ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Uzbekistán

Uzbekistán

Až na drobné výjimky se všechny kulturní památky postsovětské Střední Asie ze seznamu UNESCO nacházejí v Uzbekistánu. Není divu, časté střídání národů a říší, které si toto srdce Asie s křižovatkou starobylé Hedvábné stezky snažily podmanit, nám zde zanechalo mimořádné bohatství jedinečných památek až do dnešních dnů.  

Gepografické informace

Název oficiální:  

 • Republika Uzbekistán
 • uzbecky O‘zbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси
 • Uzbekistán

Rozloha:

 • 447 400 km2

Počet obyvatel:

 • 27,4 mil. obyvatel (údaj z roku 2007)

Státoprávní uspořádání:

 • prezidentská republika
 • územní členění: 12 oblastí (oblast – viloyat): Andižanská, Bucharská, Džizacká, Ferganská, Chorézmská, Kaškadarjinská, Navojská, Namanganská, Samarkandská, Surchardarjinská, Syrdarjinská, Taškentská oblast + hlavní město Taškent. Autonomní Republika Karakalpakstan má vlastní vládu a parlament, hlavní město Nukus. 

Hlavní město:

 • Taškent (2,2 mil. obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Namangan (441,3 tis. obyvatel)
 • Samarkand (399,6 tis. obyvatel)
 • Andižan (373,8 tis. obyvatel)
 • Nukus (271,4 tis. obyvatel)
 • Buchara (266,3 tis. obyvatel)
 • Karši (234,2 tis. obyvatel)
 • Fergana (234,7 tis. obyvatel)
 • Kokand (220 tis. obyvatel)

Jazyk:

 • Státním jazykem je uzbečtina, kterou ovládá okolo 75 % obyvatelstva.
 • Druhým nejrozšířenějším jazykem je ruština s 14,2 %. 

Národnostní složení:

 • 80 %  Uzbekové, 5,5 % Rusové, 5 % Tádžikové, 3 % Kazaši, 2,5 % Karakalpakové, 1,5 % Tataři

Náboženství:

 • 88 %  sunnitský islám, 9 % pravoslaví, 3 % ostatní

Přírodní poměry:

 • Tato středoasijská republika zujímá centrální oblast nižinaté Turanské pánve s jihozápadní částí poště Kyzylkum. Pánev je 600 km dlouhá, 350 km široká a povrch pokrývají převážně písečné planiny.
 • Při jihozápadní hradici protéká pouští řeká Amudarja, která je nejmohutnějším tokem ve střední Asii a ústí do Aralského jezera. Na východě je země ohraničena výběžky pohoří Ťan-Šan a Altaj.
 • Během celého roku zde spadne poměrně málo srážek, proto většinu území pokrývají pouště a stepi.
 • Charakter podnebí je kontinentální s velkými rozdíly teplot mezi zimou a létem. V létě může teplota vystoupat až na 40°C a v zimě klesat až na -23°C, rekordy padají i kolem -40°C. Významným klimatogeografickým činitelem je nadmořská výška území. Vyšší polohy mají sníh v průběhu celého roku. 

Hospodářství:

 • Uzbekistán je agrární stát s nedostatečně rozvinutým průmyslem. Hlavní roli hraje pěstování bavlny. Země je dnes třetím největším vývozcem bavlny na světě.
 • Podíl zemědělství na HDP zaujímá 26 %. Také průmysl je silně orientován na zemědělství, největší podíl představuje výroba kobajnů na bavlnu a produkce hnojiv.
 • 42 % obyvatel pracuje v zemědělství, 20 % v průmyslu a 38 % ve službách a obchodu.
 • Země má bohaté, zatím nevyužité rezervy nerostných surovin (zemní plyn, ropa, zlato, stříbro a vzácné kovy).

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Od 1.2.2019 mohou občané ČR cestovat do Republiky Uzbekistán bez víz pouze s platným cestovním dokladem. Délka pobytu však nesmí překročit 30 dní. Vzhledem k častým kontrolám doporučujeme nosit cestovní doklad neustále s sebou.

