ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Taiwan

Taiwan

Tento malebný ostrov bychom mohli směle nazývat Švýcarskem Jihočínského moře. Na zhruba polovině rozlohy Česka se zde nachází úžasně rozmanitá vegetace i pestrá národnostní směsice. Překrásně tvarované mořské pobřeží přechází do vnitrozemských hor s vrcholky kolem 3500 m. Tropická vegetace, zastoupená palmami a kapraďorosty gigantických rozměrů, je v podhorských oblastech vystřídána bambusovými háji a jen o pár kilometrů dál, v centrální horské oblasti, již převažují vysokohorské jedle a borovice.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Republic of China (Taiwan)
 • Taiwan
 • T´ai-wan
 • Tchaj-wan

Rozloha:

 • 35 980 km2

Počet obyvatel:

 • 22,8 mil. (odhad na červenec 2007) 

Státoprávní uspořádání:

 • Čína považuje Taiwan za jednu ze svých provincií, ale Taiwan sám se prohlašuje za samostatný stát se státním zřízením demokratické republiky. Jeho samostatnost ovšem OSN neuznává.
 • územní členění: 18 krajů, 5 samosprávných měst a 2 města se zvláštní samosprávou

Hlavní město:

 • Taipei (téměř 3 miliony obyvatel)

Jazyk:

 • čínština (tzv. mandarínština); taiwanština, dialekty Hakka

Národnostní složení:

 • 84 % Taiwanci, 14 % obyvatelé původem z kontinentální Číny

Náboženství:

 • hlavními náboženstvími jsou buddhismus a taoismus (93 %), 4,5 % tvoří křesťané, 2.5 % jiná náboženství

Přírodní poměry:

 • Taiwan je protáhlý ostrov před jihovýchodním pobřežím čínské pevniny. V centrální části ostrova se nachází hustě zalesněná horská pásma s více než 60 vrcholy přes 3000 m a nejvyšší horou Ju-šan s nadmořskou výškou 3997 m.
 • Území ostrova s častými zemětřeseními se u východního pobřeží příkře svažuje, západní strana sestupuje k 8 až 40 km široké pobřežní nížině terasovitě.
 • K Taiwanu patří směrem k čínské pevnině předsunuté sopečné ostrovy Peskadory.  
 • Podnebí je na severu subtropické s častými srážkami a na jihozápadě dokonce tropické se zimním monzunem. Průměrné teploty dosahují v Tchaj-pej v lednu 15 st. C a v červenci 29 st. C.

Hospodářství:

 • Taiwan má velmi silné kapitalistické hospodářství, ve kterém je stále více nahrazována státní kontrola nad investicemi, zahraničním obchodem a důležitými průmyslovými odvětvími privatizací a liberální ekonomikou.
 • Na hustě osídleném ostrově s nedostatkem nerostných surovin dominovalo tradičně zemědělství. V 60. letech začala za pomoci USA razantní industrializace.
 • Zemědělství (rýže, obiloviny, sója, ovoce, zelenina a ryby) dnes přispívá asi 3 % k HDP.
 • Tahounem hospodářství je vysoce produktivní průmysl, jehož výrobky jsou určeny především na vývoz. Převládá elektronika, high-tech, chemie, strojírenství, textilie a oděvy.
 • Sektor služeb přispívá k HDP 61 % a zaměstnává asi polovinu pracujícího obyvatelstva.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • K cestě na Taiwan potřebujete pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. Zkontrolujte si, zda nemáte poškozený pas. Při pobytu do 30 dní vízum nepotřebujete. 

Zastoupení v ČR:

Měna:

 • taiwanský dolar (TWD)
 • Platební karty a šeky: Akceptované platební karty jsou: Visa, MasterCard, American Express, Diner´s Club, lze je využít spíše ve vybraných (dražších) obchodech ve velkých městech. Jejich používání není běžné (s výjimkou Hongkongu), rozhodně však karty doporučujeme vzít s sebou jako finanční rezervu k hotovým penězům. Cestovní šeky (především American Express) se také dají směnit, i když většinou pouze v bankách. Otevírací doby bank jsou většinou 9–17 hod. 

Důležitá telefonní čísla:

 • policie (110)
 • hasiči (119)
 • mezinárodní tel. asistence (100)
 • mezinárodni předvolba: +886

Posun času:

 • GMT + 8; oproti ČR tedy +7 hodin v době zimního času a +6 hodin v době letního času.

