ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gruzie – treking ve Svanetii

turistické zájezdy2 středně náročný program★★ jsem ochoten cestovat skromněji

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
16. 8. – 27. 8. 202412 dní48552410

POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO

Na co se můžete těšit?

  • Osmidenní treking Horní Svanetií
  • Po kavkazských hřbetech kolem ledovců a pětitisícovek
  • Strážní věže a tisíc let staré kostelíky horských vesnic
  • Nalehko, ubytování v rodinných penzionech s tradiční kavkazskou pohostinností 

Popis

Horní Svanetie má právem pověst nejkrásnější oblasti Kavkazu. Na horská údolí tu z jedné strany shlíží několik pětitisícových vrcholů hlavního kavkazského hřebene a z druhé čtyřtisícový Svanetský hřbet. V zabydlených údolích s bohatými horskými loukami pod ledovci a zasněženými štíty zůstala zachována středověká architektura horských sídel. Ve věžatých vesnicích se mluví svansky, dlouho tu přežívalo svérázné zvykové právo a krevní msta. Pro svou odlehlost a bojovného ducha Svanetie během historie často sloužila jako úkryt pro církevní relikvie z celé Gruzie. Drobné svanské kostelíky, některé z nich úctyhodného více než tisíciletého stáří, jsou skutečnými pokladnicemi gruzínského sakrálního umění.
Trasu treku tvoří souvislý osmidenní okruh Svanetií. Začneme pod Ušbou, nejkrásnějším vrcholem oblasti, stavíme se v hlavním městečku Mestii, přes odlehlé vesnice a hřbety Horní Svanetie přejdeme až do nejunikátnější vesnice Ušguli a odtud se budeme vracet po Svanetském hřebenu. Noclehy jsou v místních horských rodinných penzionech, vyznačujících se mimořádnou pohostinností, a zavazadla nám od jednoho k druhému poveze terénní auto.
Cestou z hor se zastavíme u moře a navštívíme katedrály a kláštery ve městě Kutaisi a jeho okolí, zdejší klášter v Gelati je zapsán na seznam UNESCO.

Program

1.–2. den

Letecky Praha – Batumi, ubytování, večer ve městě, následující den přejezd minibusem přes Zugdidi a horským údolím řeky Inguri do Horní Svanetie.

3. den

Začínáme osmidenní pěší okruh Horní Svanetií, z Etseri vyhlídkovou cestou přes svanetské hřbety směrem k Ušbě (12 km/ ↑ 900 m/ ↓ 800 m/ 6 h).

4. den

Dlouhá etapa z vesnice Mazeri přes hřbet Guli (2900 m) pod Ušbou (4700 m), nejkrásnější horou Svanetie s nádhernými vyhlídkami na její dvojitý vrchol, a sestup do městečka Mestie, centra Horní Svanetie (17 km/ ↑ 1350 m/ ↓ 1475 m/ 8 h).

5. den

Odpočinkové dopoledne v Mestii, návštěva starého svanského domu s obrannou věží a fakultativně i etnografického muzea s církevními památkami; odpoledne zahájíme čtyřdenní pěší putování z Mestie do Ušguli, za první půlden dojdeme „údolím věží“ s výhledy na horu Tetnuldi (4850 m) do vesnice Čolaši (11 km/ ↑ 500 m/ ↓ 275 m/ 4 h).

6. den

Přes jeden z postranních hřbetů (2900 m) masivu Tetnuldi dojdeme do Adiši, jedné z nejodlehlejších vesnic Horní Svanetie (10 km/ ↑ 925 m/ ↓ 400 m/ 5 h).

7. den

Z Adiši stoupáme údolím směrem k ledovci pod Tetnuldi, ledovcovou říčku přebrodíme na hřbetu koně, vystoupáme na další hřeben (2900 m) s vyhlídkovým vrcholem a sejdeme přes vesnici Khalde do komunity Kale (15 km/ ↑ 700 m/ ↓ 800 m/ 7 h).

8. den

Ranní výstup k Lagurce, kostelíku s freskami z 11. století, hlavnímu poutnímu místu ve Svanetii a pokladnici středověkého gruzínského umění (pokusíme se domluvit jeho prohlídku); pokračujeme k asi nejkrásnější skupině vesnic do Ušguli (2150 m) pod pětitisícovkou Šchara, která je nejvyšší horou Gruzie (5193 m) (13 km/ ↑ 600 m/ ↓ 150 m/ 5 h).

9. den
  1. Jsme „na konci světa“ v nejvýše položené celoročně obydlené vesnici v Gruzii, v Ušguli a okolí strávíme odpočinkový den; fakultativně výprava (pěší či na koních) k ledovci pod masivem Šchary či výstup na vyhlídkový hřeben nad Ušguli nebo jen návštěva pobočky etnografického muzea a procházka po čtyřech věžatých vesnicích, které tvoří komunitu Ušguli.
10. den

Pěší okruh po Svanetii zakončíme hřebenovkou po Svanetském hřbetu (2900 m) směrem zpět na Mestii, cestou unikátní výhledy na hlavní kavkazský hřeben s Elbrusem, Ušbou, Tetnuldi i Šcharou (18 km/ ↑ 1000 m/ ↓ 1350 m/ 7 h); zpět minibusem do Mestie, poslední večer a nocleh ve Svanetii.

11.–12.den

Cesta minibusem dolů z hor k moři do Batumi, návštěva botanické zahrady a odpočinek na batumských plážích, let do Prahy.

Podmínky