  Řidiči motorových vozidel by měli mít s sebou dále platný mezinárodní řidičský průkaz (uznává se jak mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle příslušné Vídeňské úmluvy z roku 1968, tak i mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle příslušné Ženevské úmluvy z roku 1949) a český řidičský průkaz.

  Doklad o zdravotním pojištění ani mezinárodní očkovací průkaz nejsou vyžadovány, ale obojí doporučujeme.

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • 1 sum (UZS) = 100 tijínů
 • Platební karty a šeky: K výměně se přijímají pouze americké dolary vydané po roce 2000, neopotřebované a bez porušení celistvosti. Staré dolarové bankovky jsou nevyměnitelné. 
  Protože sum není volně směnitelná měna, existuje v Uzbekistánu černý trh, na kterém se za dolary nebo eura nabízí lepší kurz než v bankách a oficiálních směnárnách. V této souvislosti ale důrazně upozorňujeme na to, že měnit peníze načerno je přísně zakázáno. Každoročně jsou zadrženy desítky turistů, kterým jsou veškeré peníze zkonfiskovány a turisté jsou vyhoštěni ze země a označeni za nežádoucí osobu. 
  V bankách a směnárnách lze vyměnit i zbylé uzbecké sumy zpět na dolary nebo eura, ke zpětné směně je ale vždy potřeba potvrzení z banky či směnárny o předchozí směně valut za sumy, jinak není možná. Cestovní šeky lze vyměnit za hotovost prakticky ve všech bankách. 

Důležitá telefonní čísla:

 • lékařská záchranná služba 03
 • policie 02
 • hasiči 01 
 • mezinárodni předvolba: +998

Posun času:

 • GMT +5 (+3 hod v době letního času, +4 hod v době zimního času)

Spojení s ČR:

 • Internet je k dispozici v internetových kavárnách ve větších městech. 
 • Pošta do Uzbekistánu nechodí příliš spolehlivě, často je předmětem kontroly. V Uzbekistánu operuje DHL. Roaming mobilních operátorů v Uzbekistánu funguje. 
 • Telefonování: Pro mezinárodní hovory z Uzbekistánu se používá předvolba 810, tj. pro volání do ČR vytočte 810420.

Bezpečnost a zvyklosti:

 • Bezpečnostní situace v Uzbekistánu je relativně stabilní. 
 • Uzbeci jsou velmi pohostinní, chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné).
 • V Uzbekistánu najdete jen několik supermarketů, obchodních domů a samoobsluh - a to pouze v Taškentu a dalších velkých městech. Obvykle se nakupuje na místních tržištích, tzv. bazarech, kde se cena za zboží smlouvá, a v malých obchůdcích, kde se naopak nesmlouvá.

Stravování:

 • Uzbecká kuchyně zahrnuje prvky perské (záliba ve velmi sladkých cukrovinkách a kombinace ovoce a masa), kazašské (záliba v mase a některé mléčné pokrmy) a v posledním století též ruské (větší množství moučných jídel). 
 • Velmi rozšířeným masem je skopové a vepřové. Drůbež a ryby se téměř nekonzumují. Velmi rozšířené jsou naproti tomu pokrmy z obilovin, luštěnin a zeleniny. V žádných pokrmech však nesmí chybět maso. Samostatné zeleninové pokrmy Uzbeci prakticky neznají. Zelenina je v celé Střední Asii velmi levná a vynikající kvality. Z obilovin a luštěnin se nejčastěji konzumuje rýže, kukuřice, fazole a hrách.
 • Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Vodu je lépe konzumovat převařenou nebo balenou, zakoupenou v obchodech. V letních měsících je zapotřebí opatrnosti při konzumaci ryb.

Očkování: 

 • Potřebné informace o očkování naleznete zde.

Jízda na silnicích:

 • vpravo

Elektřina:

 • Elektrické napětí je v Uzbekistánu stejné jako v Evropě 220 V / 50 Hz, používají se zástrčky typu C a F (naše dvojvidlice).