Spojení s ČR:

 • Internet: je dostupný ve všech větších městech a turistických střediscích.  
 • Pošta: známky lze koupit většinou pouze na poštách. Pošta k nám jde 7–10 dní.  
 • Telefonování:
  • Místní telefon - na ulici lze běžně nalézt telefonní budky, z nichž se dá volat do zahraničí. Je možno také zakoupit předplacené i normální telefonní karty různých hodnot, ze kterých lze často telefonovat i z hotelu. 
  • Mobilní telefon - operátoři O2 a T-mobile mají pokrytí vesměs na celém území Číny, Vodafone je poněkud problematičtější. 

Bezpečnost a zvyklosti:

 • Taiwan je relativně velmi bezpečnou zemí. Kriminalita je v porovnání s ČR na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Nejčastější jsou krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů, a proto doporučujeme dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření. 
 • Úroveň služeb: Taiwan překvapí na asijské poměry relativním pořádkem, fungující dopravou a službami obecně, včetně železniční a letecké dopravy, která může směle konkurovat českým poměrům. V neposlední řadě se zvedla výrazně i úroveň nechvalně proslulých veřejných toalet. 

Stravování:

 • Naleznete celou škálu restaurací – od špičkových, luxusních podniků až po obyčejné jídelny a maličké pouliční stánky. Podoba s čínskou kuchyní jistě není náhodná.
 • Voda z kohoutku je sice většinou nezávadná, ale je lépe pít balenou vodu. 

Očkování: 

 • Potřebné informace o očkování naleznete zde.

Jízda na silnicích:

 • vpravo

Elektřina:

 •  220–240 V. Vyhoví téměř vždy naše jednoduchá "dvouvidlice". 

Fotografování a filmování:

 • Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých chrámů a klášterů). 

Celní předpisy:

 • Platí běžné mezinárodní předpisy. Bezcelně lze z Taiwanu vyvézt veškeré nakoupené suvenýry.
 • Zakázán je vývoz starožitností starších 100 let a vzácných druhů fauny a flóry.

Turisticky zajímavé oblasti

Taipei

Taipei (3 000 000 ob.) je největším a hlavním městem Taiwanu. Oblast kolem města patří k nejhustěji obydleným místům na planetě. S tím je spojený i největší problém tohoto města – doprava. Ulice jsou přeplněné především skútry. Hromadnou dopravu se snaží řešit rychlodráha, která v centru probíhá pod zemí, v okrajových částech na visutých tělesech.

Taipei nemá dlouhou historii. Jako moderní město se začala rozvíjet až za japonské okupace, tj. od r. 1895, kdy sloužila jako administrativní centrum kolonie.

Nejvýraznější osobností moderních dějin Taiwanu je generalisimus Čankajšek, kterému je zasvěcen monumentální památník v centru města.

V Taipei nemůžete opomenout návštěvu Palácového muzea. Uchovává sbírky, jež byly původně umístěné v Palácovém muzeu v Pekingu. Na předměstí Taipei byl pro sbírky vybudován obdivuhodný areál několika budov v tradičním čínském stylu.

Od roku 2004 se nějaký čas Taipei pyšnila nejvyšší budovou světa. Byla jí 505 m vysoká „Stojednička“, která dostala název podle počtu poschodí.

Alishan

Alishan je pohoří a přírodní horská rezervace v centrálním Taiwanu (2200 m n.m.). Východiskem k němu je město Chiayi, známé množstvím buddhistických chrámů. Nejznámější z nich je zasvěcený Wu Fengovi, oblíbenému císařskému úředníkovi ze 17. století, který se snažil odnaučit domorodce tradičnímu zvyku lovení lidských lebek.

Oblast je proslavená především svou úzkokolejnou železnicí, kterou postavili Japonci v roce 1912. Rostly zde totiž staleté cypřiše, které Japonci bezohledně těžili. Nejeden chrám, který dnes obdivují turisté v Japonsku, je postaven ze dřeva cypřišů pokácených na Alishanu. Železnice je dlouhá 72 km a na této trase překonává výšku 2000 m. Je na ní 50 tunelů a 80 mostů. Dnes železnice slouží především turistům. Jízda miniaturním vláčkem kolébajícím se nad propastí po železnici zauzlované nespočetnými smyčkami představuje neopakovatelný turistický zážitek.

Na Alishanu se můžeme pokochat pohledem na východ slunce nad nejvyšším taiwanským pohořím, kterému vévodí téměř 4000 m vysoká Nefritová hora, tisíciletými cypřiši, které tam ještě zbyly, a nádhernou subtropickou vegetací.