ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vietnam

Vietnam

Vietnam je tajuplná země s bohatou historií, silně ovlivněnou především velkým čínským sousedem, ale také kdysi mocnými kulturami jihovýchodní Asie. S pozůstatky těchto vlivů se budeme setkávat na mnoha místech naší cesty, stejně tak jako s pestrou přírodou, počínaje horami severu a konče mekongskou deltou na jihu země.

Gepografické informace

Název oficiální:

 • Vietnamská socialistická republika
 • Viêt Nam Công Hòa Xa Hni Chu´Nghiã

Rozloha:

 • 329 566 km2

Počet obyvatel:

 • 85,262 mil. (odhad na červenec 2007) 

Státoprávní uspořádání:

 • republika
 • Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce.

Hlavní město:

 • Hlavním městem je Hanoj s 6,44 miliony obyvatel (údaj k 1.4.2010) a rozkládá se na ploše 3348 km2.

Nejvýznamnější města:

 • Největším městem je Ho Či Minovo Město (Ho Chi Minh City ) s 7,12 miliony obyvatel (údaj k 1.4.2009), které se rozkládá na ploše 2096 km2. Společně s Hanojí tvoří domov pro 44 % městské populace země.
 • Da Nang
 • Hai Phong 
 • Bien Hoa (Bięn Hňa) 
 • Can Tho 
 • Qui Nhon 
 • Vung Tau 

Jazyk:

 • oficiální jazykem je vietnamština; dále se mluví anglicky, francozsky, čínsky, khmérsky a dalšími jazyky horských oblastí

Národnostní složení:

 • 86 % populace tvoří etničtí Vietnamci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané.
 • Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem 700 000 žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem 60 000 žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech.

Náboženství:

 • oficiálně 81 % obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství,
 • neoficiálně: 67 % buddhisté, 8 % katolíci, 3,5 % cao dai, 2 % hoa hoa a další

Přírodní poměry:

 • Vietnam se nachází v jihovýchodní Asii. Táhne se od severu k jihu v délce asi 1600 km. Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno "S". Na severu se nachází delta Rudé řeky a na jihu delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí.
 • Vietnam je ze třech čtvrtin hornatý. Na severozápadě se nachází pohoří Hoang Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3 143 metrů. Střední část Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří s nejvyšší horou Ngoc Lunh (2598 m), Kontumská a Dalatská náhorní plošina.
 • Ve Vietnamu funguje 13 národních parků, mnoho přírodních rezervací a chráněných území, které tvoří asi 3,5 % celkové rozlohy státu. Nejznámějšími národními parky jsou Cat Ba, Ba Be, Ba Vi a Cuc Phuong na severu, Bach Ma v centrální části a Yok Don, Cat Tien a Tam Nong na jihu země.
 • Sever Vietnamu leží v pásmu subtropickém, zatímco jih zasahuje do tropického pás-ma. Klimatické podmínky jsou různé – od mrazivých zim v nejseverněji položených ho-rách až po rovníkové podnebí v deltě řeky Mekong na jihu. V nízkých nadmořských výškách dosahuje průměrná roční teplota na jihu 27 °C a na severu 21 °C.

Hospodářství:

 • Zemědělstvím se zde uživí kolem 70 % obyvatelstva a tím se toto ekonomické odvětví stává velmi významným. Rýže je zde hlavní plodinou a díky ní je Vietnam na druhém místě světového exportu. Její pěstování zabírá 80 % půdy. Neméně významné jsou čajovníky, kávovníky, oříšky kešu, které jsou také plodiny s významným světovým exportem a pomalu se rozvíjí i export ovoce a zeleniny.
 • Kukuřice, cukrové třtiny, bavlník a maniok jsou suroviny, které slouží hlavně pro domácí využití. Silně se zde rozvinul čajový průmysl, jeho růst i export, kdy nyní zabírá 3,5 % světového trhu a jeho dovozem se těší až 40 zemí. Vodní živočichové, jako jsou kraby, sépie, ryby a krevety, jsou také významným exportem.
 • Nechybí zde ani chov veškeré drůbeže i prasat a chov buvolů a skotu můžeme pozorovat v některých částech Vietnamu.
 • Velmi významným zdrojem národního průmyslu je stavebnictví. Průmyslové odvětví soukromých obyvatel se silně rozvíjí, namísto státního, který za ním zaostává. Způsobují to faktory, jimiž jsou nedostatek kapitálu, který je potřeba k inovaci, nekvalifikovaný management a výrobní zařízení, která jsou zastaralá.
 • V posledních letech je pozorován silný zájem o obuvní, textilní a oděvní průmysl, jehož vývoz se uskutečňuje v zemích Evropské unie, Rusku, Japonsku a USA. Využívají jej hlavně díky tzv. výrobní kooperaci, která funguje ve formě zakázkové výroby s levnou pracovní silou.
 • Je zaznamenám i nárůst zájmu v oblasti zpracovatelského i potravinářského průmyslu co se týká ovoce, zeleniny a mořských produktů mražených. Zdrojem energií jsou z poloviny vodní a z druhé poloviny tepelné elektrárny. Také se pracuje na energii sluneční.