Fotografování a filmování:

 • Na mnoha veřejných místech v Uzbekistánu platí přísný zákaz fotografování. Jde o tzv. strategicky důležitá místa, ke kterým patří například metro v Taškentu, letiště, nádraží, tunely, mosty, budovy důležitých institucí a vnitřní prostory některých památek. Fotografovat se nesmějí ani hraniční přechody a státní hranice. Kromě toho je nevhodné fotografovat policisty, kolony aut doprovázené policejním vozem, dále pohřební obřady a průvody. Bez svolení nelze fotografovat nádvoří a vnitřní prostory islámských škol (tzv. medresy), svolení často není vydáno vůbec nebo je vydáno za poplatek. 

Celní předpisy:

 • Celní předpisy jsou velmi přísné, přesný seznam povolených a zakázaných věcí a zboží nalezdne zde.

Turisticky zajímavé oblasti

Taškent

Taškent, "kamenné město", byl významným obchodním střediskem Hedvábné stezky již ve 2 tis.př.n.l.. Novodobý Taškent se začal stavět až po příchodu prvních Rusů v 19. století. A ještě jednou byl znovupostaven po roce 1966, kdy ho zničilo zemětřesení. Kolem největšího bazaru ve Střední Asii se rokládá Shahristan - staré město, které tvoří centrum Taškentu. Součástí medresy Kukeldash je i nejstarší mešita v Taškentu, která pochází ze 16. století, a dnes opět slouží svému účelu. Při procházce městem nesmíme zapomenout ani na náměstí Nezávislosti, medresu Barak Chan, mauzoleum učence Kafal Al Šaši, Páteční mešitu nebo Tamerlánovo náměstí.

Samarkand

Samarkand se rozvíjel nejvíce ve 14-15. století za vlády Timura a jeho následovníků, vznikl však již v 7. století. Timur z něj chtěl udělat centrum své říše a chtěl vystavět ty největší mešity na světě. Symbolem města je náměstí Registan, obklopené ze tří stran medresami v odstínech modré. Dalšími významnými památkami jsou komplex Šach-i-Zinda s mauzoleem Gúr Emírs, mešita Bibi Chanum z 15. st., Ulugbekova astronomická observatoř aj.

Šachrizabz

Šachrizabz – v překladu "Zelené město" - mělo největší význam za vlády Timura v 15 stol., stejně jako Samarkand. Existují však doklady o osídlení již v 1. tis.př.n.l. Historické centrum obsahuje výjimečné památky (některé z nich jsou zapsány na seznam UNESCO): pozůstatky paláce Ak-Saray z 15. st.; mešita a mauzoleum Kok-Gumbaz, areál hrobky islámského vědce Al-Buchárího, Timurova hrobka ...

Buchara a okolí

Buchara se stala významnou zastávkou na Hedvábné stezce vzhledem ke své ideální poloze oázy uprostřed pouště, první zmínky pochází již z roku 2500 př.n.l.. I dnes si můžeme užívat dávného a moudrého rozhodnutí města vybudovat na 120 bazénů a vysadit mnoho morušovníků, které dnes poskytují příjemnou ochranu před sluncem. V historickém centru najdeme náměstí Kalján se stejnojmennou mešitou a minaretem, Samánovské mauzoleum (nejstarší památka východoislámské architektury z 10. st.), mauzoleum Čašma Ajub, nejvyšší minaret Poi Khalon (vysoký 46,5 m) nebo pevnost Ark – bývalé sídlo bucharských emírů, aj. Nedaleko Buchary můžeme navštívit např.  letní palác posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19. st., mauzoleum Čor Bakr z 10. st. a hrobka Bachadina Nakšabandiho ze 14. st.

Chiva

Dnešní Chiva nepatří mezi největší města, ale její historická část je jedna z nejlépe dochovaných a zároveň unikátním příkladem opevněného středověkého města ve střední Asii. Vnější město - Dishan Kala - obklíčily hradby o délce 6,5 km s 10 branami. Jednalo se o obchodní čtvrť, v níž jsou umístěny obchody a školy. Ichan Kala - vnitřní město - je uzavřeno hradbami se 4 branami. Ve vnitřním městě jistě neminete pevnost Kunya Ark, Páteční mešitu z 10. st., mauzoleum chivského hrdiny Pahlavana Mahmuda nebo palác Tašhauli, aj.