ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nový zéland

Nový zéland

Dovolená Nový Zéland – výlet do pohádky Nový Zéland není jen pták kiwi, hlavní město Wellington, domorodí Maorové, kouřící jezera národního parku Rotorua, ale také spousta dalších přírodních krás a kulturních rozmanitostí. Není divu, že odsud pocházejí ragbisté předvádějící před zápasy tanec Haka nebo svérázný včelař Edmund Hillary, první pokořitel nejvyšší hory světa. Akční a zábavná dovolená? Nový Zéland! Pohádkový les, lívancové skály, svítící červi. Tyto názvy jako vystřižené ze sci-fi filmu slouží jako označení přírodních úkazů pokrývajících území Nového Zélandu. Kvůli rozmanitosti a nádheře okolní krajiny si ji jako kulisy nezřídka vybírají filmaři pro záběry exteriérů. Jestli se takovými místy chcete procházet reálně a bez 3D brýlí, můžete do země, kde mají lidé na vše spoustu času a nikdy neztrácejí klid a pohodu, vyrazit právě s námi.

Geografické informace

Oficiální název:  

 • Nový Zéland (česky)
 • New Zealand (anglicky)

Rozloha:

 • 270 534 km2 (75. největší země světa)

Počet obyvatel:

 • 4 376 500 (září 2010)
 • Hustota zalidnění: 16,2 obyv./ km2

Státoprávní uspořádání:

 • Státní zřízení: konstituční monarchie, člen Commonwealthu
 • Forma vlády: parlamentní 
 • Nový Zéland se skládá z 16 správních oblastí rozložených na obou hlavních ostrovech země:
  • Severní ostrov  - Northland, Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawkes Bay, Manawatu, Wanganui, Taranaki, Wellington.
  • Jižní ostrov - Nelson, Marlborough, West Coast, Canterbury, Otago, Southland.
 • Hlava státu: Elizabeth II
 • Předseda vlády: John Key
 • Členství: OSN, Commonwealth, APEC, ANZUS, OECD

Hlavní město:

Wellington (400 000 obyvatel) leží na severovýchodním vrcholku Severního ostrova. Wellington stal hlavním městem především díky poloze v centru země a velkému přístavu. Město je plné historických a kulturních památek například novozélandské národní muzeum Te Papa, centrum města plné kaváren, hospůdek, restaurací i divadel, botanické zahrady odkud je překrásný výhled na město a přístav,  budova Old Government Buildings, která navenek vypadá jako kamenná stavba, avšak je celá ze dřeva.Zajímavá je také dnešní budova parlamentu Beehive.

Nejvýznamnější města:

 • Auckland 1 300 000 obyvatel
 • Christchurch 380 000 obyvatel
 • Hamilton 195 000 obyvatel
 • Dunedin 125 000 obyvatel
 • Napier-Hastings 123 000 obyvatel

Jazyk:

 • Úředními jazyky Nového Zélandu jsou angličtina a maorština.
 • Dále jsou (nepříliš běžně) používány jazyky přistěhovalců.

Národnostní složení:

 • 78 % - přistěhovalci evropského původu
 • 10 % - Maorové (původní obyvatelstvo)
 •   4 % - přistěhovalci z Oceánie
 •   8 % - přistěhovalci z Asie

Náboženství:

 • 24,7 % - anglikánská církev
 • 18,3 % - presbyteriáni 
 • 15,6 % - římští katolíci
 •   4,8 % - metodisté

Přírodní poměry:

 • Podnebí:
  Podnebí je mírné oceánské, přičemž okrajový Sever ní ostrov má podnebí subtropické. Jelikož se Nový Zéland nachází na severní polokouli, jsou zde roční období obrácená, a proto jsou nejteplejšími měsíci leden a únor a nejchladnějším červenec. I přesto jsou zde zimy velmi mírné. Průměrná teplota na Jižním ostrově je 13 °C a na Severním 18 °C. Převažující západní větry zajišťují celoročně vydatné srážky.
 • Geografie:
  Nový Zéland nacházející se v jižní části Tichého oceánu je tvořen z Severního a Jižního ostrova, separovaných Cookovým průlivem. Kromě toho se k němu přiřazuje několik menších ostrovů např. závislá území Cookovy ostrovy, Niue a Tokelau.
 • Severní ostrov má velice nepravidelné pobřeží. Uprostřed Severního ostrova se nachází oblast sopek. Čtyři z nich jsou dosud činné a sopka Ruapehu (2797 m) je nejvyšším vrcholem Severního ostrova. Velmi častá jsou zde zemětřesení, která jsou však jen málokdy ničivá. Jižněji se rozeklané kopce svažují a přecházejí v roviny a pobřežní nížiny.
 • Dominantou Jižního ostrova jsou vrcholky se zasněženými vršky Jižních Alp a nejvyšším vrcholem Jižního ostrova je Mount Cook (3754 m). Prudké řeky jsou napájeny mnoha nádhernými jezery, která leží v hustě zalesněných horských údolích.
  Úrodná Canterburská nížina je největší rovina na Novém Zélandu. Celé jižní pobřeží je zabrázděno fjordy, což jsou krajinné útvary v úzkých pruzích.
 • Využití plochy: 9 % orná půda, 50 % pastviny, 28 % lesy, 13 % ostatní 
 • Nejvyšší bod: Mount Cook 3 764 m. n. m.
 • Nejnižší bod: Tichý oceán
 • Nejdelší řeka: Waikato (425 km)
 • Klima: subtropický pás, mírný pás

Hospodářství:

 • Novozélandská ekonomika je jednou z nejotevřenějších na světě. Nový Zéland je agrárně průmyslovou zemí.  Na každého obyvatele připadá podle odhadů asi 20 hospodářských zvířat. Ovce jsou zdrojem proslulého jehněčího a vlny, které se vyvážejí do celého světa.
 • Chovají se zde rovněž velká stáda skotu, která jsou zdrojem hlavních vývozních položek státu – hovězího masa, mléka, sýrů a másla.
 • K pěstovaným plodinám patří pšenice, kukuřice, ječmen, hrách a jablka. V zemi vzrůstá množství nových vinic, na kterých je produkováno vysoce kvalitní víno.
 • Původní stále zelené lesy Nového Zélandu jsou většinou chráněné, pily a papírenský průmysl jsou zásobovány rozsáhlými kulturami jehličnanů a eukalyptů. Mořské ryby (tuňák, losos) a plody moře (ústřice, langusty, krabi) patří k nejvyhledávanějším  na světovém trhu.
 • Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou Austrálie, Japonsko, Čína, USA a členské státy Evropské Unie, zejména Velká Británie.
 • Disponuje zásobami zemního plynu, ropy, uhlí, zlata, stříbra a železné rudy. Velmi významným zdrojem příjmů je turistika.
 • Pěstování: pšenice, oves, ječmen, kukuřice, brambory, vinná réva, zelenina, ovoce
 • Chov dobytka: skot, ovce, prasata, drůbež
 • Průmysl - těžba: uhlí, ropa, zemní plyn, zlato, sůl
 • Průmysl: potravinářský, dřevozpracující,
 • Vývoz: mlékárenské produkty, maso, ryby, vlna
 • Dovoz: stroje, vozidla, ropa, spotřební zboží, plasty

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas ČR, s platností o 3 měsíce delší, než je doba pobytu na Novém Zélandu.
 • Držitelé platných cestovních pasů České republiky mohou cestovat na Nový Zéland bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu.
 • V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou povolení vstupu na Nový Zéland. Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky:
  • být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní
  • mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu
  • doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000 na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu); za patřičný doklad se považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky,
  • předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit,
  • cestovat za účelem turismu nebo krátkodobého studia, tzn. že účelem pobytu je rekreace, návštěva přátel či rodiny nebo studium (kurz v délce maximálně tří měsíců).
 • Za účelem řízení motorového vozidla na území Nového Zélandu platí při turistickém pobytu mezinárodní řidičský průkaz. Uznáván je i platný australský řidičský průkaz.