Praktické informace

Cestovní doklady a víza pro občany ČR: 

 • Potřebujete pas, jehož platnost přesahuje dobu pobytu ve Vietnamu (délka platnosti pasu není předpisy specifikována), pro udělení víza musí mít alespoň 2 stránky volné. Zkontrolujte si, zda nemáte poškozený pas. Turistická víza se udělují standardně na 1 měsíc, vyplňuje se 1 vízový formulář a přikládá se 1 fotografie pasového formátu. Víza vám (za příplatek) zajistíme za předpokladu, že v termínu stanoveném v Podrobných pokynech dodáte všechny potřebné (výše uvedené) náležitosti.

České zastupitelské úřady:

Měna:

 • 1 vietnamský dong (VND) = 10 hao = 100 xu (1 USD = cca 16 VND, 1 EUR = cca 21,7 VND, 1 VND = cca 0,0013 CZK)
 • Platební karty a šeky: Ve Vietnamu je nyní přes 600 bankovních automatů. Používání celosvětově známých platebních karet je dosud omezeno a jsou přijímány pouze ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Saigonu a jiných větších měst. Jinde jsou s kartami problémy, nicméně rozhodně je doporučujeme mít jako finanční rezervu. Kromě platebních karet je možné uplatnit i cestovní šeky. 

Důležitá telefonní čísla:

 • policie (117)
 • první pomoc (119)
 • hasiči (118)
 • mezinárodni předvolba:  +84

Posun času:

 •   GMT/UTC + 7 hodin.; oproti ČR tedy +6 hodin v době zimního času a +5 hodin v době letního času

Spojení s ČR:

 • Internet: Internetové kavárny jsou velmi levné a běžně dostupné, cena se pohybuje kolem 100 VND/min.
 • Pošta: Pošty jsou otevřené sedm dní v týdnu od 6 do 20 hod. Pohledy se dají běžně zakoupit v turistických místech společně se známkami. Do České republiky bývá zásilka doručena do deseti dnů.
 • Telefonování:
  • Místní a mezinárodní hovory lze uskutečnit z automatů na karty nebo i na předplacené karty pro mezinárodní hovory. Volání do zahraničí je nejlevnější přes internet, tento způsob volání nabízí téměř každá internetová kavárna.
  • Mezinárodní roaming funguje bez potíží, pouze síť Vodafone funguje problematičtěji. Uživatelé mobilních telefonů musí počítat s vysokou cenou volání – Vietnam patří do nejvyšších tarifních pásem. Na přesné ceny se informujte u svých operátorů. Je možné si zakoupit místní SIM-kartu za cca 250 000 VND.

Bezpečnost a zvyklosti:

 • Vietnam je relativně bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států. Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, přesto doporučujeme dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření.
 • Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat.
 • Navštívenky- podobně jako v celé Asii i ve Vietnamu je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu.
 • Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku.

