ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Velký Kaňon Verdonu

Velký Kaňon Verdonu

Verdon, přítok řeky Durance, vytvořil ve vápencových ploši¬nách Horní Provence velkolepé soutěsky, z nichž nej¬pozoru¬hod¬nější se nachází mezi Rougonem a Aiguines: 21 km dlouhý Velký kaňon Verdonu. V třetihorách, pod vlivem tektoniky Alp, došlo k pomalému zdvihání vápencového masivu. Verdon měl dostatek ča¬su překážku zdolat, využívaje už existujících trhlin, které prohloubil a rozšířil. Ve čtvrtohorách, kdy dobu ledovou vystřídalo teplé podnebí, tok řeky zesílil. Průtok je odhadován až na 1000 m3 za vteřinu (oproti dnešním 50 m3)! Mohutná eroze opracovala stěny a vytvořila ohromné jeskyně. Kaňon, jak jej známe dnes, je u dna široký 6 – 100 m a vzdálenost protějších útesů je 200 – 1500 m. Hloubka se pohybuje mezi 250 – 700 m.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Horní Provence