ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika – až na vrchol Stolové hory Celý svět v jedné zemi, tak je občas popisována Jihoafrická republika. Najdete tu krásnou přírodu reprezentovanou Krugerovým parkem, nezaměnitelné panorama, které tvoří Stolová hora a pod ní ležící Kapské Město, mys Dobré naděje s krásnými výhledy nebo Blyde River Canyon, největší zelený kaňon světa. Tak se s námi vydejte na zájezd do Jižní Afriky a poznejte tuto krásnou zemi! V rámci našich zájezdů do Jižní Afriky to vše spatříte na vlastní oči, a nejen to! Vlastními silami pokoříte Stolovou horu, skutečně navštívíte i mys Dobré naděje, rozhlédnete se do krajiny z „Božího okna“, projdete si Kapské Město a jeho okolí. Vydejte se s námi do Jižní Afriky, až na její nejjižnější cíp, který byl kdysi považovaný za konec světa.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Jihoafrická republika
 • Republika Jižní Afrika (JAR)
 • Republic of South Africa

Rozloha:

 • 1 229 090 km2

Počet obyvatel:

 • 49,5 mil. (říjen 2010) 

Státoprávní uspořádání:

 • JAR je parlamentní republika s třístupňovou státní správou
 • V čele vlády stojí prezident
 • JAR je rozdělena na 9 provincií (Eastern Cape; Free State; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West Province; Northern Cape; Limpopo a Western Cape)

Hlavní město:

 • Pretoria - sídlo prezidenta a vlády(2,2 mil. obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Johannesburg - hospodářské a bankovní centrum země
 • Durban - hlavní obchodní přístav
 • Port Elizabeth - průmyslové regionální centrum
 • Cape Town - Kapské Město - sídlo parlamentu
 • Bloemfontein - sídlo Nejvyššího soudu

Jazyk:

 • v legislativě JAR je  zakotveno 11 oficiálních jazyků
 • oficiální jazyky:  angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga
 • Přestože je angličtina dle frekvence používání až na 4. místě (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní.  

Národnostní složení:

 • 79 % původní africké obyvatelstvo (Zulu, Xhoza, Sotho, Ndbele, Swati)
 • 9,2 % běloši
 • 8,8 % míšenci
 • 2,6 % Indian/Asian

Náboženství:

 • 79,8 % křesťané (z toho nejpočetnější Africká nezávislá církev AIC 26 %, holandské reformované církve 16 %, římskokatolická církev 12 %)
 • 15% tradiční africké kulty
 • muslimové 1,5 %
 • hinduisté 1,2 %
 • židé 0,2 %

Přírodní poměry:

 • Jihoafrická republika se nachází na jižní polokouli. Roční období se tu střídají přesně naopak, než v Evropě. Nejteplejším měsícem je  prosinec, leden, únor – teplota kolem 32°C,  nejchladnějším měsícem je  červen, červenec, srpen – teploty kolem  20°C.
 • JAR se nachází  na jihu Afriky. Má 2500 km mořského pobřeží. Jejími sousedními státy jsou Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozabnik a Svazijsko. Téměř uprostřed JAR leží samostatné království Lesotho.
 • Pobřeží JAR omývá Indický a Atlantský oceán.  Klimatické  podmínky tu jsou velice rozdílné v důsledku různorodosti krajiny. Najdeme zde pouště, např. Kalahari, náhorní plošiny, např. Highveld, hory, např.  Dračí hory dosahující  výšek až 3500 m.
 • Oblast Witwatersrand má obrovské zásoby zlata. Je zde největší koncentrace obyvatel v JAR.
 • Nezapomenutelná je Stolová hora, zvedající se nad Kapským městem.
 • V Jižní Africe žije velké množství divoké zvěře. Její výskyt ve volné přírodě je ale ohrožen. Pro její přežití a zachování  bylo zřízeno 13 národních parků s velmi kvalitní péčí. Nejznámější je Krugerův národní park, Národní park Kalahari Gemsbok nebo Národní park  Addo Elefant.

Hospodářství:

 • JAR patří k nejvyspělejším africkým státům.
 • I když nemá ropu, má velmi bohatá naleziště nerostných surovin.
 • Zemědělská výroba, to je především  pěstování kukuřice, pšenice nebo cukrové třtiny, chov ovcí (velká produkce vlny), skotu nebo kuřat.
 • Problém v zemědělské výrobě představují nedostačující zavodňovací systémy a velká eroze půdy.
 • Vývoz: vyváží se hlavně diamanty, zlato – JAR má největší zásoby zlata na světě, strojírenské výrobky.
 • Dovoz:  dováží se potraviny, výrobky chemického a ropného průmyslu a strojírenské výrobky.
 • V zemi jsou největší tepelné elektrárny na světě – např.  Transvaal. Tato země zajišťuje téměř 2/3 produkce elektřiny pro celou Afriku.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Cestovní pas, jehož platnost přesahuje alespoň o 30 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.
 • Pokud hodlá český turista řídit v JAR automobil, vyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz.
 • V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem. Tato doba může být při vstupu do země imigračními úředníky omezena, proto se doporučuje si tuto okolnost na vstupním razítku v cestovním dokladu pečlivě ověřit. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Jihoafrické republiky, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republice, Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, 0083 Pretoria
 • Telefon: +27 12 431 2380, +27 12 430 2328
 • Nouzová linka: +27 824 160 016
 • Diplomatická působnost: DIPLOMATICKÁ A KONZULÁRNÍ pro Jihoafrickou republiku, Botswanskou republiku, Lesothské království, Mauricijskou republiku, Namibijskou republiku, Svazijské království, Angolskou republiku, Demokratickou republiku Svatého Tomáše a Princova ostrova
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna: 

 • jihoafrický rand (ZAR) - 100 cents (centů)
 • kurz k 10.1.2011 - 6,84 ZAR/1 USD
 • Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) provádí přísný devizový režim a ve vnitrostátním peněžním styku se používá výhradně ZAR.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie: 10111
 • Záchranná služba a hasiči 10177
 • Všeobecné tísňové volání : 112, operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.
 • Informace o telefonních číslech: tel. 1023

Posun času:

 • Časové pásmo  +2

Spojení s ČR:

 • Telefonování: telefonní předvolba do JAR : +27

Bezpečnost:

 • Bezpečnostní situace v JAR je taková, že je nutno počítat s vysokou mírou kriminality.
 • Zejména v centrech větších měst se nedoporučují návštěvy satelitních sídlišť , procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách.
 • Zvláště se nedoporučuje používat mikrobusy jezdící po pravidelných trasách, mimo jiné i s ohledem na jejich velmi špatný technický stav. Turisté jsou častým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat např. viditelně nošenými kamerami. MZV ČR doporučuje českým občanům  maximální obezřetnost a dodržování obecných zásad pro cestování.
 • Při cestách autem se doporučuje držet se hlavních cest, cestovat vždy jen v uzamčeném autě a okna auta spouštět jen do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po vedlejších silnicích po setmění. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Rovněž není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná). 

Stravování:

 • Místnímu obyvatelstvu se říká „duhový národ“, stejně tak je i barevná a rozmanitá jihoafrická  kuchyně. Kraluje jí maso, ryby a  zelenina.
 • Nepostradatelnou přílohou jídel je kukuřičný Pap. Sušené maso Biltong vám přijde k chuti na dlouhých cestách,  vaří se z něho i polévka. Národním jídlem je Bobotie - dušené jídlo z mletého jehněčího masa. V žádném jídelníčku nechybí ryby – JAR má téměř 2500 km mořského pobřeží. Rozhodně si nenechte ujít ochutnat fazolový salát Chakalaka.

Očkování: 

 • Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni. Ceny lékařského ošetření jsou však pro cizince značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu se doporučuje českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.
 • Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu. Pokud turista plánuje cestu do Krügerova parku nebo národních parků v provincii Kwazulu Natal, je žádoucí vybavit se účinným antimalarikem a užívat jej vždy ve spojení s repelentem. Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem nebezpečí napadení krokodýly, hrochy a na výskyt bilharzie. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem a brýlí proti slunci.
 • JAR je země s nejvyšším počtem HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i jinými pohlavními chorobami. Doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními. V zemi je značně rozšířena i tuberkulóza.

Jízda na silnicích:

 • V Jihoafrické republice se jezdí vlevo

Celní předpisy:

 • Povolené množství zboží, které si turista může dovézt do JAR pro svou osobní potřebu, je následující: 400 ks cigaret nebo 50 ks doutníků či cigár nebo 250 g tabáku, 2 l vína, 1 l destilátu, 50 ml parfému, 250 ml toaletní vody, dárky do hodnoty 1250 randů. Před odjezdem z JAR může turista požádat o vrácení 14 % DPH (VAT) ze zakoupeného zboží za předpokladu, že součet předložených účtů převyšuje částku 250 randů.
 • Do Jihoafrické republiky je zakázáno dovážet živé rostliny, rovněž platí zákaz jejich vývozu.
 • Povolen je dovoz domácích zvířat, pokud se jejich dovozce prokáže mezinárodním očkovacím průkazem, povinná je však šestiměsíční karanténa.
 • Bez příslušného povolení jihoafrického Ministerstva pro životní prosředí a turistiku je přísně zakázán sběr či odchyt a vývoz rostlin či živočichů ve volné přírodě.
 • Povinná směna valut v JAR není zavedena

Turisticky zajímavé oblasti

Krugerův národní park

Krugerův národní park je jednou z největších a nejstarších přírodních rezervací na světě. Území, které zabírá, je přibližně velké jako Belgie. V parku žijí ohromná stáda zeber a antilop, přes 150100 buvolů, 8000 slonů, 2000 lvů, 1500 nosorožců a přes 1000 leopardů. Je otevřen celoročně, ale nejlepší možnost pozorování zvířat je v zimě. Vegetace je řídká a zvěř musí ve zvýšené míře navštěvovat napajedla. V zimě je tu také mnohem menší riziko výskytu malárie.