Stravování:

 • Vietnamská kuchyně patří mezi nejpestřejší na světě. Základem vietnamské kuchyně je vždy vařená rýže a ochucená zelenina. Častou surovinou jsou ryby a mořské plody, různé kořeněné maso a omáčky. Velice oblíbené jsou husté nudlové polévky, syrové nebo smažené jarní závitky a rýžové knedlíky. 
 • To vše doplňuje široká nabídka ovoce včetně méně běžných druhů, jako jsou dračí oči, pomelo, jack fruit, durian atd. 
 • Balenou vodu a slazené lahvové limonády je možné koupit ve stáncích na ulici i v každém hotelu.

Jízda na silnicích:

 • vpravo

Elektřina:

 • Napětí se většinou pohybuje v rozmezí 220–240 V. Zásuvky jsou téměř stejné jako v ČR, ale v pokoji se vyskytuje několik odlišných typů. V každém pokoji se ale najde zásuvka, již vyhoví naše jednoduchá dvouvidlice.

Fotografování a filmování:

 • Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých chrámů a klášterů). 

Celní předpisy:

 • Platí běžné mezinárodní předpisy, z „citlivých položek“ platí limit 2 l lihovin či vína, 3 l piva, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků, 500 g tabáku, 5 kg čaje, 3 kg kávy a osobní šperky. Celková hodnota těchto předmětů by neměla přesáhnout hodnotu 300 USD. Při nákupu všech předmětů, které by mohly být pokládány za starožitnosti, je nutné si uschovat účtenky pro případnou celní kontrolu. 

Turisticky zajímavé oblasti

Can Gio

Tato přímořská rezervace o rozloze přes 75 tisíc hektarů nabízí unikátní výlet do rozsáhlých mangrovových porostů, které postupně obsazují novou pevninu, vznikající nánosy, přinášenými řekami Dong Nai, Vam Co a Saigon, jež zde ústí do moře. Ve skutečnosti je však zdejší vegetace mnohem pestřejší (na 150 druhů rostlin), a to platí i o fauně (mj. na 130 druhů ryb). Tato oblast se stala také hnízdištěm desítek druhů ptáků. UNESCO propůjčilo této lokalitě označení „biosférická reservace“ a zaštiťuje ji svým patronátem. V rámci rezervace vznikl ekoturistický rezort Vam Sat, kde se lze mj. vykoupat i v jezírcích, jejichž 30% slanost si v ničem nezadá s Mrtvým mořem.

Cu Chi

Tyto pěší tunely představují nejen významnou památku na války, jež Vietnam utrpěl v druhé půli 20. století, ale jsou i pozoruhodným stavebním počinem. Jedná se o důmyslnou asi 200 km dlouhou síť tunelů, které byly používány za války proti Francouzům a pak zejména za americko-vietnamské války.

Tunely vedou od hranic s Kambodžou až téměř k Saigonu a sloužily pro šíření severovietnamské propagandy a infiltraci intelektuálů a sabotážních týmů do Američany obsazeného území. Vzhledem k blízkosti Saigonu (několik desítek km) pomáhaly hlavně v 60. letech zajišťovat kontakt a otevřít partyzánům cestu do jihovietnamské metropole.

Danang

Město Danang (asi 1 100 000 ob.) je nejdůležitějším městem středního Vietnamu a po Hanoji, Saigonu a Haiphongu čtvrtým největším městem celé země. Jde o námořní přístav a velké průmyslové město, které však pro svou protáhlost a trochu i nepřehlednost nemá velkou přitažlivost pro cizí návštěvníky. Jedinou významnější atrakcí přímo ve městě je Muzeum čamského sochařství, jež svého času postavili francouzští kolonizátoři.

Mramorové hory

Asi 8 km na jihovýchod od Danangu se z krajiny zvedá pět mramorových vrchů nazvaných jmény pěti nejdůležitějších prvků (podle staročínské teorie): Vodní, Dřevová, Ohňová, Zemní a Kovová hora. Největší z nich je Vodní hora se třemi vrcholy, z nichž na dva lze vylézt. Příjemný je však i pouhý výstup a průchod mezi skalními masami, kde je řada postavených, ale též jeskynních chrámů a pagod. Po cestě se naskýtá několik neobyčejných výhledů na okolní krajinu i s dalšími čtyřmi vrchy.

