ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ekvádor

Ekvádor

Ekvádor je zemí na severovýchodě Jižní Ameriky na pobřeží Pacifiku, ležící na rovníku mezi Peru a Kolumbií. Pyšní se známým vulkánem Cotopaxi, který je jedním z nejvíce aktivních na světě. Mnoho míst v Ekvádoru je na seznamu památek UNESCO - ať to jsou přírodní krásy jako Galapágy, nebo město Cuenca.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Ekvádorská republika
 • República del Ecuador

Rozloha:

 • 283 561 km2

Počet obyvatel:

 • 15 007 343 (červenec 2011)

Státoprávní uspořádání:

 • republika prezidentského typu
 • prezident je  hlavou státu i vlády
 • tři na sobě nezávislé moci – výkonná, zákonodárná a soudní, přičemž výkonná je zastoupená prezidentem a vládou, zákonodárná jednokomorovým Kongresem o sto členech a soudní členitou strukturou soudů.
 • Ekvádor je rozdělen do 24 provincií

Hlavní město:

 • Quito (2,2 mil. obyv.)

Nejvýznamnější města:

 • Guayaquil (3,6 mil. obyv.)
 • Manabí (1,3 mil. obyv.)

Jazyk:

 • Úřední jazyk španělština
 • Ostatní jazyky quechua, jíbaro, shuara, colorado

Národnostní složení:

 • 65 % mestici
 • 25 % původní indiánské obyvatelstvo
 • 7 % běloši
 • 3 % černoši

Náboženství:

 • 95 % katolíci
 • 5 % ostatní

Přírodní poměry:

 • Stát Jižní Ameriky ležící na rovníku. Součástí Ekvádoru jsou Galapágy.
 • Sousedí s Kolumbií a Peru, pobřeží omývá  Tichý oceán.
 • "Ecuador"  znamená španělsky "rovník".
 • Nejvyšší hora je Chimborazo (6310 m n. m.)
 • Pobřežní pás je nížinný s deštnými pralesy a savanami.
  Horský pás And má dvě pásma hor Cordillera Occidental a Cordillera Oriental, mezi nimi jsou náhorní plošiny a pánve ve výšce 2200–2900 m n. m. Vyhaslá sopka Chimborazo je nejvyšší bod s n.m. výškou 6310 m, ve východním pohoří jsou činné sopky, nejvyšší činná sopka je Cotopaxi (5897 m n. m.)
  Na východě se nachází okraj Amazonské nížiny – deštný prales.

Hospodářství:

 • Ekvádor se řadí mezi chudé státy Jižní Ameriky. Zlepšení hospodářské situace nepřinesl ani nález ropy.
 • Hlavním vývozním artiklem je kakao, káva, ropa, banány,květiny a garnáti.
 • Hlavní hospodářská odvětví státu jsou zemědělství, potravinářský průmysl, těžba ropy, petrochemie.
 • V minulém století patřil Ekvádor k hlavním pěstitelům kakaa.
 • V tomto století vyváží obrovské množství banánů.
 • Ropa byla v ekvádorské Amazonii objevena v sedmdesátých letech.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Při vstupu do země je nutno předložit ke kontrole cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců.
 • Imigrační úředník může požadovat předložení zpáteční letenky a prokázání finančních prostředků k zamýšlené délce pobytu.
 • Od 20. června 2008 Ekvádor jednostranně zrušil vízovou povinnost pro občany většiny zemí světa k turistickým cestám v maximální délce do 90ti dnů. Toto ustanovení se vztahuje také na občany ČR, tudíž tito nemusí mít k turistickým cestám do Ekvádoru víza, pokud jejich pobyt nepřesáhne 90 dnů.
 • V ostatních případech, zejména pokud je účel pobytu jiný než turistický nebo má trvat déle než 90 dnů, je třeba se obrátit na velvyslanectví Ekvádoru za účelem vystavení příslušného víza.
 • V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Ekvádoru vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad ČR (Emergency Travel Document - ETD) také prostřednictvím honorárního konzulátu ČR v Quitu nebo v Guayaquilu.

