Safari v Keni, Tanzanii a Zanzibar

Keňa, Tanzanie, Zanzibar

Tři místa zařazená na Seznam UNESCO | Tsavo, Amboseli, Lake Manyara (Tarangire), Serengeti, Ngorongoro | Zanzibar – ostrov koření a …