ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jordánsko

Jordánsko

Jordánsko je zemí biblickou zemí Blízkého východu, po níž procházeli proroci Abrahám, Mojžíš, Ježíš nebo Mohammed. Pyšní se starobylým městem Petra a oblastí s archeologickými nalezišti Vádí Rum. Na západě hraničí s Izraelem a Palestinou (Západní břeh Jordánu), na severu se Sýrií, na východě s Irákem a Saudskou Arábií.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Jordánské hášimovské království
 • Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah
 • Jordánsko

Rozloha:

 • 92 300 km2 

Počet obyvatel:

 • 6 342 948 (odhad červen 2009) 

Státoprávní uspořádání:

 • konstituční monarchie
 • územní členění na 12 gubernií: Ajlun, Al´Aqabah, Al Balqa´, Al Karak, Al Mafraq, ´Amman, At Tafilah, Az Zarqa´, Irbid, Jarash, Ma´an, Madaba

Hlavní město:

 • Ammán (přes 2,5 mil obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Zarká
 • Irbid
 • Akaba

Jazyk:

 • oficiálním jazykem je arabština, vedle toho je relativně rozšířené i používání angličtiny.

Národnostní složení:

 • 98 % Arabové, 2 % ostatní

Náboženství:

 •  islám 94 %, křesťanství 6 %

Přírodní poměry:

 • 400 km dlouhý a 10 km široký tektonický Jordánský příkop rozděluje Jordánsko ležící na severozápadě Arabského poloostrova na západní část s 600 až 800 vysokou vrchovinou a na část východní s pohořím strmě stoupajícím až do výšky 1745 m a postupně klasajícím k Arabské poušti.
 • Příkopovou sníženinou protéká řeka Jordán, která vzhledem k četným zátočinám není splavná a ústí až do Mrtvého moře. Díky malému pobežnímu pásu v Akabském zálivu má Jordánsko spojení s Rudým mořem.
 • V převážné části země převládá pouštní podnebí s teplotami do 50 st. C a nepatrnými srážkami. Na západě se vyskytuje mediteránní podnebí, které umožňuje i zemědělské využití krajiny.

Hospodářství:

 • Jordánsko patří k chudým arabským státům. Zásoby ropy jsou nepatrné a 90 % země zaujímají zemědělsky nevyužité pouště a hornatiny.
 • Malé možnosti rozvoje zemědělství (pouze 5 % HDP) a průmyslu (25 % HDP, potaš, fosfor) způsobily koncentraci hospodářství do služeb, které vytvářejí se 70 % největší podíl HDP.
 • Cestovní ruch přestavuje důležitý zdroj devizových příjmů. hlavním magnetem pro návštěvníky je rozlehlé skalní město Petra, někdejší centrum státu Nabatejců.

Pratické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • Občané ČR potřebují pouze pas platný alespoň 6 měsíců po plánovaném návratu, nezapomeňte si včas zkontrolovat platnost dokumentu. Turistická víza se udělují přímo na hranicích.

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • jordánský dinár, zkratka JOD, 1 dinár (JOD) = 100 piastrů
 • Platební karty a šeky: Cestovní šeky je možné vyměnit za poplatek v kterékoliv jordánské bance. Platební karty přijímá většina velkých hotelů, restaurací a obchodů. Nejrozšířenější jsou American Express, Visa, Diners Club a MasterCard. Bankomaty se nacházejí v každém městě; v mnoha turistických lokalitách však bankomaty nenajdete. Proto se vybavte i hotovostí, nejlépe v bankovkách menších hodnot.

Důležitá telefonní čísla:

 • policie (191)
 • zdravotní pohotovost (193)
 • hasiči (199)
 • mezinárodni předvolba: +962 

Posun času:

 • GMT + 2; oproti ČR tedy +1 hodin v době zimního času a +0 hodin v době letního času 

Spojení s ČR:

 • Internet je k dispozici ve většině hotelů, ve větších městech najdete i internetové kavárny. Cena se pohybuje 1-2 JOD za hodinu.
 • Pošta: Pošty najdete ve všech větších městech (sobota - čtvrtek 9-17 hod.). Pohled do Evropy dojde asi týden.
 • Telefonování:
  • Místní telefon - telefonovat můžete z hotelu, pošty, telefonních budek na karty nebo z veřejné telefonní stanice.
  • Mobilní telefon: Čeští mobilní operátoři mají roamingové smlouvy s místními společnostmi. Před odjezdem si u vašeho operátora zjistěte roamingový tarif.

