jak pro buddhisty, tak pro hinduisty a muslimy. Nejvýznamnější chrám Mahá Dévala je zasvěcen hinduistickému válečnému bohu Skandovi, který má 6 tváří a 12 rukou. Je zajímavé, že tento hinduistický bůh je ten samý jako buddhistický Kataragama Dévijó.

Unavatuna

Turistická pobřežní vesnička nedaleko historického města Gálla. Jedná se o písečný záliv s korálovými útesy v „doplavatelné“ vzdálenosti a s kamenitým ostrůvkem v centru zálivu, který chrání zátoku před vlnami Indického oceánu.

Šnorchlování na korálech

V Unavatuně a ve 35 km vzdálené Hikkaduvě, kde je podmořský národní park, se dá s maskou a šnorchlem proplouvat nad korálovými útesy a sledovat podmořský život. Korálové útesy byly bohužel závažně poškozeny vlnou tsunami v roce 2004. Korálové útesy jsou v Unavatuně zhruba 120 m vzdálené od pobřeží v okolí kamenného ostrůvku, kam se dá za dobrých podmínek doplavat. V Hikkaduvě začínají korálové útesy zhruba 15 m od pláže a sahají cca 150 m do moře. Korálová podmořská rezervace je označena bójkami.

Galle

Přístavní město, čtvrté největší na ostrově (cca 90 000 obyvatel). Nejzajímavější, dodnes živé historické město na Šrí Lance. Původní kořeny prvního osídlení pravděpodobně spadají do biblické doby, kdy se zde za krále Šalamouna obchodovalo s drahocenným zbožím. Stará pevnost, postavená Holanďany v r. 1663, leží na výběžku do moře a rozkládá se na ploše zhruba 1 čtverečního kilometru.