ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Albánie

Albánie

Albánie je malinkou zemí na Balkánském poloostrově ukrytá mezi Makedonií, Řeckem, Černou horou a Srbskem - respektive Kosovem - s pobřežím na rozhraní Jónského a Jaderského moře.  Se svým osmanským dědictvím patří mezi architektonické ráje světa.

Geografické informace o Albánii

Název oficiální:  

 • Albánská republika (Republika e Shqiperise)

Rozloha:

 • 28 748 km2

Počet obyvatel:

 • 3 639 453 obyvatel 

Státoprávní uspořádání:

 • Albánská republika je podle ústavy z roku 1998 parlamentní republikou. Albánie je unitárním státem.
 • Hlavou státu je prezident. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Nositelem výkonné moci je šestnáctičlenná Rada ministrů (vláda).

Hlavní město:

 • Tirana (895 tis. obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Durrës (303 tis.obyvatel)
 • Shkodër (246 tis.obyvatel)
 • Vlorë (181 tis.obyvatel)

Jazyk:

 • Albánština úřední jazyk
 • Angličtina, italština, starší generace ruština

Národnostní složení:

 • 95% Albánci, dále Řekové, Romové, Makedonci; odhady počtu příslušníků národnostních menšin se liší.

Náboženství:

 • náboženského života se aktivně účastní asi  30-40% obyvatel. Zvyšuje se počet občanů bez vyznání.
 • 50 % muslimové ( z toho část jsou stoupenci bektašismu)
 • 35 % pravoslavní
 • 15 % katolíci

Přírodní poměry:

 • na pobřeží je podnebí čistě středomořské, jsou zde suchá horká léta s teplotou kolem 25 °C a mírné vlhké zimy s teplotou okolo 7 °C .Směrem do vnitrozemí přechází podnebí v kontinentální  a směrem do hor, které prostupují značnou část území, se projevuje již alpinské klima
 • velkou část vnitrozemí prostupuje pohoří albánsko-řecké soustavy,  na severu jsou Dinárské hory
 • nejvyšší hora Korab
 • největší řeka Drin
 • hraniční jezera leží na severu a na východě – jezero Skadarské, Prespanské, Ohridské

Hospodářství:

 • Albánie patří mezi deset nejchudších evropských zemí. Polovina obyvatelstva se zabývá zemědělstvím, kde převažuje rostlinná produkce. Pouze při pobřeží se pěstuje tabák, olivy a ovoce – jablka, hrušky, citrusové plody. Zemědělci vypěstují 10 000 t ovoce a zeleniny, jen 10% jde na vývoz.
 • živočišná výroba byla původně orientována hlavně na chov ovcí a koz (většina země je hornatá), ale postupně se zvyšují stavy skotu a prasat.
 • důležitou roli má i rybolov
 • mezi nejdůležitější albánský průmysl patří průmysl textilní, kožedělný, papírenský, těžební a zpracování nerostných surovin
 • Albánie má zásoby zemního plynu, uhlí, vápence, kaolínu, magnezitu, olivínu i dolomitu
 • nejprůmyslovější oblasti jsou Tirana, Drač nebo Elbasan

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz
 • Občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Albánie.
 • Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění -  zelenou kartu, malý technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz.
 • Při cestě služebním ( firemním) nebo zapůjčeným vozidlem je potřeba mít plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu.
 • Při vjezdu vozidla je třeba na hraničních přechodech vyžadovat od albánské policie Potvrzení o vjezdu vozidla (albánsky vertetim hyrje për makinat). Doklad se vydává za účelem provedení výpočtu daně z provozu vozidla, která je 1 EUR za pobyt do 60 dní. Daň se platí v okamžiku výjezdu ze země. Pokud je pobyt delší než 60 dní, zvyšuje se poplatek o 1 EUR za každý den pobytu nad 60 dní.
 • Maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR je 90 dní během 180-denního období, toto období se počítat od prvního dne prvního vstupu do území Albánie.

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • Albánský lek (ALL)  =100 qindarka 
 • Přepočet kurzu k 9/2011: 1 USD = 104,19 ALL, 1 EUR =    140,95 ALL
 • Kurzovní lístek ČNB

Důležitá telefonní čísla:

 • Rychlá lékařská pomoc     127 nebo  + 355  4  2253364
 • Policie intervenční              129  nebo  + 355  4  2226801
 • Policie dopravní                126  nebo  + 355  4  2234875
 • Hasičský záchranný sbor   128  nebo  + 355  4  2223333

Posun času:

 • Časové pásmo GMT +1

Bezpečnost:

 • Bezpečnostní situace se v posledních 10 letech výrazně zlepšila, velká města a hlavní trasy spojující zemi s Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem jsou bezpečné, a to i v noci; nedoporučuje se  nocování na parkovištích.
 • Zvýšená opatrnost je potřeba při pohybu v horských oblastech podél hranice s Kosovem a Černou Horou, na kosovsko-albánské hranici dosud nebylo zcela dokončeno odminování území zaminovaného během konfliktu v letech 1998-99.
 • Životní úroveň velké  části obyvatel je velmi nízká, doporučuje se proto dodržovat běžná bezpečnostní opatření.
 • Při cestách do odlehlých oblastí je doporučeno informovat o plánované trase a časovém harmonogramu konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně.

