ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mexiko – zatmění Slunce 2024

Napříč celou zemí s jedinečným zážitkem navíc
poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
5. 4. – 22. 4. 202418 dní86277401

Uzavřeno

Na co se můžete těšit?

  • Úplné zatmění Slunce
  • Zacatecas  a další koloniální města severního Mexika
  • Mexico City  a Teotihuacán 
  • Poloostrov Yucatán a jeho klasické památky  i Karibské moře 

Popis

Úplné zatmění slunce je pomíjivý zážitek, který ve vás ovšem zanechá hluboký dojem. Navíc je na suché náhorní mesetě severu Mexika, kde bude toto zatmění možné pozorovat, vysoká pravděpodobnost jasného počasí. Neváhejte si tedy spojit tuto jedinečnou příležitost s bohatou poznávací cestou, jež vede ze „stříbrných“ měst mexického severu, přes centrální část země s hlavním městem a největší pyramidou říše Aztéků, až na bujně zelený tropický jihovýchod s nejvýznamnějšími památkovými komplexy světa Mayů, zasazenými do kouzelných přírodních scenérií. V Chiapasu se osvěžíme v nádherných kaskádách Agua Azul uprostřed džungle a v závěru i na plážích Karibského moře.

Program

1. den

Odlet z Prahy do Mexika s přestupem v Kanadě, večer přílet do Monterrey a nocleh.

2. den

Odjezd z Monterrey přes Saltillo s nejkrásnější katedrálou SV Mexika z 18. století, zvané pro množství budov vystavěných v neoklasicistním slohu "městem sloupů"; následně přejezd do Torreónu a ubytování.

3.–4. den

Torreón – příprava na zatmění slunce, které je největší astronomickou událostí roku 2024, a vyhledání vhodného pozorovacího místa. Dne 8. 4. pozorování vlastního zatmění slunce v oblasti pásu úplného zatmění. Poznávací program v oblasti dle možností a času.

5. den

Přejezd do Zacatecas – prohlídka historického centra města, sevřeného v úzkém údolí mezi suchými kopci; město zbohatlo na těžbě stříbra a vyniká velkým množstvím bohatých barokních paláců a kostelů v čele s okázalou katedrálou.

6. den

Dopoledne dokončení prohlídky Zacatecas a následný přejezd hornatým vnitrozemím do Guanajuata.

7. den

Guanajuato – prohlídka nejkrásnějšího z historických měst Mexika, kde se těžilo stříbro; kromě typických křivolakých uliček, množství historických budov, kostelů a klášterů, má město unikátní síť tunelů ze začátku 20. století, která odvedla z centra města dopravu.

8. den

Přejezd do Tulanávštěva nejvýznamnější toltécké lokality, známé především čtyřmi gigantickými kamennými sochami bojovníků v plné zbroji; dojezd do Mexico City.

9. den

Výlet do Teotihuacanu , jedné z nejslavnějších památek Mexika – někdejší obrovský městský komplex, kde žilo až 125 000 obyvatel, byl založen někdy kolem roku 150 n.l.; dnes lokalitě vévodí především monumentální pyramida Slunce a menší pyramida Měsíce. Návrat do Mexico City (Ciudad de México)– prohlídka hlavního města země, historické centrum s Metropolitní katedrálou, náměstí Zócalo, někdejší chrám Mayor, park Chapultepec s Národním antropologickým muzeem a další.

10. den

Mexico City – dokončení prohlídky; odpoledne transfer na letiště a následně přelet do Villahermosy.

11. den

Villahermosa – park La Venta s památkami na olméckou kulturu včetně obřích kamenných hlav; Palenque – prohlídka jedné z nejzachovalejších a zároveň nejimpozantnějších mayských památek obklopených džunglí.

12. den

Výlet do džungle k Agua Azul – kaskádovitým vodopádům tvořících unikátní laguny a jezírka, která jsou báječná ke koupání; návštěva Misol Ha – 30 metrů vysokého vodopádu v džungli; návrat do Palenque.

13. den

Přejezd podél Mexického zálivu na poloostrov Yucatán do historického a opevněného města Campeche  – prohlídka koloniálního města, možnost projížďky historickou tramvají.

14. den

Cesta po mayských památkách po tzv. Ruta Puuc: nejprve Uxmal – klasické mayské centrum a klasická ukázka mayské architektury v čele s Velkou pyramidou; přejezd do Méridy.

15. den

Návštěva nejznámějšího a nejzachovalejšího města předkolumbovského období Chichén Itzá  – postupně uvidíme ústřední stavbu celé lokality pyramidu El Castillo, monumentální míčové hřiště, Chrám válečníků, posvátnou cenotu a další; přejezd na pobřeží Karibského moře a odpočinek.

16. den

Výlet podél Mayské riviéry do Tulumu, mayského sídliště na útesu nad Karibským mořem – prohlídka a koupání.

17.–18. den

Odpočinek na plážích Karibského moře, moderní Cancún a odlet do Evropy; přílet do Prahy následující den.

Podmínky