Bezpečnost a zvyklosti:

 • Jordánsko je poměrně bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Pouze při cestách do odlehlejších venkovských oblastí doporučujeme zvýšenou obezřetnost, výhodou samozřejmě je místní doprovod.
 • Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována identita cestujících. Z tohoto důvodu by turisté měli u sebe mít vždy svůj cestovní pas.
 • Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí. Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování vůči místnímu obyvatelstvu (nevhodná je např. konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti), tak i oblečení (nedoporučuje se výstřední oblečení, a to zejména ve venkovských oblastech).

Stravování:

 • K snídani v hotelech úrovně 3* bývá formou bufetu v nabídce např. zelenina, ovoce, tvaroh, pomazánky, salámy, různé druhy pečiva i sladkostí. K pití je podávána káva, džus a čaj. U večeře pak bývá na výběr z několika druhů mas, ryba, polévka, zelenina dušená/pečená i čerstvá a na závěr dezert či ovoce.  K pití je možné si objednat  vodu, limonády, pivo – povětšinu nealkoholické, čaj káva. 
 • Doporučujeme kupovat balenou vodu! Rovněž doporučujeme používat balenou vodu na čištění zubů.
 • Různé druhy ovoce a zeleniny je možné kupovat za velmi příznivé ceny.

Očkování:

 • Potřebné informace o očkování naleznete zde.

Jízda na silnicích:

 • vpravo

Elektřina:

 • Elektrický proud je 220V/50 Hz. Zásuvky jsou dvoukolíkové kruhové a nejsou zcela kompatibilní s evropským standardem, a proto se doporučuje adaptér. Dle zkušeností je bez velkých problémů jednoduchá vidlička bez uzemňovacího kolíku.

Fotografování a filmování:

 • Je třeba zvažovat především focení lidí, konkrétně žen. Je potřeba si vyžádat svolení a je běžné, že za snímek bude požadován bakšiš. Focení památek je venku a povětšinou i uvnitř volné.

Celní předpisy:

 • Dovézt je možno 1litr alkoholického nápoje, 200 ks cigaret.

Turisticky zajímavé oblasti

Ammán

Největší a zároveň hlavní město Jordánska (od roku 1948), Ammán, se řadí mezi nejkrásnější města Blízkého východu. Leží na severozápadě země v nadmořské výšce 720-830 m n. m. Historické město má dnes i svoji moderní a velmi čistou a upravenou podobu. Bylo založeno před několika tisíci lety a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o "městě dětí Ammónových". Je vystaveno na několika pahorcích, které se svažují k náměstí krále Fajsala a centru města, kde najdeme mj. i Římský amfiteátr, pocházející z 2. stol. Za návštěvu samozřejmě stojí i Citadela na kopci nad městem, Herakleitův chrám, Byzantský kostel, Ummajadský palác nebo Národní archeologické muzeum.

Hrad a městečko Ajlun

Hrad Ajlun (severozápadně od Ammánu) je jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů, postavený koncem 12. stol. na obranu proti vojenským nájezdům křižáků. Postupně byl několikrát dobyt a při každém dobytí ho byla část zničena a následně přestavena. Strategickou pozici zajišťuje umístění na kopci, z hradu je vidět na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu, Izraele a samozřejmě do Jordánska. V níže položených místech kolem hradu se pěstují olivy a chládek obstarávají piniové háje. Ve městě Ajloun je jeden z nejstarších minaretů v Jordánsku starý přes 600 let.

