ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ADVENTURA a Covid-19

ADVENTURA a Covid-19

9. červen 2020

Vážení klienti, vážení přátelé!  

Doufáme, že jste zvládli koronavirovou pandemii ve zdraví a krizová opatření Vám způsobila co možná nejméně problémů.

======================================================================================

Sledujeme vývoj ustupující pandemie a postupně třídíme letní zájezdy na ty, které zrealizujeme,
na zájezdy dosud nejisté a na ty, které jsme nuceni zrušit.

Pozastavujeme povinnost doplatit zájezdy,
pokud zájezd bude mít naději na uskutečnění, budete k doplatku vyzváni.

Prosíme Vás o trpělivost.

====================================================================================== 

SITUACE JE SLOŽITÁ, ALE NEVZDÁVÁME TO

CHCEME JI ŘEŠIT FÉROVĚ

Stejně jako všechny cestovní kanceláře i Adventura se nachází v bezprecedentní situaci kvůli vyhlášeným krizovým opatřením v Česku i celosvětovému zastavení veškerého cestovního ruchu. Moc děkujeme všem za podporu, která od Vás přichází v hojné míře ve formě milých dopisů i vstřícných kroků. Uvědomujeme si, že zdaleka nejsme jediní, kdo podporu potřebuje, a tím více si jí vážíme.

Žádná cestovní kancelář, Adventuru nevyjímaje, není za této situace schopna standardně vracet platby za zrušené zájezdy. Cestovní ruch je odvětví s relativně nízkou ziskovostí vzhledem k vysokým obratům, které přes cestovní kancelář protečou k mnoha dalším dodavatelům služeb, a proto žádná nemůže mít takové rezervy, které by takto masivní výpadek pokryly. Často jsme i téměř celou Vaši zálohu přeposlali dále a tyto prostředky jsou aktuálně nedobytné.

Jsme zde pro Vás již 30 let a své zodpovědnosti se nezříkáme, ale potřebujeme k tomu čas a Vaši důvěru. Snažíme se, aby řešení celé situace proběhlo pokud možno férově, jak mezi cestovní kanceláří a klienty tak mezi všemi klienty navzájem. Kdybychom podle standardních pravidel vypláceli ty, kteří přijdou na řadu dříve, na klienty dalších zájezdů by časem finance nezbyly. A abychom mohli vše vyřídit, musí nám zbýt také na provoz, i když extrémně úsporný. Možná se to nezdá, ale cestovní kanceláře mají nyní téměř více práce, než když zájezdy odjíždějí. Všem se Vám proto omlouváme, že nemůžeme postupovat standardně a že při nejlepší vůli nemůžeme být tak vstřícní, jak byste si možná představovali.

S postupně ustupující pandemií pečlivě sledujeme situaci ohledně otevírání hranic i pravidla pro cesty do jednotlivých zemí. V rámci ACK ČR jsme iniciovali vytvoření tzv. semaforu, mapy s trojbarevně označenými zeměmi (zelené, oranžové, červené), kterým Ministerstvo zahraničních věcí vyznačuje míru restrikcí pro cestování tam i zpět. Podle něj letní zájezdy postupně třídíme na ty, které zrealizujeme, na zájezdy dosud nejisté a na ty, které jsme nuceni zrušit. Roli v tom hraje samozřejmě také dostupnost potřebných služeb, zejména případné letecké dopravy, ale i ta už hlásí postupné obnovování provozu.

NAŠE POSTUPY JSME UPRAVILI DLE NOVÉHO KRIZOVÉHO ZÁKONA

NAD RÁMEC ZÁKONA POZASTAVUJEME POVINNOST DOPLATIT ZÁJEZDY

Dne 24. dubna vešel v platnost Zákon 185/2020 Sb., který částečně pomáhá cestovním kancelářím jejich situaci řešit. Podle něj jsme upravili naše dosavadní kroky, kterými klienty zrušených zájezdů vypořádáváme.  

Zájezdy, které nemají naději na odjezd, postupně zařazujeme do kategorie zrušených a následně je vypořádáváme tak, abyste se nedostali do dilematu, zda ze zájezdu odstoupit s povinností uhradit stornopoplatky či zájezd dle smlouvy doplatit. Nicméně pro Váš klid a jistotu Adventura pozastavuje nad rámec tohoto Zákona povinnost doplatit cenu zájezdu do 40 dní před odjezdem. V případě,  že zájezd bude mít naději na uskutečnění, budete k doplatku vyzváni.