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Peru, Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima
 • Telefon: 00511/2643381, 2643374, nouzová linka: 00511/2643381, 2643374, 0051/998736567
 • Diplomatická působnost: diplomatická a konzulární pro Peruánskou republiku, Mnohonárodní stát Bolívii, Kolumbijskou republiku a Ekvádorskou republiku
 • Honorární konzulát České republiky v Ekvádoru, Jorge Washington 716 y Amazonas, Edificio Rocafuerte, Quito
 • Telefon: 00593-2-2235710 ext. 105
 • Diplomatická působnost: konzulární pro provincie: Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Galapagos, Imbabura, Manabi, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua
 • Honorární generální konzulát  České repibliky v Ekvádoru, Avenida Tercera 520 y Calle Cuarta, Los Ceibos, Guayaquil
 • Telefon: 00593-4-2000023, 2000904
 • Diplomatická působnost: konzulární pro provincie Azuay, Bolivar, Caňar, Chimborazo, El Oro, Guayas, Loja, Los Rios, Morona, Santiago, Zamora Chinchipe
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • USD

Důležitá telefonní čísla:

 • policie: 101
 • hasiči: 102
 • infolinka: 104
 • ambulance: 911
 • Červený kříž /ambulance/ 131
 • krev /24 hodin/ 582480, 582481

Posun času:

 • Časový rozdíl mezi Ekvádorem a ČR je v letním období -7 hodin, v zimním období -6 hodin.

Spojení s ČR:

 • Telefonování:  pro volání do Ekvádoru předvolba +593.

Bezpečnost:

 • Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).
 • Turistické zóny jsou relativně bezpečné, nicméně se doporučuje nenavštěvovat odlehlá a osamocená místa, nenosit cenné předměty a vyšší částky peněz.
 • Doporučuje se využívat hotelové bezpečnostní schránky pro uložení cenností, cestovních dokladů a letenek a dále pořídit fotokopie dokumentů a letenek a originály podle možností uložit na bezpečném místě, nejlépe na HK ČR. V případě krádeže je nutno se ihned obrátit na policii a sepsat příslušný protokolů pro likvidační řízení škody u pojišťovny. Při cestách do vnitrozemí konzultovat program s HK ČR a ponechat itinerář cesty.
 • Turisté musí počítat ve většině případů pouze se základní úrovní služeb při přepravě i v hotelové infrastruktuře.

Stravování:

 • Ekvádor má výbornou kuchyni, ale stravování je tady dosti omezené. Místní specialitou jsou např. llapindachos (palačinky s bramborovou kaší a sýrem). Prodává se tu i skvělé chilské víno. Národní nealkoholický nápoj se jmenuje Naranjilla -  výtečný čerstvý džus. Kdo si nevybere z nabízeného množství masitých jídel, určitě si vybere z velkého množství levného čestvého ovoce.

Očkování: 

 • Do Ekvádoru není vyžadováno zvláštní očkování, nicméně doporučujeme informovat se před cestou na klinice geografické medicíny Vinohradské nemocnice.
 • Povinné očkování pro vstup do země se nevyžaduje, doporučuje se však obvykle očkování proti tyfu a hepatitidě. Pro cestovatele do tropických oblastí země je vhodné očkování proti žluté zimnici a vybavení vhodnými antimalariky.
 • Existují státní a soukromá zdravotnická zařízení s velkými rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb ve městech a na venkově. Pro poskytnutí první pomoci a následnou lékařskou péči a ošetření je nutné mít uzavřenou pojistku do zahraničí, jelikož veškeré léčebné úkony se v Ekvádoru hradí okamžitě, a to jak ve státních tak soukromých zařízeních, bez ohledu na to,  zda se jedná o ekvádorského nebo cizího státního příslušníka.

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Celní předpisy:

 • Při hraniční kontrole se vyplňuje celní prohlášení a také statistický imigrační lístek, který je nutno při odjezdu odevzdat. 
 • Veškeré celní předpisy jsou upraveny celním sazebníkem /Régimen Legal Aduanero/, který je průběžně aktualizován.
 • Cestovatel smí do teritoria vstoupit bez problému s veškerými věcmi osobní potřeby – max. 2 zavazadla na osobu a s celním kvantitativním omezením podle běžné praxe na některé výrobky, jako jsou cigarety, lihoviny, víno apod. Další zavazadla jsou obvykle proclívána.
 • Prokazování způsobu nabytí finančních prostředků ani povinná směna valut nejsou vyžadovány. Do země lze přivézt jakékoliv množství finančních prostředků do 10.000,- USD bez omezení, nad USD 10.000 je třeba vyplnit daňovou deklaraci pro statistické účely. V případě investičních prostředků pro podnikání v zemi se vyžaduje registrace u centrální banky Banco Central del Ecuador. 
  Od zavedení dolarizace ekonomiky země v dubnu 2000 byla vyřazena z oběhu národní měna Sucre a veškeré platby jsou realizovány v USD. Je vhodné mít k dispozici bankovky nižších nominálních hodnot, některé obchody i hotely odmítají přijímat stodolarové bankovky.
 • Vývoz exotické flóry a fauny z Ekvádoru je přísně zakázán a celními úřady kontrolován

Turisticky zajímavé oblasti

Otavalo

Důležitá obchodní a kulturní křižovatka: to je Otavalo již v dobách před příchodem Inků. Lidé z džungle sem přicházeli směňovat s horaly své zboží. Tato tradice se zachovala až do dnešních dní - oblíbené trhy se tu konají každou sobotu. Za pozornost stojí  místní tradiční kroje. Muži tu nosí dlouhé copy, bílé tříčtvrteční kalhoty. pletené sandály, šedivá nebo modrá ponča přes bílou košili a černé plstěné klobouky. Ženy nosí  bílé vyšívané halenky, dlouhé černé sukně a skládané čepice.