Halong – zátoka

Zátoka Halong se rozkládá na ploše zhruba 1500 km2 a je posetá asi dvěma tisíci ostrovů a ostrůvků vyrůstajících z vod Tonkinského zálivu. Toto místo patří bezesporu k největším přírodním krásám Vietnamu a také bylo v r. 1994 připsáno do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Oblast zátoky Halong bývá také někdy nazývána „Kuej-lin na vodě“, po vzoru podobné oblasti v jižní Číně. Celá zátoka je tvořena vápencovými ostrůvky a homolemi, v nichž lze nalézt mnoho jeskyní různých velikostí. Mezi nejznámější patří Jeskyně zázraků (Hang Sửng Sốt) a Jeskyně dřevěných kůlů (Hang Đầu Gỗ). V zátoce také můžeme nalézt tzv. „plovoucí vesnice“, v nichž dosud žijí rybáři a jejich rodiny tradičním životem úzce spjatým s vodou.

Hanoj

Hanoj (asi 4 000 000 ob.), která vznikla na břehu Rudé řeky, patřila mezi nejlidnatější aglomerace už v dávných dobách a jako hlavní město je spojena s téměř celými dějinami Vietnamu. Oblast Hanoje na středním toku Rudé řeky je současně Vietnamci považována za jejich pravlast a Rudá řeka je také někdy nazývána „řekou Matkou“. Nejzachovalejší částí Hanoje je její centrum se starými uličkami v okolí Jezera navráceného meče. Většina z nich (obvykle se hovoří o „36 starých ulicích“, ale ve skutečnosti je jich více) byla původně spojena s řemeslnickými cechy. Každá ulice tak získala jméno podle specializace místních obyvatel: Uhelná, Rybářská, Vějířová, Bambusová, Bylinkářská a podobně. V některých ulicích se dodnes provozují původní řemesla, většině však zůstala pouze tato jména.

Pagoda obrany státu

Jeden z nejstarších buddhistických chrámů ve Vietnamu byl podle tradice založen v 6. století. Původně se nacházel na jiném místě a jmenoval se Pagoda založení (popř. počátku) státu (chùa KhaiQuốc). Na tomto místě jej však ohrožovala voda, a proto byl na počátku 17. století přesunut na nový ostrůvek u břehu Západního jezera, kde dostal dnešní jméno.

Pagoda na jediném sloupu

Nedaleko Ho Či Minova mauzolea nalezneme jednu z nejvýznamnějších vietnamských staveb a jeden ze symbolů města Hanoje – dřevený pavilon stojící na jednom sloupu uprostřed malé vodní nádrže - pagodu symbolizující lotosový květ. Bohužel r. 1954 byla svatyně Francouzi kompletně zničena a později musela být podle dochovaných plánů postavena znovu.

Hoi An

Toto malebné městečko na břehu řeky patří bezesporu k nejkouzelnějším místům ve Vietnamu. Přístavní Hoi An (asi 80 000 ob.), kdysi známý v Evropě také jako Faifo, nabyl na významu počátkem 17. století, a až do 19. století pak patřil vedle Malakky a Macaa k nejvýznamnějším obchodním centrům JV Asie. Původní starý přístav Čamského království se tehdy stal místem, do něhož se sjížděli obchodníci z Číny, Japonska, Indie, Jávy, ale i dalekých evropských zemí. Různé kulturní vlivy, zejména čínský, jsou v místní architektuře patrné až do dnešní doby. Japonský krytý most je nezbytnou zastávkou pro všechny návštěvníky Hoi Anu. Originální most je elegantně zdobený a má střechu, aby byl kryt jak před deštěm, tak před sluncem. Uvnitř mostu, na jeho severní straně, je menší mostová svatyně. Shromažďovací síně čínských kongregací patří vedle japonského mostu k nejzajímavějším architektonickým stavbám Hoi Anu. Čínští přistěhovalci vytvořili pět velkých komunit, z nichž si každá vystavěla vlastní shromažďovací síň, kde bylo i několik svatyní. Další typickou památkou jsou staré rodinné domy hoianských obchodníků.

