Izrael – velká cesta

Izrael, Jordánsko

A na skok do Jordánska | Nejposvátnější místa tří náboženství | Biblický Jeruzalém | Galilejské jezero, Rudé a Mrtvé …