Sopka Chimborazo

Vulkán Chimborazo je nejvyšší horou Ekvádoru - 6310 m. Hora je stále pokrytá sněhem a ledovci. Výstup na vrchol je možný pouze se zkušeným průvodcem. Její zdolání vyžaduje velmi dobré zimní a horolezecké vybavení. Úpatí hory a okolní přírodní rezervaci si lze prohlédnou například na  koni.

Guayaquil

Největší město Ekvádoru a důležitý přístav. Guayaquil se nachází v deltě řeky Guayan, která se vlévá do Tichého oceánu. V roce 2000 byla na nábřeží řeky Guayas  vybudována promenáda Malecón 2000. Zřejmě nejlepší urbanistický projekt posledních let v Jižní Americe. Promenáda  symbolizuje skloubení přírody a moderní architektury. Čtvrť Las Peñas  se rozkládá na vyvýšeném místě ve městě. Opravené dřevěné domky dřívější rybářské vesnice  slouží jako kavárny, bary a prodejny suvenýrů. Na vrchol kopce se dostanete po 444 schodech.

Památky UNESCO:

Quito

V provincii Pinchinada v nadmořské výšce 2 850 metrů leží jedno z historicky nejdůležitějších měst Jižní Ameriky: Quito. Bylo založeno na ruinách inckého města. Ekvádorci považují svoje hlavní město za nejkrásnější v Jižní Americe. Nejvíce zajímavostí a koloniálních budov je v okolí náměstí Plaza de la Independencia.  Nachází se tu i nejstarší kostel v Jižní Americe. K nejvzácnějším památkám patří kláštery San Francisco, San Domingo a kostel La Compania s jezuitskou kolejí. Za prohlídku stojí i Nové město. Tady se nachází množství obchodů, butiků, kaváren a restaurací i obchodů se suvenýry. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1978.

Sangay - národní park

Park Sangay najdete v provincii Morona Santiago, Chimborazo a Tungurahua, Severní Andy. Dává nahlédnout do množství  ekosystémů  - od tropických deštných pralesů až po vrcholy hor, které pokrývá věčný sníh a led. Vzhledem k izolovanosti parku tu můžete spatřit  hodně domácích živočišných druhů, např. tapíra nebo andského kondora. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1983.

Santa Ana de los Ríos de Cuenca - historické centrum

Koloniální město ležící ve vnitrozemí (provincie Azury, Jižní Andy) bylo založeno v roce 1557. Třetí největší ekvádorské město. Na březích řeky  Río Tomebamba  stojí červenobílé domky s úzkými dlážděnými ulicemi. Archeologické nálezy dokládají , že první osídlení zde bylo již v 5. století. Většina starých památek byla však zničena během španělské zlaté horečky. Asi 8 km od města je vesnice Baňos de Cuenca s horkými léčivými prameny. Nejteplejší pramen má teplotu okolo 70°C a nejstudenější okolo 35 – 40°C. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999.

Galapágy

Souostroví se skládá z několika ostrůvků -  obydlených, jako je Santa Cruz, San Cristobal , Isabela nebo Floreana. Množství  malých ostrůvků je neobydlených, většinou bez zdrojů pitné vody – např. ostrovy  Espanola, Santa Fe, La Plaza, Seymour. Na ostrově Baltra bylo vybudováno hlavní letiště. Ostrov Santa Cruz se stal centrem dění.

Povrch se vyznačuje četnými lávovými skalisky na pobřeží, jen vrcholy pokrývá lesní porost. Galapágy leží na rovníku  na soutoku tří mořských proudů. Místní klima je tu mírné. Nejvyšším vrcholem Galapág je sopka Wolf (1646 m), její kráter protíná rovník.

Odlehlost Galapág a nezvyklé přírodní podmínky daly vznik jedinečné fauně. Pokračující vulkanická a seismická aktivita nám ukazuje vývoj a  formování ostrovů v minulosti . Tyto přírodní procesy spolu s izolací ostrovů vedly k vývoji nezvyklých zvířecích druhů.  Leguáni, obrovské želvy, nelétaví kormoráni, ale také 13 druhů pěnkav,  inspirovali  přírodovědce Charlese Darwina  v jeho teorii o vývoji druhů. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1978.