Hue

Oblast města Hue (asi 300 000 ob.) se stala součástí Dai Vietu (státu, který byl předchůdcem dnešního Vietnamu) ve 13. století. Král Gia Long vyhlásil Hue hlavním městem Vietnamu a tento titul mu přináležel až do r. 1945. Dnes je Hue, rozkládající se na březích Řeky vůní, příjemným a poklidným městem s mnoha významnými památkami vietnamské historie. K nejdůležitějším památkám ve městě patří vnitřní část bývalého opevnění s tzv. Zakázaným městem (též zvaným Růžové zakázané město), jež dal postavit první nguyenský král Gia Long v r. 1804 po vzoru sídla čínských panovníků v Pekingu. Bývalé opevnění hlavního města tvoří 10 km dlouhý val s vodním příkopem. Uvnitř se nachází královská pevnost, tedy vlastní královské město, s obvodem 2,5 km.

Královské hrobky dynastie Nguyen

Hrobky panovníků dynastie Nguyen (1802–1945), které jsou roztroušeny v okolí Hue, patří vedle královské pevnosti k nejzajímavějším památkám města. Nejrozsáhlejší z nich je hrobka krále Tu Duca (1847–1883), zasazená do příjemného parkového areálu s magnóliemi a piniovými hájky. Komplex byl vybudován v l. 1864–1867, tedy už za života krále, který zde trávil volné chvíle. Po smrti v něm měla být umístěna královská hrobka. Centrum areálu tvoří jezírko Lưu Khiêm. Kolem dokola se nachází cela řada menších i větších pavilonů sloužících k duchovním účelům, ale i světským radovánkám císaře.

Nejvznešeněji asi působí vzdálenější hrobka krále Minh Manga (1820–1841), vybudovaná v l. 1841–1843. Také tento parkový areál vyniká svým citlivým splynutím s okolním prostředím na kopečku nad Řekou vůní.

Mekong a jeho delta

Delta Mekongu zabírá nejjižnější část Vietnamu a tvoří jeho nejúrodnější část. Bývá nazývána obilnicí Vietnamu. Je největším producentem rýže v zemi, kterou v dnešní době stačí pokrýt celou spotřebu Vietnamu. (Vietnam však dnes už patří i mezi tři největší vývozce této plodiny na světě.) Mekong je jednou z nejdelších řek na světě, a stejně tak i jeho delta patří k těm nejrozlehlejším. Mekong pramení na Tibetské náhorní plošině a svou 4500 km dlouhou cestu ukončuje v Jihočínském moři na pěti různých místech. Kousek za hranicemi s Kambodžou se na vietnamském území hlavní tok řeky rozděluje na dva větší proudy, na tzv. horní a dolní Mekong. Kromě těchto hlavních toků se větví do desítek menších vedlejších ramen a stovek až tisíců malinkých, sotva průjezdných kanálů. Odtud také pochází vietnamské jméno pro Mekong – Řeka devíti draků.

Kromě plovoucích trhů patří k turistickým atrakcím delty i různé drobné manufaktury na zpracování rýže, coby hlavní plodiny této oblasti. Jsou to například dílničky na výrobu různých sladkostí z rýže, rýžových nudlí, anebo tzv. rýžového papíru, který se používá na balení nejrůznějších typů závitků, tak typických pro vietnamskou kuchyni. Z dalších místních produktů může někoho potěšit např. i kokosová kořalka.

My Son

My Son je nejvýznamnějším dochovaným místem starého království Čampa. Svého času se jednalo o intelektuální a náboženské centrum celé země. Bývá dost často považován za skromnější obdobu jiných podobných míst v JV Asii, jako byly například kambodžský Angkor, barmský Pagan nebo jávský Borobudur. Na rozdíl od těchto míst, jejichž sláva však trvala jen několik staletí, se může čamské království a s ním i My Son pochlubit více než tisíciletou historií trvající od 2. až po 15. století.

Nha Trang

To, co láká turisty k návštěvě Nha Trangu (asi 320 000 ob.), je přítomnost moře a na městské poměry velmi příjemné a zatím relativně málo navštěvované pláže bez velkých turistických aglomerací. Milovníci podvodního života mohou také v omezené míře využít možnosti šnorchlování nebo potápění. Méně sportovně založené může pro změnu potěšit návštěva akvária či spíše chovné stanice pod širým nebem na nedalekém ostrově Hon Mieu. Nha Trang se navíc od r. 2006 pyšní nejdelší lanovkou nad mořem na světě, dlouhou více než tři kilometry. Vede na jiný ostrov, Hon Tre, kde čeká na přijezší rezort s velkým akvaparkem, s mořskou pláží a řadou vodních atrakcí. Přímořský Nha Trang potěší i milovníky mořských kulinářských lahůdek.