Kapské Město

Město ležící pod Stolovou horou u mysu Dobré naděje na pomezí Atlantského a Indického oceánu. Symbolem Kapského města je Stolová hora, národní památka JAR. Na její vrchol vede několik cest, nejjednodušší je však využít lanovou dráhu. Centrem města je City Bowl. Stojí zde i nejstarší kamenná budova v Jižní Africe  Castle of Good Hope, v současnosti zde sídlí umělecké muzeum. South African National Gallery nabízí ke shlédnutí díla evropských i jihoafrických umělců. Je s podivem, že své místo tu má  i Židovské muzeum. Ve věži Clock Tower z konce 19. století se nachází muzeum námořní plavby, nedaleko muzea  stojí  kopie plachetnice Victorie. Samotný mys Dobré naděje obklopují dlouhé bílé pláže. Poslední kilometry mysu vroubí luxusní stavby nejbohatších lidí. Nenápadnou skálu označuje jen velký kříž. Ten zde byl vztyčen na počest odvážných námořníků.

Lesotho

Horské  království nacházející se téměř uprostřed JAR ve vrcholové partii Dračích hor (jejich nadmořská výška je 2300 - 3000 m). Nenechte si ujít výlet  na lesothských ponících, kteří jsou dodnes hlavním dopravním prostředkem Basutů.

Památky UNESCO:

Limpopo - naleziště hominidů

Naleziště hominidů v lokalitách Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, naleziště Taung Skull a v údolí Makapan, svědčí o přítomnosti člověka před mnoha miliony let. V Taung Skull byla na počátku 20. století objevena lebka druhu  australopitecus africanus. V oblasti province Gauteng, Limpopo a Severozápadní provincie (North-west) se nachází mnoho nálezů dokazujících původ a způsob života pralidí.  Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999, 2005.

Kulturní krajina Mapungubwe

Kulturní krajina Mapungubwe se nachází na severu země v pohraničí s Botswanou a se Zimbabwe. Rozsáhlá otevřená savana na soutoku řek Limpopo a Shashe  bývala jedním z největších afrických království. Dochovaly se zde  zbytky paláce i obydleného území. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2003.

Vredefortský kráter

Vredefortský kráter vytvořil náraz velkého meteoritu zhruba před asi 2 miliony let v Severozápadní provincii, provincii Free State. Kráter o poloměru 190 km je největším a nejhlubším na světě. Podle vědců mohl dopad meteoritu ovlivnit  vývoj naší planety. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2005.

Národní park Ukhahlamba - Drakensberg

V národním parku  Ukhahlamba  - Drakensberg  se nachází nádherné skalní malby zobrazující život kmene San v průběhu tisíců let. Nedotčená říční údolí, rokliny, jeskyně a skalní přístřešky spolu s pastvinami ve vysoké nadmořské výšce zde poskytují vhodné životní prostředí pro ohrožené druhy fauny a flóry. Najdeme ho v království Zulu (KwaZulu-Natal), které tvoří jednu z provincií JAR. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2000.

Národní park Greater St Lucia

Tento národní park v království Zulu (KwaZulu-Natal) je domovem různých druhů zvířat žijících u moře, v mokřadech nebo na savaně. Je to území jezer, bažin, ale i písečných dun nebo papyrusových mokřadů. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999.

Kulturní a botanická krajina Richtersveld

Kulturní a botanická krajina Richtersveld  má rozlohu  160 000 ha. Najdete ji  v pouštní v oblasti severozápadní Afriky - Severokapská provincie (Northern Cape province). Toto území spravují společně příslušníci kmene Namů. Umožňuje jim vést polokočovný způsob života spojený se střídáním ročních období. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2007.

Chráněná Kapská květinová oblast

Chráněná Kapská květinová oblast je jednou z chráněných oblastí v provincii Cape (Western Cape Province, Eastern Cape Province). Můžeme zde vidět asi pětinu z celkové africké flóry. Tyto chráněné oblasti pokrývajících plochu asi půl milionu hektarů. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2004.

Ostrov Robben

Ostrov Robben  byl od 17. do 20. století využíván jako vězení i pro politické vězně, jako vojenská základna a nemocnice pro sociálně nepřijatelné skupiny obyvatel. Najdete ho v provincii Western Cape. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999.