České zastupitelské úřady:

 • Honorární konzulát České republiky na Novém Zélandu - Queenstown: Level 2, 11-17 Church Street, 9300 Queenstown, 
  Vedoucí úřadu Vlaďka Kennett
  Telefon +64 3 409 0960, e-mail: Queenstown@honorary.mzv.cz, 
  Provozní hodiny úřadu: středa 13:00 - 16:00 hod.
 • Honorární konzulát České republiky na Novém Zélandu - Auckland, Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740, 1010 Auckland
  Telefon: +64 9 306 5883
 • Konzulát České republiky v Austrálii – Consulate of the Czech Republic, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030 Sydney
  Telefon: +61 2 95810111, sekretariát +61 2 95810100
  Nouzová linka: 0061/402/312806, popř. 0061/401/547584
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • Novozélandský dolar (NZD),  1 NZD = 100 centů
 • V běžném platebním styku se nepoužívá jiná měna než NZD, všechny směnitelné cizí měny je  možné vyměnit na NZD v pobočkách místních bank.

Důležitá telefonní čísla:

 • Tísňové volání  policie, záchranná služba,  hasiči: 111  

Posun času:

 • Časový posun představuje + 12 hodin oproti GMT, + 11 hodin oproti středoevropskému času.
 • Časový rozdíl se mění dle zavedení letního času v Evropě a na Novém Zélandu. Letní čas je zaváděn na NZ od poloviny října do poloviny března. V tomto období představuje časový posun oproti ČR +10 hod., po zbytek roku + 12 hod.

Spojení s ČR:

 • Internet:  internetových kaváren je tu celkem dost, liší se ale jejich ceny podle toho, jak je místo odlehlé a izolované od okolního světa.
 • Telefonování: Národní směrové číslo Nového Zélandu je 64.

Bezpečnost:

 • Nový Zéland je civilizovanou a bezpečnou zemí.
 • Násilné trestné činy jsou výjimečné. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně nenechávali tyto věci v autě či jinde bez dozoru.
 • V centrech větších měst (hlavně Auckland) je třeba dát pozor na kapesní krádeže.

Stravování:

 • Ceny základních potravin se pohybují pod úrovní cenové hladiny v západoevropských zemích. Cenové relace potravin jsou například: chléb NZD 4,00,  1l mléka NZD 3,50.
 • Oblíbené pokrmy jsou  z mořských a sladkovodních ryb s bohatou zeleninovou přílohou.
 • Tradičním masem je jehněčí, další  oblíbená masa jsou kuřecí, hovězí, ale i zvěřina, která se tu chová na farmách.
 • Doporučujeme vyzkoušet typicky maorský oběd nebo večeři, která se připravuje v přírodní zemní peci.

Očkování: 

 • Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.
 • Nový Zéland nepatří mezi zdravotně riziková teritoria. Doporučuje se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením.
 • Zdravotnictví na Novém Zélandu je na velmi dobré mezinárodní úrovni,
 • Je zcela nezbytné, aby  turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí. 
 • Ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké. Za návštěvu praktického lékaře se platí cca NZD 60, za návštěvu odborného lékaře cca NZD 130, za RTG či ultrazvuk cca NZD 120, za antibiotika cca NZD 20/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od NZD 500 výše. 
 • Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na základě ACC (Accident Compensation Scheme). Pojištění ACC umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu - bez ohledu, kde a jakým způsobem k úrazu došlo. 

Jízda na silnicích:

 • Na silnicích na Novém Zélandu se jezdí vlevo. 

Elektřina:

 • Elektrické napětí je 220 - 240 V, 50 Hz. Elektrické zásuvky jsou tříkolíkové,  je tedy třeba si opatřit příslušný adaptér.

Celní předpisy:

 • Krátce před příjezdem na Nový Zéland každý návštěvník vyplňuje Quarantine Declaration. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky. Veškeré potraviny, dovážené na Nový Zéland, musí být deklarovány a předloženy celní kontrole. Musí být taktéž deklarovány rostliny nebo jejich části (živé i neživé), zvířata, vybavení pro účely kempování a biologické vzorky.
 • Většinu potravin není dovoleno dovážet; ovoce, zelenina, maso, živočišné produkty, semena a rostliny jsou návštěvníkům zabavovány a zničeny. Zdůrazňujeme, že celní kontrola je velice přísná a nekompromisní. Veškerá osobní zavazadla jsou rentgenována. Pokud jsou u návštěvníka nalezeny nedeklarované předměty, může být odsouzen k pokutě až 100 000,-NZD a 5 letům vězení.
 • Dovoz domácích zvířat včetně psů, koček na území Nového Zélandu není pro turistické účely prakticky možný, neboť získání dovozního povolení od Ministry of Agriculture ve Wellingtonu, předchází nutnost zvíře dopravit do Velké Británie a ponechat po dobu 6 měsíců v karanténě.
 • Povinná směna valut se nevyžaduje. Při příjezdu i odjezdu z Nového Zélandu je třeba deklarovat částku převyšující 10.000 NZD.

Turisticky zajímavé oblasti

Christchurch

Největším městem Jižního ostrova ležícím v úrodné oblasti Canterbury Plains. Kulturní, obchodní a přírodní centrum tohoto ostrova Nového Zélandu. Městem protéká řeka Avon River.

Pouze hodinu cesty od města se nacházejí Jižní Alpy, které poskytují vyžití milovníkům zimních radovánek. Christchurch je přezdíváno jako „město zahrad“, které umožňují často vyhledávanou relaxaci od každodenního rušného městského života. Pozoruhodné jsou také staré kamenné domy, které připomínají anglickou architekturu.

Glenorchy

Glenorchy je malá osada na severním cípu jezera Wakatipu, asi 47 km od Queenstownu, utopená mezi horami v nádherném prostředí národního parku Mt. Aspiring. Vesnička Glenorchy by sama o sobě asi nebyla moc navštěvovaná, nebýt fascinujících scenérií, kterou využil režisér k natočení trilogie Pán prstenů.

Národní park Mount Cook

Národní park Mout Cook vznikl roce 1985 zahrnuje 2 ledovcová jezera, která se pyšní svou tyrkysovou barvou - Lake Tekapo a Lake Pukaki. Kolem silnice do parku jsou rozlehlé oplocené pastviny. Do parku spadají i jižní Alpy, jejichž reliéf byl vytvořen díky dlouhodobé činnost ledovců. Nejznámější z nich se jmenuje Tasman Glacier. Je dlouhý 29 km a v nejširším místě měří 3 km.

Nelson

Nelson je jedno z nejhezčích novozélandských měst. Nachází se kousek od severního pobřeží Tasmanovy zátoky a říká se o něm, že se nachází v oblasti s největším počtem slunečných hodin na Novém Zélandu (až 2500 hodin ročně). Díky příznivému klimatu se zde pěstuje nejen víno (22 vinic) a ovoce, ale i chmel. Dokonce je zde i největší rybářský přístav v celé australasijské oblasti.

Na kopci na konci ulice stojí katedrála Christ church cathedral, postavená ve stylu Art Deco. Z vrchu Butanical Hill si můžete vychutnat krásný pohled na město i zátoku Tasman bay. Nejznámější pláží ve městě je Tahunanui, která je vzdálena asi pět kilometrů západně od centra města.

V sousedství Nelsonu můžete navštívit hned tři národní parky, které patří zároveň k těm nejnavštěvovanějším. Jsou to Národní park Abel Tasman, Národní park Kahurangi a Národní park Nelsonova jezera.

Wai-o-tapu

Termální oblast, kterou rozhodně stojí zato navštívit. Nachází se asi 30 km jižně od Rotoruy směrem na Taupo.

Tento areál nabízí nesčetné množství jezírek vulkanického původu se studenou či vařící vodou, gejzíry a bahenní jezírka. Nejznámější gejzír se jmenuje Lady Knox Geyser a s železnou pravidelností začíná tryskat ráno v 10.15 hod. Krásně zbarvené jezero Champagne Pool je dominantou tohoto areálu.

Památky UNESCO:

 • Te Wahipounamu
  Přírodní rezervace s různorodou vegetací.
 • Národní park Tongariro
  Oblast vulkánů a posvátných míst původních obyvatel.
 • Novozélandské subantarktické ostrovy
  Rezervace na pěti souostroví v Indickém oceánu: Snares, Ostrov Bounty, Antipodes Islands, Aucklandské ostrovy a Ostrov Campbell.