ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Krásy kyrgyzského Ťan-šanu

poznávací zájezdyturistické zájezdy1-2 nenáročný / středně náročný★ zvládnu i noclehy pod stanem nebo náročné cestování

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
31. 7. – 11. 8. 202412 dní26107401

Na co se můžete těšit?

  • Svět tradičních pastevců a jurt
  • Unikátní vysokohorské jezero Ala-köl
  • Jedinečné výhledy na zaledněné pětitisícovky
  • Koupání v jezeře Issyk-kul

Popis

Kyrgyzstán je země hor, unikátních jezer a příjemných obyvatel, kteří se dodnes velkou měrou živí polokočovným pastevectvím. Průměrná nadmořská výška Kyrgyzstánu je více než 2700 m a žádná země světa nemá dále k moři. To zde však nahrazuje obrovské bezodtoké a mírně slané jezero Issyk-kul s hladinou v nadmořské výšce 1608 m s hloubkou až 700 m. Jezero je ze severu i z jihu lemováno horskými masivy, které přináležejí k rozlehlému pohoří Ťan-šan, zasahujícímu do Kyrgyzstánu, Kazachstánu i Číny. Milovníkům nedotčené horské přírody otevírá Kyrgyzstán opravdu mimořádně širokou náruč.

Náš turisticko-poznávací zájezd vám postupně představí tři atraktivní horské oblasti Ťan-šanu v čele s malebným, svěže zeleným pohořím Terskej Alatau, korunovaným řadou pětitisícových vrcholů, a také tři nejkrásnější kyrgyzská jezera – místní vnitrozemské „moře“ Issyk-kul, velehorsky položené a mimořádně fotogenické jezero Ala-köl i druhé největší kyrgyzské jezero Song-köl, obklopené horskou stepí a magickým věncem hor. Na řadě míst, ale nejvíce právě zde nahlédneme také do života místních pastevců. Neopomeneme ani hlavní město Biškek a další zajímavosti. Často budeme využívat terénní auta, protože zdejší hory jsou běžnou dopravou nedostupné. A samozřejmě si užijeme zdejších půvabů i pěšky, ale budeme se snažit, aby pěší program nebyl příliš náročný. Případně lze zvolit pohodovou variantu.

Program

1. - 2. den

Letecky Praha - Biškek, ubytování a odpolední prohlídka hlavního města – náměstí Ala-Too, místní parky a Ošský bazar.

3. den

Výlet do nedalekého pohoří Kyrgyz Alatau, do NP Ala-Arča (2180m) – aklimatizační túra k vodopádu Šarkyratma (2870m), případně s prodloužením k chatě Raceka a ledovci Ak-Saj (3380m). Večer návrat do Biškeku. 

4. den

Přejezd kolem severního pobřeží jezera Issyk-kul do podhorského městečka Karakol. Při cestě návštěva minaretu Burana z 11. století a skalních rytin v Čolpon-Atě.

5. den

Zahájení třídenního programu v pohoří Terskej Alatau, výlet minibusem ke skalním útvarům v dolině Džety Öguz, nenáročný pěší program v okolí, oběd v tradiční jurtě a návrat do Karakolu; odpoledne prohlídka Karakolu – Dunganská mešita a pravoslavný chrám Svaté Trojice.

6.–7. den

Přesun terénním autem do doliny Karakol (2500 m) a výstup k nádhernému vysokohorskému  jezeru Ala-köl (3520 m) s noclehem v zapůjčených stanech v kempovém táboře; druhý den překonáme sedlo Ala-köl (3890 m), sestoupíme do doliny Altyn Arašan (2500 m), zde se vykoupáme v termálních pramenech a vrátíme se terénním autem zpět do Karakolu. Dvoudenní přechod je možné nahradit méně náročnou variantou programu v dolině Karakol s túrou na vyhlídku na půvabný pětitisícový štít Karakol.  

8. den

Přejezd k jižnímu pobřeží Issyk-kulu, koupání na písečných plážích, krátká túra kaňonem Skazka, charakteristickým rudě zbarvenými skalními útvary, večeře a nocleh v místní jurtě.

9.–10. den

Přesun k druhému největšímu kyrgyzskému jezeru Song-köl (3010 m), malebně obklopenému horskou stepí, pastevci se svými stády koní i dobytka a věncem hor, pěší výlet po pobřeží nebo možnost projížďky na koních; 2x nocleh v tradičních jurtách.

11.–12. den

Návrat do Biškeku, ubytování a letecky zpět do Prahy.

Podmínky