ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dánsko

Dánsko

Dánsko je bohatou evropskou zemí řadící se mezi skandinávské. Na pevnině Jutského poloostrova sousedí s Německem, ze severu zemi odděluje moře od Norska a Švédska. Dánsko je zemí veskrze plochou, proto se hodí pro nepříliš náročné vyjížďky na kole, objevování přírodních krás pobřeží i historie jednoho z hybatelů evropského novověku.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Dánské království
 • Dánsky - Kongeriget Danmark
 • Anglicky - Kingdom of Denmark

Rozloha:

 • Vlastní Dánsko:     43.098 km2
 • Faerské ostrovy:    1.399 km2 (autonomní oblast)
 • Grónsko:                2,166.088 km2 , z toho nezaledněné území 410.449 km2 (autonomní oblast)

Počet obyvatel:

 • Vlastní Dánsko: 5,566.856
 • Faerské ostrovy: 48.736
 • Grónsko:  56.462

Státoprávní uspořádání:

 • Dánské království - konstituční monarchie s dlouholetou tradicí parlamentní demokracie
 • Hlavou státu je Její královské Veličenstvo Markéta II., panovnice ale do politiky nevstupuje
 • Dánský parlament – Folketing - je jednokomorový , v čele stojí předseda vlády
 • K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti - Faerské ostrovy a Grónsko. 

Hlavní město:

 • Kodaň (København, Copenhagen)

Nejvýznamnější města:

 • Århus 
 • Aalborg
 • Odense
 • Esbjerg
 • Randers

Jazyk:

 • úřední jazyk je dánština
 • na autonomních územích též faerština a grónština
 • nejčastěji používané cizí jazyky jsou angličtina,  němčina a ostatní skandinávské jazyky

Národnostní složení:

 • Dánové tvoří 89,8 % obyvatelstva
 • na jihu Jutského poloostrova žije německá menšina (asi 20 tis. osob)
 • 10,2 % tvoří imigranti a jejich potomci, z nichž 53,5 % pochází z Evropy (vč. Turecka a zemí bývalé Jugoslávie), 33,3 % z Asie (Irák, Pákistán, Írán, Libanon) a 8,8 % z Afriky (Somálsko, Maroko)

Náboženství:

 • převládá protestantské náboženství: k luteránské Dánské lidové církvi (Dansk Folkekirke) se hlásí 80 % obyvatelstva
 • druhé nejrozšířenější náboženství v zemi je islám (přes 2 %)

Přírodní poměry:

 • Dánsko leží na Jutském poloostrově a na 443 ostrovech, které jsou pojmenované. Pouze 76 ostrovů je obývaných po celý rok.
 • Dánsko tvoří převážně nížiny a roviny, průměrná výška dosahuje pouze 30 m nad mořem. 171 m  je nejvyšší nadmořská výška - Ding Skovhøj a Møllehøj
 • podnebí je oceánské, chladná léta a deštivé a mírné zimy
 • největší řeka je Gudenå
 • 11% země pokrývají lesy, které slouží i k ochraně pobřeží, na západě jsou rozsáhlá vřesoviště a rašeliniště

Hospodářství:

 • technicky vyspělé zemědělství a moderní tržní hospodářství
 • vyspělá dánská ekonomika se projevuje vysokou životní úrovní a pevnou měnou, je závislá na obchodu se zahraničím
 • Dánsko splňovalo ekonomická kritéria Evropské měnové unie, ale k EMU se nepřipojilo
 • zemědělská výroba – obilniny, především pšenice, brambory a cukrová řepa, chov skotu,prasat, drůbeže
 • velký význam má mořský rybolov
 • Dánko má pouze omezené množství nerostných surovin
 • významný je potravinářský průmysl – máslo, sýry, strojírenský průmysl se zabývá výrobou převážně zemědělských strojů, stavbou lodí
 • téměř  polovina průmyslové výroby je v Kodani a v jejím nejbližším okolí.

