Výsledky vyhledávání fráze "{{ query }}"

{{ group.group }}

Nic nebylo nalezeno :(

přejít na podrobnější hledání »

Nerozhoduje,
Speciální nabídka
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Nerozhoduje,
Rozšířené hledání Zjednodušené hledání

Grónsko

Grónsko

Největší světový ostrov Grónsko je sice formálně součástí Dánska, ale díky velké autonomii je de facto jinou zemí s pouze formálními vazbami. Nejbližší sousedé ostrova jsou Island, Kanada a norské souostroví Svalbard. K pozoruhodnostem ostrova, které by neměly uniknout návštěvníkům, patří eskymácké osady, velryby v zálivu Disko Bay a oázy ledu na Icetfjordu, rezervaci patřící do seznamu UNESCO.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Oficiální název země v grónštině „Kalaallit Nunaat“, 
 • Grønland“   -  dánsky

Rozloha:

 • 2,166.088 km2 , z toho nezaledněné území 410.449 km2

Počet obyvatel:

 • 56.462 obyvatel

Státoprávní uspořádání:

 • Grónsko -  autonomní oblast Dánského království,  hlavou státu je dánský monarcha
 • Grónsko získalo samosprávný statut v roce 1979, má své  zákonodárné sbory a vládu, které rozhodují o vnitřních záležitostech. V otázkách zahraniční, obranné a měnové politiky rozhoduje ústřední dánská vláda v Kodani, jež poskytuje samosprávným oblastem vysoké finanční dotace.
 • V zemi sídlí parlament, který volí premiéra a vládu.Ta řídí všechny  záležitosti týkající se grónské domácí politiky včetně zákonodárství
 • Grónsko se roku 1985 stalo zámořským územím, není členem EU, jeho obyvatelé zůstávají díky svému dánskému občanství občany EU.
 • Grónsko je administrativně rozděleno na čtyři kraje – grónsky Sermersooq, Qaasuitsup, Kujalleq a Qeqqata
 • Vedle krajů je v Grónsku ještě vojenská základna  Thule , ta spadá pod suverenitu USA
 • Grónský národní park také není začleněn do žádného z krajů

Hlavní město:

 • Nuuk  - 14 000 obyvatel, nejstarší osada založena roku 1721 jako Godthaab

Nejvýznamnější města:

 • Sisimiut (Holsteinsborg)
 • Qaqortoq (Julianehaab)
 • Paamiut (Frederikshaab)
 • Qaanaaq (Thule)
 • Ammassalik na východním pobřeží
 • Narsaq na jižním pobřeží
 • Mezi jednotlivými osadami je čilá letadlová, vrtulníková a lodní doprava, k dopravě se používají  i motorové saně anebo psí spřežení.

Jazyk:

 • grónština
 • běžně se používá i dánština

Národnostní složení:

 • 90 % Eskymáci a dánsko-eskymáčtí míšenci
 • počet obyvatelstva stagnuje či velmi mírně klesá

Náboženství:

 • luteráni

Přírodní poměry:

 • Grónsko je největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území - asi o velikosti Britských ostrovů  -  je trvale bez ledu. Zbytek pokrývá led dosahující místy síly až 3 000 m. Tento ledovec (pokrývající asi 1,8 milionu km2) je po Antarktickém ledovci druhý největší na světě. Jeho roztátím by se hladina světového oceánu zvedla o 7 m.
 • z větší části leží za Severním polárním kruhem, země hor, ledovců a fjordů
 • podnebí: polární, na jihu subpolární
 • nejvyšší ledový vrchol severní (větší) elevace je 3270 m n. m.
 • nejvyšší skalní bod Gunnbjörnskjöld dosahuje výšky 3734 m.
 • největší známá síla ledovce v centrální části je 3410 m.
 • stáří grónského zalednění sahá daleko do třetihor (miocén, zhruba 7 mil. let zpátky),  samotný led díky koloběhu tak starý není, nejstarší části jsou staré něco přes 100 000 let
 • nejznámější zástupce grónské fauny je lední medvěd - grónsky nanoq. Žije převážně na nejzazším severu a v Severogrónském národním parku, který je největším národním parkem na světě

Hospodářství:

 • V celém Grónsku se nachází bohaté zásoby minerálů. Bylo zde objeveno kolem 500 různých druhů minerálů, z čehož 50 druhů bylo objeveno poprvé  a popsáno právě v Grónsku. Několik zdejších minerálů  - např. naujakasit -  nebylo objeveno jinde než zde.
 • Grónské nerostné bohatství  je hospodářsky využíváno. Využívá se hlavně kryolit, galenit neboli leštěnec olověný, sfalerit neboli blejno zinkové, uran a uhlí.
 • V okolním moři se předpokládají zásoby ropy a zemního plynu, o něž probíhaly dlouhé spory mezi grónskou samosprávou a dánskou vládou. Zákonem  je ustanoveno, že o budoucím využívání těchto zdrojů má rozhodovat společný grónsko-dánský výbor. Základní ustanovení zákonů vychází z toho, že grónský lid má právo nakládat se svými přírodními zdroji.
 • Obyvatelstvo se živí především rybolovem, dále se loví i kožešinová zvěř, na pobřeží existuje i chov sobů

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Grónsko je autonomní součástí Dánského království, není však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným pasem. Cestovat pouze na občanský průkaz se nedoporučuje.

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Dánsku – Embassy of the Czech Republic - Ryvangs Allé 14-16, 2100 København Ø
 • Telefon: +45/39101810, sekr. - 39101811, konzulární oddělení - 39101818, 39101819, hospodář – 39101816
 • Honorární konzulát České republiky v Dánsku, Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg
 • Telefon: +45/87450111, +45/40203444
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 •  Oficiální měnou v Dánsku je dánská koruna (DKK). 1 DKK = 100 øre

Posun času:

 • Ideální doba pro návštěvu Grónska je červenec a srpen. Oblast severního Grónska se vyznačuje stabilním počasím se spoustou slunečných dnů a teplotami až 15–20 st. C. V červenci  mohou pobyt znepříjemnit drobné mušky.
 • Časové pásmo :  -3

Spojení s ČR:

 • Telefonování: předvolba ze zahraničí do ČR: 00420 , předvolba ze zahraničí do Grónska:  +299

Celní předpisy:

Pro cesty do Grónska, které není součástí EU a Schengenského prostoru, platí následující limity:

 • 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku, 2 l piva (do 5,8% obsahu alkoholu), 1 litr tvrdého alkoholu,  2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému, 250 ml toaletní vody

Turisticky zajímavé oblasti

Národní park Severovýchodní Grónsko

Národní park Severovýchodní Grónsko je přírodní rezervace, která se rozkládá na celém severovýchodním území  Grónska. Byl založen v roce 1974 a zabírá plochu o velikosti 927 000 km2, je největším a nejsevernějším národním parkem na světě.
Místní tundra je ideální místo především pro zvěř s hustou kožešinou -  vlci, pižmoni a lední medvědi. Při pobřeží se vyskytují mroži, tuleni a velryby.
Národní park nemá prakticky žádné trvale žijící  obyvatele. Většina lidí je tam jen dočasně v meteorologických nebo vojenských stanicích.

Sermeq Kujalleq

Sermeq Kujalleq je nejproduktivnější ledovec severní polokoule a zároveň největší ledovec, který ústí v moři. Tento ledovec vypouští do 50 kilometrů dlouhého fjordu 10 % veškerého grónského ledu. Sermeq Kujalleq se také vyznačuje velkou rychlostí ledu, ledová masa se k moři sune rychlostí až 40 metrů za den.

Mys Morris Jessup

V Grónsku  leží nejsevernější bod světové souše -  mys Morris Jessup, který leží na 83o40´ severní šířky a je  vzdálen jen asi 700 kilometrů od severního pólu.

Nuuk

Hlavní město Nuuk - dánsky Godthåb, má asi 14 000 obyvatel.

Památky UNESCO:

Ilulissat a ledovcový fjord Icefjord

llulissat leží na západě Grónska na skalnatém pobřeží okolo malé zátoky, která slouží jako přístav, asi 200 kilometrů od polárního kruhu. V létě je zde  možné pozorovat půlnoční slunce, v zimním období  polární záři. Místní lidé bydlí v barevných domcích z plechu, který je odizolován silnou vrstvou skelné vaty. Domky se stavějí na dřevěných pilotech z praktického důvodu. Permanentně zmrzlou půdu (permafrost) by mohlo ohřát teplo vznikající při provozu domácnosti, což by mohlo narušit statiku stavby. Slovo Ilulissat znamená v eskymáckém jazyce plovoucí ledovec. V okolí městečka najdeme ledovcový fjord Icefjord, který je od roku 2004 chráněnou rezervací, která je zapsána  do seznamu světového dědictví  UNESCO. V městečku se také narodil významný polárník Knud Rassmusen, který tu má muzeum.