PENĚŽNÍ POUKAZY

V souladu s krizovým Zákonem dle jeho § 4 Vám při zrušení většiny zájezdů pošleme místo financí peněžní poukaz, uplatnitelný na našich zájezdech s odjezdem až do konce roku 2022. Pokud ho neuplatníte, budeme povinni Vám poukaz proplatit v září 2021. A nemusíte se obávat, pro krajní případ je tento poukaz ze 100 % krytý povinným pojištěním proti úpadku, které má Adventura samozřejmě uzavřeno.

Chráněné skupiny obyvatel mohou poukaz dle Zákona odmítnout. Jsou to například senioři starší 65 let, ale i Vás velmi prosíme, abyste si poukaz ponechali a situaci nám ulehčili. Podmínky poukazu jsme navíc vylepšili nad rámec Zákona o jeho převoditelnost na jinou osobu či jeho libovolné rozložení na více levnějších zájezdů apod. 

Pokud byste chtěli zájezd stornovat dříve a zájezd dosud nebude zařazen do kategorie zrušených zájezdů, pak Vám rádi nabídneme Poukaz CK Adventura, který má stejné podmínky jako Poukaz dle § 4 Zákona, ale není vázán podmínkou budoucí proplatitelnosti. Alternativou je odstoupení dle Smlouvy o zájezdu, tedy s vyplacením peněz po odečtení odstupného. Do tohoto odstupného jsme však nuceni započítat i provozní náklady cestovní kanceláře, na což máme dle Smlouvy o zájezdu právo, ale za běžných podmínek ho neuplatňujeme, protože při nich máme šanci doplnit uvolněné místo jiným zájemcem. V případě zájezdů s odjezdem do konce srpna proto jako minimální odstupné až do 61. dne před odjezdem účtujeme tyto provozní náklady, které činí 19,8 % ze základní ceny zájezdu, a zároveň od nás dostanete dle § 7 Zákona tzv. stornopoukaz ve výši 10 % odstupného, použitelný na budoucí zájezdy s odjezdem do konce roku 2021. U pozdějších zájezdů s odjezdem od září alternativně uplatňujeme minimální odstupné v poloviční výši, tedy 10 %.  

ZÁJEZDY S JIŽ ZAKOUPENÝMI LETENKAMI

Složitější je vypořádávání zájezdů, u kterých jsme již klientům zakoupili dopravní, ubytovací a další služby. Týká se to v prvé řadě letenek, protože při našem typu zájezdů v malých skupinách nelze využívat charterové lety, ale kupujeme letenky na pravidelné letecké linky, kde jsou letenky vystavovány na jméno, většinou bez možnosti jeho změny. Prakticky všechny tyto náklady, které jsme již uhradili ve Váš prospěch, jsou aktuálně nedobytné, takže Vám nemůžeme vracet za ně peníze, které nemáme. Jde o letenky za mnoho milionů korun, protože pandemie bohužel zastihla Adventuru na prahu nejúspěšnější letní sezony celé její historie. Proto byly plné zájezdy již ve finální fázi přípravy a skoro všechny letenky jsme pro Vás již zakoupili. Na druhou stranu většina dodavatelů je vstřícná ohledně přesunu čerpání služeb do budoucna. Tyto zájezdy proto budeme řešit nabídkou zájezdu v odloženém termínu a věříme, že budete v tomto směru vstřícní. Zde bude asi často potřeba vyčkat na řešení zájezdu až blíže k odjezdu původního termínu, protože jednání jak s evropskými, tak především s mimoevropskými leteckými společnostmi jsou nepřehledná, složitá a zdlouhavá.
Pokud byste zájezd v odloženém termínu nemohli či nechtěli absolvovat, pak věříme, že budete alespoň ochotni spolupracovat na snížení ztrát, které by propadnutím těchto letenek vznikly.

KONTAKT  S PRODEJNOU ADVENTURY

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10

Prodejní kancelář je otevřena každou středu od 13 do 16 hodin.
Osobní návštěva v jinou dobu je nadále možná po předchozí dohodě.


Ostatní dny komunikujeme telefonicky či elektronicky:
pondělí – pátek: 10–16 hod.

Kontakty:      telefon:     +420 271 741 734-6
                            mobil:    +420 604 717 417
                           e-mail:    travel@adventura.cz

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost!

 Za tým CK Adventura

 Petr Novotný,  ředitel