Praktické informace

 • Dánsko je součástí Evropské unie a Schengenského prostoru.
 • všechny typy cestovních pasů - se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji,  bez strojově čitelných a bez biometrických údajů
 • všechny typy občanských průkazů - se strojově čitelnými údaji
 • nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem)
 • rodičům cestujícím  s dětmi  se doporučuje cestovat s cestovními pasy
 • motoristé musí mít řidičský průkaz ČR nebo mezinárodní řidičský průkaz, zelenou kartu pojištění pro zahraničí, doklady o vozidle, u vypůjčených vozidel notářsky ověřené potvrzení o zapůjčení ve světovém jazyce

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Dánsku – Embassy of the Czech Republic - Ryvangs Allé 14-16, 2100 København Ø
 • Telefon: +45/39101810, sekr. - 39101811, konzulární oddělení - 39101818, 39101819, hospodář – 39101816
 • Honorární konzulát České republiky v Dánsku, Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg
 • Telefon: +45/87450111, +45/40203444
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 •  Oficiální měnou v Dánsku je dánská koruna (DKK). 1 DKK = 100 øre

Důležitá telefonní čísla:

 • Tísňové volání - první pomoc, policie, požární služba : 112

Posun času:

 • Časové pásmo UTC +1

Spojení s ČR:

 • Telefonování:  předvolba ze zahraničí do ČR: 00420 , předvolba ze zahraničí do Dánska: 0045

Bezpečnost:

 • Dánsko je poměrně bezpečná země, opatrnost se doporučuje zejména na osobní zavazadla, peněženky, doklady a platební karty, zejména na určitých místech (např. na hlavním nádraží nebo v kodaňských čtvrtích Christiania a Nørrebro).
 • postihy za dopravní přestupky jsou přísné, povolené množství alkoholu v krvi při jízdě je 0,5 promile
 • při cestách v Dánsku je nutné počítat s poplatky za mosty (mýtné) a přepravu trajekty, dálniční poplatky, dálniční známky neexistují

Stravování: 

 • Dánové jsou proslulí gurmáni,  tradiční dánská jídla ale ustupují mezinárodní kuchyni. I když je Dánsko přímořský stát bohatý na ryby a mořské plody, Dánové si velmi  rádi pochutnají na kuřecím, vepřovém i hovězím  masu.

Očkování: 

 • Občané ČR mají v Dánsku na základě předložení Evropského zdravotního průkazu nárok na nezbytnou zdravotní péči, pro cestování se doporučuje uzavřít komerční cestovní pojištění.
 • Očkování není nutné

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Celní předpisy:

 • dle platných předpisů je možné bez omezení dovézt a vyvézt při turistické cestě jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Pro obecné vymezení osobní spotřeby byly stanoveny limity (na osobu): 800 ks cigaret, 400 ks doutníčků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l aperitivu, 90 l vína (max. 60 l šumivého), 110 l piva

Turisticky zajímavé oblasti

 • most přes Velký Belt - spojuje ostrovy Sjælland a Fyn, byl uveden do provozu  roku  1998 – druhý nejdelší visutý most na světě
 • zábavní park Tivoli– nejstarší zábavní park v Evropě
 • Legoland v Billundu
 • Muzeum Hanse Christiana Andersena v Odense na Fynnu
 • nádherné pobřežní pláže u Baltského moře

Památky UNESCO:

Runové kameny a kostel v Jellingu

 • Náhrobky a jeden z runových kamenů jsou příkladem pohanské nordické kultury, ostatní runové kameny a kostel ukazují pokřesťanštění  dánského národa v polovině 10. století. Zapsáno na seznam UNESCO 1994.

Katedrála v Roskilde

 • Katedrála byla postavena ve 12. a 13. století. Jedná se o první gotickou cihlovou stavbu ve Skandinávii a inspirovala celou severní Evropu. Postraní kaple a krytý vchod byly dostavěny až koncem 19. stol.  Od 15. století je místem posledního odpočinku členů dánské královské rodiny. Zapsána na seznam UNESCO 1995.

Hrad Kronborg (Helsingør).

 • Hrad Kronborg se nachází na strategicky důležitém místě v Sundské úžině oddělující Dánsko od Švédska. Královský hrad hrál  důležitou roli v dějinách severní Evropy v 16.-18. století. Začal se  stavět v době renesance v roce 1574 a jeho zdi byly zesíleny v druhé polovině 17. století.  Pod jménem Elsinore byl dějištěm Shakespearova Hamleta. Zapsán na seznam UNESCO 2000.