Čamské věže Po Nagar

Věže Po Nagar se nacházejí se na kopečku nad řekou Cai, ústící hned opodál do vod Jihočínského moře. Jde o nevelký areál se čtyřmi věžemi různých velikostí, postavenými mezi 8. a 12. stoletím. Celý areál byl založen zřejmě ještě ve starších dobách a představoval hinduistické náboženské centrum pro uctívání různých božstev hinduistického panteonu v čele s bohem Šivou. Dodnes jsou jednotlivé svatyně hojně navštěvovány a uctívány, dnes však už především vietnamskými, ale i čínskými buddhisty. K zajímavostem areálu náleží také pozůstatek přístupové cesty, lemované deseti vysokými sloupy, původně jich tu však stálo dvacet čtyři.

Phu Quoc

Největší vietnamský ostrov se nachází v Thajském zálivu jižně od Kambodže, asi 45 km od vietnamského pobřeží. Je poměrně hornatý (jeho nejvyšší vrchol dosahuje 683 m n.m.) a dosud z valné části zalesněný. Na ostrově s rozlohou asi 1320 km2 si lze také vychutnat jedny z nejkrásnějších písečných pláží ve Vietnamu.

Správním střediskem Phu Quocu je městečko Zuong Dong, kde je možné se pokochat malebným rybářským přístavem či zajít na nedaleké tržiště s pestrým výběrem čerstvých ryb a jiných mořských živočichů. Nejznámějším místem phuquocké metropole je ovšem chrámeček Zinh Cau, postavený na skalním mysu. Ve městě je i několik dalších zajímavých chrámů a pagod s lokálními rysy.

Saigon – Ho Či Minovo město

Saigon neboli Ho Či Minovo město (asi 6 000 000 ob.), jak zní v dnešní době jeho správný název, je největším a nerozvinutějším městem Vietnamu. Zatímco Hanoj je politickým centrem země, Saigon je především jeho ekonomickým, a částečně i kulturním srdcem. Jeho historie je ve srovnání s Hanojí se svými 300 lety nesrovnatelně kratší, což je patrné i na jeho modernější architektuře a vůbec celkově kosmopolitnějším rázu města.

Důležitou částí města je městská část Cholon(Chợ lớn znamená ve vietnamštině doslova Velké tržiště), jakýsi saigonský „Chinatown“. K nejatraktivnějším patří určitě některé stavby z koloniální éry města, například bývalá i současná radnice města, městské divadlo, hlavní pošta nebo katedrála Notre Dame. S nedávnou minulostí je úzce spojena budova tzv. Paláce znovusjednocení, s nímž byly ovšem dříve spojeny jiné názvy: Palác nezávislosti či Prezidentský palác.

Sapa

Sapa (asi 40 000 ob.) je horské městečko v severozápadním Vietnamu, nedaleko hranic s Čínou, v přibližné výšce přes 1600 m n.m. Nedaleko městečka se vypíná nejvyšší hora Vietnamu a také celé Indočíny – 3143 m vysoký Fansipan. Díky jeho výšce se pohoří Hoang Lien, ve kterém se nachází, také říká Tonkinské Alpy.

Pro oblast Sapy jsou typická terasovitá rýžová políčka táhnoucí se celým údolím sevřeným pohořím Hoang Lien. K této scenérii neodmyslitelně patří prosté dřevěné chýše místních horalů, majestátní postavy líně se pasoucích vodních buvolů, ale i dravé potůčky stékající do údolí z úbočí hor. Některé z nich se na své cestě změní v kaskády a vodopády, jako například 100 m vysoký Stříbrný vodopád. Nedaleko od vodopádu silnice dále stoupá až do výšky 1900 m n.m. do průsmyku Trầm Tôn – nejvýše položeného průsmyku ve Vietnamu, odkud je za dobrého počasí výhled do údolí.