ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prosba o akutní pomoc našim přátelům v Nepálu

Prosba o akutní pomoc našim přátelům v Nepálu

Prosba o akutní pomoc našim přátelům, průvodcům, nosičům a spolupracovníkům v Nepálu

Adventura

Pomáhejme společně

Nepál

Vážení přátelé,

jak jistě víte, Nepál postihlo na konci dubna rozsáhlé ničivé zemětřesení.  Po necelých dvou týdnech jsme dokázali relativně poctivě zmapovat rozsah škod v jednotlivých oblastech.  Stále platí, že nejpostiženější oblastí je káthmándské údolí a oblast na sever od Káthmándú, tedy od královského města Gorkha až po masiv Ganesh a Langtang. Pokhara a nejznámější trekingové oblasti okolo Annapúren i k Everestu byly velkých poškození ušetřeny.

Ačkoliv do Nepálu směřuje množství humanitární pomoci z celého světa, distribuce a organizace vázne. Naši přátelé se na nás obrátili s úpěnlivou prosbou o pomoc a solidaritu. A co vlastně potřebují?
Především vybudovat akutně improvizované přístřešky, aby ochránili sebe a své rodiny před dlouhým deštivým obdobím v průběhu letního monzunu. Následně začnou s rekonstrukcí zcela zničených obydlí. Stavebního materiálu je podle jejich informací dostatek, chybí jim ale především prostředky, za které by mohli nakoupit plachty, stavební materiál a vlnitý plech na nové střechy. 

Vzhledem k tomu, že se na nás mnozí z Vás obraceli s dotazy, jak mohou pomoci konkrétním lidem, dovolili bychom si Vás tedy požádat o jakoukoliv finanční pomoc, která by jim v této nelehké situaci pomohla. Odměnou nám bude nejen dobrý pocit, ale i úsměv místních lidí, kteří se ze všech sil snaží svoji poničenou zemi dát opět do pořádku.

Prostředky (CZK) můžete zaslat na náš speciálně vytvořený účet
270236750/0300, variabilní symbol 63725,
zpráva pro příjemce: příjmení dárce a slovo "Nepál",
a to nejlépe do 20. 5. 2015, kdybychom vybrané prostředky převedli na účet našeho spolupracovníka, pana Shreehariho Thapaliyi.

K panu Thapaliyovi chováme naprostou důvěru, s přípravou i organizací našich zájezdů nám pomáhá již od r. 1996, někteří z vás měli možnost navštívit i jeho rodinu. Pan Thapalia pak pomůže s rozdělením prostředků a s nákupem potřebného materiálu všem potřebným.  Zároveň se budeme snažit nechat veškerou podporu pečlivě dokumentovat a o konkrétní příběhy se s Vámi následně podělíme.

Prosíme všechny dárce, aby zaslali informaci o výši převedené částky na e-mail petr.novotny@adventura.cz, tak abychom mohli vést pečlivou a přesnou evidenci.
Děkujeme všem předem za projev solidarity a nezištnou pomoc

V Praze 11. 5. 2015

Za CK Adventura
Petr Novotný, ředitel
petr.novotny@adventura.cz

Za CK China Tours
Miloš Podpěra, ředitel

Zaměstnanci a průvodci
CK Adventura a CK China Tours