Stravování:

 • V Albánii můžete ochutnat vynikající skopové maso, připravované na nejrůznější způsoby. Určitě ochutnejte gyros, který se v Albánii podává v chlebové placce pita, se salátem tzatziki. Albánské pokrmy nezapřou vliv turecké kuchyně.
 • Typickou albánskou snídaní je pilaf - rýže, či paça - výživná polévka ze zvířecích vnitřností.
 • Hlavní jídlo Albánců představuje oběd, který je doplněn salátem z čerstvé zeleniny.

Očkování: 

 • není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není potřeba
 • doporučit lze očkování proti hepatitidě A, event. B, případně proti encefalitidě

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Celní předpisy:

 • Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1 000 000 ALL, tj. cca 7 700 EUR,  povinná směna valut není požadována.
 • Dovoznímu clu nepodléhá:
  • přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30 000 ALL, tj. cca 230 EUR,  v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční
  • 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku
  • 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80%
  • 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu
  • 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody
 • Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.
 • Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek.
 • Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

Turisticky zajímavé oblasti

Albánské pobřeží Jaderského a lónského moře má délku asi 420 km. Mezi turistická střediska patří okolí  Drače – Jadran,  riviéra mezi Vlorou a Sarandou - lónské moře.

Saranda

Saranda je branou do jižní Albánie. Je  hlavním turistickým letoviskem Albánské Riviéry. Leží mezi  mezi horami na jedné straně a Iónským mořem straně druhé, patří mezi nejvyhledávanější  turistické cíle v Albánii.  Nabízí  až 300 slunečných dní v roce, středomořské klima a teplou mořskou vodu v poklidném zálivu. Saranda tak nabízí jak ideální místa pro trávení krásných slunečních dní u moře, tak i zážitky pro ty, kdo hledají památky ještě turistickým ruchem zcela nezasažené a přesto atraktivní.
Nedaleko Sarandy jsou další dvě turisticky oblíbená místa – Ksamil s nádhernou pláží a několika malými ostrůvky a Butrint, jedno z největších měst antiky ve Středomoří.

Butrint

Butrint byl pro svůj význam zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a návštěvníci si zde mohou v poklidu prohlédnout římský amfiteátr, ohromnou byzantskou baziliku či římský chrám s mozaikovou podlahou.  Vdobě rozkvětu Apollonie byl  vojenskou základnou.

Rozafa

Rozafa je pevnost, nacházející se jižně od města Skadar - Skhodër . Hrad stojí nad soutokem tří řek - Driny, Kiri a Buny a dříve střežil přístupové cesty do města. V současnosti většina staveb v pevnosti tvoří rozvaliny. Celá pevnost je přístupná veřejnosti.

Apollonia

Apollonia bylo starověké město založené korinťany kolem roku 600 př.n.l. na řece Vjosë. Patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám Albánie.

Muzeum v Kruje

Muzeum v Kruje – nachází se v pevnosti v městečku Kruje, baště albánského národního hrdiny č. 1 Skanderbega. Etnografické muzeum připomíná boj albánců za nezávislost, především proti Osmanům. Z pevnosti je hezký výhled do kraje, za dobré viditelnosti je vidět i Tirrana.

Berat

Město Berat – město červených střech. Kamenný most odděluje starou muslimskou a křesťanskou čtvrť. Rozkládá se zde velkolepá pevnost ze 14. století a nespočet kamenných kostelíků. Dalšími zajímavostmi jsou např.: Muzeum s řeckými ikonami, olověná mešita, Muzeum architektury, mešita Dervišů.

Durres

Město Durres je zároveň albánským přístavem. Zde si můžete prohlédnout Římský amfiteátr, byzantský kostelík nebo muzea. Na jih od města se rozkládají pláže s jemným pískem.

Gjirokaster

Město Gjirokaster – je nazýváno městem bílých střech. V mohutné pevnosti, kterou vystavili Turci, je v současnosti Muzeum zbraní.

Památky UNESCO:

Gjirokastra

Historické město  v údolí řeky Drinos v jižní Albánii. Je vzácným příkladem dobře dochovaného otomanského města postaveného sedláky. Centrálním bodem města s typickými tureckými domy nazývanými kule, je citadela ze13 století. Ve městě lze  najít i několik  těchto domů. Domy mají  vysoké přízemí, první patro je  určeno k bydlení v zimě a druhé patro pro teplou sezónu. Tyto domy v Gjirokastře pochází ze 17. a 19. století. Zachoval se tady i starý bazar, mešita a dva kostely. Do Seznamu památek Unesco zapsán v roce 2005, 2008.

Butrint

Butrint, město obydlené od doby prehistorické, bylo řeckou kolonií, římským městem a biskupským sídlem. Po období prosperity v době byzantské administrace a krátké okupaci Benátkami bylo město ve středověku opuštěno. Dnešní archeologická lokalita Butrint je bohatou studnicí informací reprezentující různé doby ve vývoji města. Do Seznamu památek Unesco zapsán v roce 1999, 2007.

Berat

Starobylé město v jižní Albánii.  Během 4 000 let prošlo mnohýma rukama – patřilo Makedoncům, Římanům, Byzantské říši i Turkům. Rozkládá se v malebném údolí řeky Osum. Dominantou města je pevnost Kala na skále nad řekou. Pevnost je obehnána několikakilometrovými hradbami. Byla postavena ve 13. století. Pevnost, vyhlášená kulturní památkou, je doposud obývána. Město je zapsáno na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO 2005, 2008