Džeraš

Antická Džeraš, rozkládající se na svazích návrší Gilead, představuje druhou největší chloubu Jordánska hned po Petře a snad vůbec nejrozsáhlejší pozůstatky římského města na světě (Džeraš zabírá několikanásobně větší plochu než Pompeje). Pahorek, na kterém se Džeraš  (v původním jazyce Geršu) rozkládala, byl díky bohatým vodním zdrojům osídlen již od neolitu, samotné dějiny města však započaly až s výboji Alexandra Velikého (332 př.n.l.) a svého vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria. Tehdy stanula Džeraš na počátku tři stovky let trvajícího zlatého období, stala se jedním z nejvýstavnějších sídel Blízkého východu a připojila se k obchodnímu svazku deseti měst zvanému Dekapolis. Džeraš se může pochlubit bohatým kulturním dědictvím z doby neolitické, řecké, římské, byzantské a umajjovské. Přestože archeologické práce započaly již ve 20. letech 20. století, předpokládá se, že zatím bylo odkryto pouhých 10 % rozlohy původního města. Památky na tyto doby si lze prohlédnout v muzeu, které je v areálu vykopávek. Jedinečný prostor jižního divadla každý rok v červenci hostí festival kultury a umění, který přitahuje tisíce diváků.

Petra

Petra - unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal: královské hrobky, pokladnice, divadlo, historické město, zapsaný na seznam UNESCO. Skalní město Petra leží uprostřed vysokých skal, některé dosahují výšky až 100 metrů, kde se setkávají tři údolí. Jedinou přístupovou cestou je úzká skalní soutěska. Na konci této cesty je mnoho chrámů, klášterů a jiných budov vytesaných do skály. Jeho vznik se odhaduje někdy kolem 2500 let před naším letopočtem. Jednou z nejkrásnějších budov v tomto městě je Pokladnice. Za zmínku stojí také antické divadlo, královské hrobky a klášter, který svým vzhledem připomíná Pokladnici, ale není tak bohatě zdoben.

Madaba

Starověké město Madaba poskytuje prostřednictvím paláců a starých domů svědectví o byzantském a umajlovském umění. Samo město je staré přes 4500 let  a nejvíce ho proslavily byzantské mozaiky, jimiž jsou vyzdobeny místní kostely. Nejznámější a zároveň z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa, kterou najdete v kostele sv. Jiří. Pochází z období kolem roku 560 n. l. a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta (najdete na ní Nil, Jordán, Mrtvé moře, Středozemní moře, ale také Sinaj nebo Jeruzalém včetně chrámu Božího hrobu). Z mapy se dochovala pouze jedna třetina, původní rozměr byl 25x6 m.
Při prohlídce města byste neměli minout ani ostatní památky tzv. archeologického parku, např. kostel Panny Marie (mozaiky s geometrickými vzorci a květinovými rámy), kostel proroka Eliáše, byzantská vila Hippolytus (mozaiky Afrodité, Adónise a Erose) nebo kostel sv. Apoštolů (mozaika s portrétem bohyně moří Thalassy v kruhovém medailonu).

Hora Nebo

Hora Nebo (802 m n.m.), ležící severně od Madaby, je významným křesťanským poutním místem. Na horu Nebo totiž přivedl Mojžíš svůj lid při útěku z Egypta, aby mu odsud ukázal „Zaslíbenou zemi“. Je to zároveň místo, kde Mojžíš zemřel a byl dle tradice pohřben. Kromě rozsáhlého klášterního komplexu, který vznikl na místě původní kaple, na vrcholu najdeme i vztyčený železný kříž obtočený hadem. Z vrcholu je úžasný výhled nejen na Mrtvé moře a údolí řeky Jordán, ale na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny.

KaňonVádí Mudžíb

Monumentálnímu kaňonu Vádí Mudžíb se říká také "Grand kaňon Jordánska". Tento kaňon vedoucí do Mrtvého moře (ve výšce 410 m pod hladinou moře), je 4-5 km široký a hluboký 400-600 m. Najdete zde nejníže položenou přírodní rezervaci, v které roste přes 400 vzácných druhů rostlin a žije mnoho vzácných zvířat (hyeny, vlci, karakal apod.).

Vádí Rum

Oblast Vádí Rum, která je celá chráněna jako památka Unesco, má více než 74 tis. hektarů a najdete ji u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. Návštěvníky okouzluje pouštní krajina, z které vystupují skalní věže z narůžovělého pískovce, skalní brány, rokle a soutěsky. Kromě toho je to i cenné archeologické naleziště, v kterém můžete objevit tisíce skalních rytin a nápisů, včetně kreseb zvířat a lidských postav.